Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

ÇAĞDAŞ LİF SANATÇILARI PERSPEKTİFİNDEN DİASPORA OLGUSU

Sanat Dergisi: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, vol.38, no.38, pp.196-215, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

OSMAN HAMDİ BEY’İN TABLOLARINDA TEKSTİL YAKLAŞIMLAR VE DÖNEMİN KADIN GİYİM FORMLARININ YANSIMALARI

ULUSLARARASI HAKEMLİ İNSAN VE SANAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.37-54, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

A CULTURAL ANALYSIS ON INDIAN TRADITIONAL DRESS SAREE (SARI) IN THE CONTEXT OF TEXTILE HISTORY

Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.145-159, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ÖRME GİYSİ TASARIMINDA POSTMODERN SANATA YÖNELİK EĞİLİMLER

AKADEMİK İNCELEMELER DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.277-298, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

SAVAŞ PROTESTOSUNUN ÖRME SANATINDAKİ YANSIMALARI

ART JOURNAL, vol.3, no.6, pp.159-171, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

TUNCELİ YÖRESİNE AİT ÖRME VE TIĞ İŞİ ÖRNEKLERİ

JOURNAL OF FOLKLORE RESEARCH, vol.23, no.90, pp.197-213, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geleneksel Tekstil Tekniklerinin Çağdaş Yorumlaması: Sanatçı Olga De Amaral Örneği

Uluslararası Zanaattan Sanata Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 December 2021 Creative Commons License

Toplumsal Olayların Sanata Yansıması Bağlamında Adrienne Sloane’un Yapıtlarında Bireysel Söylemler

AART Uluslararası Sanat Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 15 - 16 April 2021, pp.149-163 Creative Commons License Sustainable Development

8. Çağdaş Tekstil Sanatı Bienali’nden Hareketle Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Farkındalık

3rd International Conference on Social Sciences & Humanities, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.1-20 Sustainable Development

Performans Sanatı ve Sanatçının Anlatım Aracı Olarak Örme

3. Disiplinlerarası Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2019, pp.1-15

Çağdaş Sanat Bağlamında Mitolojik Ögelerin Günümüz Tekstil Sanatına Etkisi: Türkiye Örneği

Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.683-697

Resim Sanatı ve Tekstil Etkileşimi: Raffaello Sanzio ve Tapestry

6.Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.77

Örme Tekniğinin Tekstil Sanatlarında Kullanımı

ITCC 2015, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2015, pp.60-62

20. Yüzyıl Türk Resim Sanatında Tekstilin Görsel Eleman Olarak Kullanımı

Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Bosna, Bosnia And Herzegovina, 5 - 10 April 2014, pp.225-230

Van’da “Şah- ı Meran Motifli Örnekler

Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri (VII. International Turkic Culture, Art And Protection Of Cultural Heritage Symposıum/Art Activity), Baku, Azerbaijan, 26 - 29 June 2013, pp.559-564

Örmenin Sanattaki Yeri

the 46th International Congress IFK, Sinaia, Romania, 6 - 08 September 2012, pp.180-191