Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Öklid Bölmesinin Bir Mobil Oyunla Tanıtılması

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.9, ss.219-242, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Öklid Bölmesinin Bir Mobil Oyunla Tanıtılması

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.9, ss.219-242, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Öklid Bölmesinin Bir Mobil Oyunla Tanıtılması

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.9, ss.219-242, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bir Mobil Oyun Deneyimi: Aritmetiğin Temel Teoremi

Journal of Computer and Education Research, cilt.8, ss.41-74, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the attitude change of pre-service elementary school teachers towards a course of mathematics education within the framework of Theory of Didactical Situations.

International Online Journal of Education and Teaching (IOJET),, cilt.6, ss.879-904, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Olasılık Konusunda Temsil Edilebilirlik İle İlgili Kavram Yanılgıları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.1434-1458, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sınıf ortamında rutin olmayan matematik problemi çözme: Didaktik durumlar teorisine dayalı bir uygulama örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.140-181, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pedagojik alan bilgisi bileşenlerinin incelenmesi: Alan bilgisi ve öğrenci bilgisi

Route Educational and Social Science Journal, cilt.3, ss.217-236, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Orantı kavramının adidaktik bir ortamda öğretimi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.535-562, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DENK KESİR KAVRAMINA İLİŞKİN SOYUTLAMA DÜZEYLERİ

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.767-775

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİKSEL AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.776-786

Glköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Geometrik DüGüncenin GeliGim Düzeyleri ve Yön Hislerinin Gncelenmesi

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.86-92

Misconceptions regarding representativeness in probability subject of high school students: Van case

2nd International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM-VAN 2018), Van, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2018, ss.75

Tenth grade mathematics teachers’ didactic praxeologies related to the teaching of functions under the new curriculum

Educational Researches and Publications Association (ERPA 2018), İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, ss.174

The relationships between pre-service teachers’ epistemological beliefs and types of multiple intelligence

Educational Researches and Publications Association (ERPA 2018), İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, ss.176

A-didaktik ortamlarda matematik öğretiminin sınıf öğretmen adaylarının matematik eğitimi derslerine yönelik tutumlarına etkisi.

Vth International Eurasian Educational Research Congress (Ejer congress 2018), Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1014-1016

Application of Mathematics Teaching with an Educational Mobile Game for Preservice Primary Teachers

Caucasian Mathematics Conference (CMC-II), Van, Türkiye, 22 - 24 Ağustos 2017, ss.1

Introducing one of constructivist approaches to preservice primary teachers: Theory of Didactic Situations

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST 2017), Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.118

TEACHING THE FUNDAMENTAL THEOREM OF ARITHMETICS TO PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS BY DESIGNING A MOBILE GAME

International Conference on Research in Education and Science (ICRES)ı, Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.138

INTRODUCING EUCLID DIVISION TO PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS BY DESIGNING AN EDUCATIONAL DIGITAL GAME

International Conference on Research in Education and Science (ICRES)ı, Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.64

An ecological analysis of the Turkish mathematics curriculum changes related to the teaching of function concept

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST 2017), Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.36

Opinions related to using mobile technologies in mathematics courses of pre-service classroom teacher

International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.229

Matematik öğretmen adaylarının fonksiyon konusunda çoklu yoldan problem çözme yaklaşımlarının incelenmesi

World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016, ss.17

Yedinci sınıf öğrencilerinin adidaktik ortamda rutin olmayan bir problemi çözüm yaklaşımlarının incelenmesi

World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016, ss.16

Investigation of the proportional reasoning levels in seventh grade students

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST 2016), Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.875-880

Analysis of 10th grade textbook functions unit content with anthropological theoery of didactics

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST 2016), Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.715-722

Analysis of the reasoning skills of students in solving a non-routine problem

International Conference on Pure and Applied Mathematics, Van, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2015, ss.68 Creative Commons License

Adidaktik Ortamların Matematiksel Düşüncenin Gelişimi Açısından İncelenmesi

EJER CONGRESS 2015, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.326-327 Creative Commons License

Examination tenth grade students’ errors in functions (10.sınıf öğrencilerinin fonksiyonlar konusundaki hatalarının incelenmesi)

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST 2015), Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.23 Creative Commons License

Teaching of ratio concept in a constructivist learning environment (Yapılandırmacı bir öğrenme ortamında oran kavramının öğretimi)

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST 2015), Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.27-28 Creative Commons License

Lise 1.sınıf öğrencilerinin fonksiyon grafiklerinin çiziminde yaptıkları hatalarının incelenmesi

Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.56 Creative Commons License

Pedagojik alan bilgisi bileşenlerinin incelenmesi: Alan bilgisi, öğretim strateji bilgisi ve öğrenci bilgisi

International Perspectives on New Aspectes of Learning in Teacher Education (IPALTE 2013), Diyarbakır, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2013, ss.81

Orantı kavramının adidaktik bir ortamda öğretimi

Matematikçiler Derneği 11.Matematik Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2012, ss.155

Kitap & Kitap Bölümleri

Matematik Eğitiminde Didaktik Durumlar Teorisi Işığında Eğitsel Bir Mobil Oyun Tasarımı ve Bir Model Önerisi

EĞİTİM PRATİĞİMİZ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Özok H. İ, Aladağ C., Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.256-269, 2019