Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A neural network based controller design for temperature control in heat exchanger

INDIAN JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY, cilt.26, sa.4, ss.342-346, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An ANFIS model to prediction of corrosion resistance of coated implant materials

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, cilt.28, sa.11, ss.3617-3627, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new intelligent hardware implementation based on field programmable gate array for chaotic systems

APPLIED SOFT COMPUTING, cilt.35, ss.237-246, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The modelling and analysis of nonlinear systems using a new expert system approach

IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE, cilt.38, ss.365-372, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A NEW APPROACH FOR THE ANALYSIS OF THE TRANSIENT AND STEADY STATE OF PIECEWISE-LINEAR CIRCUITS BY NEURAL NETWORKS

JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, cilt.17, sa.6, ss.1091-1109, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YAPAY SİNİR AĞLARI YARDIMI İLE ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMALARINDA ÖNGÖRÜ MODELLEMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.453-465, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Estimation of Monthly Performance of Call Center Employees with Artificial Neural Networks Assistance

Gazi Journal of Economics and Business, cilt.4, sa.3, ss.161-172, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Modeling of Semiconductor Circuit Elements by Using Artificial Neural Networks

Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences, cilt.19, ss.48-53, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fractional order controller design for fractional order chaotic synchronization

International Journal of Natural and Engineering Sciences, cilt.7, sa.3, ss.71-77, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predict and analysis of the full-wave rectifier circuit with Fuzzy Modeling technique based on performances of different membership functions

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.30, ss.539-548, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serbest Uyartımlı Bir DC Motorun Kesir Dereceli PID ile Hız Denetimi ve Kesir Dereceli Denetleyicilerin Performans Analizi

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.34-41, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serbest Uyartımlı Bir DC Motorun Kesir Dereceli PID ile Hız Denetimi ve Kesir Dereceli Denetleyicilerin Performans Analizi

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.34-41, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Modeling of switching systems with artificial neural networks

Journal of Applied Sciences, cilt.5, sa.7, ss.1232-1236, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mosfet Kontrollü Bir Kıyıcı Devresinin Anfis ile Modellenmesi ve Tam Çözümü

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, cilt.3, sa.3, ss.32-38, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ADAPTİF DELTA MODÜLASYON YÖNTEMİ İLE MATLAB ORTAMINDA SAYISAL HABERLEŞME UYGULAMASI

5. ULUSLARARASI ISPEC MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.47

SAYISAL HABERLEŞMEDE ADAPTİF DELTA MODÜLASYON YÖNTEMİ İLE NESNE TABANLI YAZILIM UYGULAMASI

5. ULUSLARARASI ISPEC MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.46

Türkiye Sanayi Sektöründeki Yıllık Net Elektrik Tüketiminin YSA Teknolojisi ile Tahmin Edilmesi

V. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2019), Adana, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2019, ss.167-168

ÜÇGEN DALGA ÜRETEN OSİLATÖR DEVRELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ

IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi - Mühendislik (BİLMES, Ankara, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.24

ANFIS TEMELLİ MODELLEME TEKNİĞİ İLE BİR İNTEGRATÖR DEVRESİNİN TASARIMI

IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi - Mühendislik (BİLMES, Ankara, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.26

BİR YÜKSELTİCİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ DEVRESİ İÇİN TRANSFER FONKSİYON MODELLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ

IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi - Mühendislik (BİLMES, Ankara, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.25

Yapay Sinir Ağları ile Kaotik Chen Sistem Modelinin Oluşturulması

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.35-36

Anfis ile Schottky Bariyer Diyot Karakteristiğinin Elde Edilmei

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.30-31

SANAYİ TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN İNCELENMESİ

AHTAMARA ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ GEVAŞ-VAN, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.820-827

HİZMET SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYETİNİN PERFORMANSLARINA VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ

AHTAMARA ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ GEVAŞ-VAN, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.180

KUYRUK TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE ÇAĞRI MERKEZLERİNDEKİ BEKLEME 174 SÜRELERİNİN İNCELENMESİ

AHTAMARA ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ GEVAŞ-VAN, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.174

TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATININ YURT DIŞI CİRO ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI YARDIMI İLE TAHMİNİ

III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2018, ss.106

Voltage Controlled Oscillator Design with PID and Fuzzy Logic Control Methods

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017), Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.394

A Neural Network Based Controller Design forTemperature Control In Heat Exchanger

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017), Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.395

CLASSIFICATION OF IMAGES OF ELECTRONIC CIRCUIT ELEMENTS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.178

THE REALIZATION OF THE FEEDBACK AMPLIFIER DESIGN WITH USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANALYSIS AND ITS APPLICATONS, Kırşehir, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2016, ss.252

PREDICTION OF HARDNESS VALUES OF COLD WORKED Al/SiCp COMPOSITE AT DIFFERENT REDUCTION RATIO BY ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEM

2. International Conference on Analysis and Its Applications, Kırşehir, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2016, ss.253

The Modeling and Hardware Implementation of Semiconductor Circuit Elements by Using ANN and FPGA

INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2014), Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014, ss.392

Prediction of corrosion susceptibilities of Al-based metal matrix composites reinforced with SiC particles using artificial neural network

International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN2014), Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014, ss.388

The Predictive of Chaotic Systems with Using Expert Systems

The MacroJournals Conference on Medicine, Science, and Technology Dubrovnik-Croatia, Dubrovnik, Hırvatistan, 4 - 05 Ağustos 2014, ss.42

The Modeling of Semiconductor Circuit Elements by Using Artificial Neural Networks

International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV ‘14), Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.232

Kesir Dereceli PID Denetleyicisinin Elektronik Devre Tasarımı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013, ss.853-857

The Modelling Techniuque Based on Nero-Fuzzy Structure for Chaotic Rossler System

Chaos Complexity and Leadership (ICCLS2012) İnternational Science Assoication, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2012, ss.177-181

Kesir Dereceli Denetleyici Parametrelerinin Bulanık Adaptif Parçacık Sürü Optimizasyon Yöntemi ile Belirlenmesi

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi (TOK) 2012 Ulusal Toplantısı, Niğde, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012, ss.445-450

Kesir Dereceli PID ile Kaotik Sistemlerin Senkronizasyon Kontrolü ve Haberleşme Uygulaması

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi (TOK) 2011 Ulusal Toplantısı, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2011, ss.227-231

Fırçasız DC Motoruna PWM Yönteminin Etkisi ve PIC Uygulaması

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi (TOK) 2011 Ulusal Toplantısı, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2011, ss.321-324

Modeling of a 1MBI 150NH-060 Typed IGBT Device with Fuzzy and Neural Network Approach

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Aplications (inista 2005), İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2005, ss.116-119

Parça-Parça Lineer Devrelerin Yapay Sinir Ağlarıyla Modellenmesi ve Similasyonu İçin Yeni Bir Yaklaşım

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-INISTA 2004), İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2004, ss.108-111

Kaotik Dinamiklerin Yapay Sinir Ağları ve Fuzzy-Nöral Ağlar ile Tahmini

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2001, ss.521-524

Kitap & Kitap Bölümleri

KUYRUK TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE ÇAĞRI MERKEZLERİNDEKİ BEKLEME SÜRELERİNİN İNCELENMESİ

SOSYAL BİLİMLER ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Dr.Bayram POLAT , Dr. Mehmet GÜLER, K. Hakan DERİN, Editör, İksad Publishing House, İstanbul, ss.317-337, 2018