Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler, İlahiyat

 • 2018 - Devam Ediyor Hazırlık Sınıfları Koordinatörü

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Doktora Arap Dilbiliminde Terminoloji Sorunu

 • Yüksek Lisans Arap Edebiyatının Temel Kaynakları

 • Doktora Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri

 • Yüksek Lisans Arapça Yüksek Gramer

 • Lisans Arap Dili ve Belağatı

 • Lisans Arapça Okuma Anlama