Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE INFLUENCE OF FATHER EDUCATION PROGRAMS ON THE LEVELS OF FATHER INVOLVEMENT WITH CHILDREN: AN EXPERIMENTAL STUDY

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.37, ss.136-148, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklarla İlgili Bilgi Paylaşımı Yapan Web Sayfalarının İncelenmesi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.10-20, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklarla İlgili Bilgi Paylaşımı Yapan Web Sayfalarının İncelenmesi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.10-20, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocukların Ödül ve Ceza Algıları ile Öğretmenlerin Disiplin Hakkındaki Görüşleri

Dicle University Journal of Ziya Gokalp Faculty of Education, sa.33, ss.1-12, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A Qualitative Study of Preschool Teachers as Parents1

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), cilt.8, sa.2, ss.272-290, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Qualitative Study of Preschool Teachers as Parents

TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF QUALİTATİVE INQUİRY, cilt.8, sa.2, ss.272-290, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Qualitative Study of Preschool Teachers as Parents

TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF QUALİTATİVE INQUİRY, cilt.8, sa.2, ss.272-290, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği Programına İlişkin Metaforik Algıları

Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, cilt.5, sa.3, ss.1-15, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çeşitli Nöro-Bilişsel & Nöro-Pedagojik Uygulama ve Modalitelerin Bilişsel Becerilerin Gelişimi Üzerindeki Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.17, sa.2, ss.679-696, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çeşitli Nöro-Bilişsel & Nöro-Pedagojik Uygulama ve Modalitelerin Bilişsel Becerilerin Gelişimi Üzerindeki Etkisi

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, sa.2, ss.679-696, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.329-338, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okul öncesindeki çocukların dil ile matematik becerileri arasındaki ilişkinin farklı değişkenlere göre incelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.129-148, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The views of the preschool and primary school teachers on preparation process of emergent literacy in preschool

Journal of Theory and Practice in Education, cilt.10, sa.4, ss.1102-1119, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Okul öncesi öğretmenlerinde tükenmişlik üzerine bir çalışma

İlköğretim Online, cilt.9, sa.2, ss.807-815, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INVESTIGATION OF PARENTS' EXPECTATIONS FROM KINDERGARTEN MANAGEMENT AND KINDERGARTEN ADMINISTRATORS' VIEWS ON PARENTS' EXPECTATIONS

ICQH2019 International Conference on Quality in Higher Education, Lefkoşe, Kıbrıs (Kktc), 26 - 27 Aralık 2019, ss.90

Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklarla İlgili Bilgi Paylaşımı Yapan Web Sayfalarının İncelenmesi

6.Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019, ss.914-916

GÜNEY KORE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SİSTEMİ

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019, ss.57-61

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Algıları

6.Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019, ss.741-742

EĞİTİMİN GELECEĞİNDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ: ANASINIFI VE ANAOKULU YÖNETİM STRATEJİLERİ

2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında Eğitim Değerlendirme ve Geliştirme Zirvesi, Van, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2019, ss.1

Güner Kore Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim

Uluslarası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Türkiye, 11 - 12 Haziran 2019, ss.15-53

Güney Kore Eğitim Sisteminde Ortaokul Eğitimi

Anadolu 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2019, ss.25-89

GÜNEY KORE EĞİTİM SİSTEMİNDE İLKOKUL EĞİTİMİ

II. SOSYAL BİLİMLER İNOVASYON KONGRESİ, Elazığ, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.115-122

GÜNEY KORE EĞİTİM SİSTEMİNDE ORTAOKUL

ANADOLU KONGRELERİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.100-106

Preschool Teacher Training in Turkey

International Conference on Social science, Humanities and Education, Berlin, Almanya, 21 - 23 Aralık 2018, ss.43

Lisansüstü Eğitimin Nitelikli bir Çıktısı olarak Akademisyenlik

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2018, ss.15

Examination of Children’s Toy Needs According to Parents’ Opinions

The MacroTrend Conference on Social Science, Paris, Fransa, 28 - 29 Aralık 2017, ss.15

İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dil Gelişimlerinin İncelenmesi

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.109-111

Views of preschool administrators about preschool teacher training

27. EECERA Konferansı, Bologna, İtalya, 29 Ağustos - 01 Eylül 2017, ss.159-160

The Opinions of Parents Raising Bilingual Children

International Conference on Arts, Education and Social Science, Barcelona, İspanya, 9 - 10 Aralık 2016, ss.25

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Students

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.2

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Teachers

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.4

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of School Administrators

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.104-106

From the Point of School Administrators Academic Success Problematic in Schools

ERPA International Congress on Education 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.105

An Action Plan Sample for Improving Academic Success in Schools

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.1

ACCORDANCE OF PRESCHOOL PRINCIPALS’ BEHAVIORS WITH THE CODE OF ETHICS

International Conference on Educational Research and Innovation (ICERI), Yogyakarta, Endonezya, 11 - 12 Mayıs 2016

Babaların çocuklarıyla ilgilenmelerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mart 2016, ss.99

Türkiye’de ve Dünyada Uygulanmakta olan Okul Öncesi Ögretmenligi Lisans Programları: Yeni Uygulamalar

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-2015), Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.100

Okul öncesi öğretmenleri velilerine ne söylüyor; kendileri anne baba olarak ne yapıyor?

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015, ss.95-96

An Assessment of Prospective Teachers’ Attitudes Towards Reading Habit

3rd International Conference on Education and Humanities (ICEH'15), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 20 - 21 Mayıs 2015, ss.32

Okul öncesi dönemde okuma-yazma öğretimi: Öğretmen görüşleri

Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2015, ss.329-338

A study on determination of preschool teacher candidates’ beliefs about preschool mathematics education.

International Symposium on Education and Psychology Fall Sessions (ISEP 2014), Tokyo, Japonya, 12 - 14 Nisan 2014, ss.11

Investigating preschool teacher candidates' mathematics literacy self-sufficiency beliefs on various variables

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.3067-3071 identifier

Preschool teachers’ practice on the assessment of children in early childhood

Global Conference on Education, Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 04 Mayıs 2013, ss.80-88

A study on classroom management profiles of preschool teachers

Canada International Conference on Education ( CICE 2010), Toronto, Kanada, 11 Mayıs 2010 - 13 Mayıs 2011, ss.536-540

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Tükenmişlik Durumu

III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2007, ss.722-727

Yatılı İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Empatik Becerilerinin İncelenmesi

III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2007, ss.728-733

THE INFLUENCE OF FATHER EDUCATION PROGRAMS ON THE LEVELS OF FATHER INVOLVEMENT WITH CHILDREN: AN EXPERIMENTAL STUDY

Spring Research Conference, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 13 Nisan 2007, ss.15

Kitap & Kitap Bölümleri

Lisansüstü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Fuat Tanhan, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.102-112, 2019

İlkokula Hazır Olma

Çocuk Gelişimi 2, Figen Turan, Arzu İpek Yükselen, Editör, Hedef Cs, Ankara, ss.87-99, 2019

Küçük Çocuklarda Sayı

Erken Çocukluk Matematik Eğitimi, Berrin Akman, Editör, Pegem Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.67-90, 2019

Lisansüstü Eğitimin Nitelikli Bir Çıktısı Olarak Akademisyenlik

Lisansüstü Eğitim Üzeine Düşünceler, Fuat Tanhan, Editör, Pegem Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.74-84, 2019

Erken Çocukluk Eğitimine Temel Olan Bazı Görüşler

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Gelengül Haktanır, Editör, Anı Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.55-76, 2018

İlköğretime Hazırbulunuşluk ve Hazırbulunuşluğu Etkileyen Faktörler

İlkokula Hazırlık ve İlkokul Programları, Erdoğan, T., Editör, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, ss.1-12, 2017

Küçük Çocuklarda Sayı Kavramı

Okul Öncesi Matematik eğitimi, Akman, B., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.67-90, 2017

Okul Öncesi Eğitime Temel Olan Bazı Görüşler

Okul Öncesi Eğitime Giriş, Haktanır, G., Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.25-40, 2015

Türkiyede ve Dünyada Okul Öncesi Öğretmeni Yetiştirme Alanındaki Uygulamalar ve Gelişmeler

Geçmişten Geleceğe Okul Öncesi Eğitim, Orakçı, A.; Gürsoy, N.R., Editör, Meb, Ankara, ss.146-154, 2010