Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi

  Oturum Başkanı

  Kars, Türkiye

 • 2019 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi

  Panelist

  Kars, Türkiye

 • 2019 2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında Eğitim Değerlendirme ve Geliştirme Zirvesi

  Moderatör

  Van, Türkiye

 • 2019 Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi

  Moderatör

  Van, Türkiye

 • 2018 Lisansüstü Eğitim Forumu

  Panelist

  Van, Türkiye

 • 2018 Kore Eğitim Sistemi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Kore Eğitim Sistemi

  Panelist

  Van, Türkiye

 • 2018 Kore Eğitim Sistemi

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2018 Kore Eğitim Sistemi

  Panelist

  Van, Türkiye

 • 2018 2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında Eğitim Değerlendirme ve Geliştirme Zirvesi

  Panelist

  Van, Türkiye

 • 2018 Çocuk İhmal ve İstismarı

  Moderatör

  Van, Türkiye

 • 2017 Beyin ve Oyun

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2017 Çocukmuşuz Bilim ŞEnliği

  Davetli Konuşmacı

  Muş, Türkiye

 • 2017 Ortaöğretim ve Yükseköğretime Geçiş Sınavları Çalıştayı

  Moderatör

  Van, Türkiye

 • 2017 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Ölçme Değerlendirme Uygulamaları

  Katılımcı

  Yalova, Türkiye

 • 2017 Aile Eğitimi

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2016 Aile Eğitimi

  Katılımcı

  Mardin, Türkiye

 • 2016 Aile Eğitimi

  Katılımcı

  Siirt, Türkiye

 • 2016 Aile Eğitimi

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2016 Aktif Öğrenme Metodolojileri

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2016 Aktif Öğrenme Metodolojileri

  Katılımcı

  Bitlis, Türkiye

 • 2016 Aktif Öğrenme Metodolojileri

  Katılımcı

  Muş, Türkiye

 • 2016 Aktif Öğrenme Metodolojileri

  Katılımcı

  Hakkari, Türkiye

 • 2016 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2016 Otizm Farkındalık

  Panelist

  Van, Türkiye

 • 2016 Çocuklarda Cinsel Gelişim ve Eğitim

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2015 IV. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 Van İli Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Başarı Durumlarının Araştırılması Projesi Çalıştayı

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2015 Farklı Perspektiflerden Okul Öncesi Eğitim

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2015 Farklı Perspektiflerden Okul Öncesi Eğitim

  Moderatör

  Van, Türkiye

 • 2014 International Symposium on Education and Psychology Fall Sessions

  Oturum Başkanı

  Tokyo, Japonya

Burslar

 • 2014 - Devam Ediyor Öğretim Elemanı Değişim Programı (Erasmus)

  Avrupa Birliği Komisyonu

 • 2009 - Devam Ediyor Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu

  YÖK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 1