Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Güncel Sanat Uygulamalarında Tekstil Malzeme ve Tekniklerinin Karşıt Materyallerle Kullanımı

2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 28 - 30 September 2022, pp.104-105 Creative Commons License

Geleneksel Tekstil Tekniklerinin Çağdaş Yorumlaması: Sanatçı Olga De Amaral Örneği

Uluslararası Zanaattan Sanata Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 December 2021 Creative Commons License

Toplumsal Olayların Sanata Yansıması Bağlamında Adrienne Sloane’un Yapıtlarında Bireysel Söylemler

AART Uluslararası Sanat Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 15 - 16 April 2021, pp.149-163 Creative Commons License Sustainable Development

8. Çağdaş Tekstil Sanatı Bienali’nden Hareketle Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Farkındalık

3rd International Conference on Social Sciences & Humanities, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.1-20 Sustainable Development

Performans Sanatı ve Sanatçının Anlatım Aracı Olarak Örme

3. Disiplinlerarası Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2019, pp.1-15

Çağdaş Sanat Bağlamında Mitolojik Ögelerin Günümüz Tekstil Sanatına Etkisi: Türkiye Örneği

Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.683-697

Resim Sanatı ve Tekstil Etkileşimi: Raffaello Sanzio ve Tapestry

6.Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.77

Örme Tekniğinin Tekstil Sanatlarında Kullanımı

ITCC 2015, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2015, pp.60-62

20. Yüzyıl Türk Resim Sanatında Tekstilin Görsel Eleman Olarak Kullanımı

Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Bosna, Bosnia And Herzegovina, 5 - 10 April 2014, pp.225-230

Van’da “Şah- ı Meran Motifli Örnekler

Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri (VII. International Turkic Culture, Art And Protection Of Cultural Heritage Symposıum/Art Activity), Baku, Azerbaijan, 26 - 29 June 2013, pp.559-564

Örmenin Sanattaki Yeri

the 46th International Congress IFK, Sinaia, Romania, 6 - 08 September 2012, pp.180-191

Books & Book Chapters

Sanatta Dilin Oluşumu: Josep Grau-Garriga’yı Anlamak

in: DİSİPLİNLERARASI SANAT VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI I, Doç. Dr. Birgül ALICI Doç. Dr. Nazan OSKAY, Editor, Literatürk Academia, Bishkek, pp.165-188, 2023 Creative Commons License

Other Publications

Metrics

Publication

24

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

11

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals