Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

  • İstatistik Analiz ve Uygulamaları