Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES December 20-22, 2019 / VAN, TURKEY

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2019 International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics - 2019 (DMS-2019)

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2013 ULUSLARARASI KATILIMLI XV. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2010 ULUSLARARASI KATILIMLI XII. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ

  Katılımcı

  Van, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 35

h-indeksi (WOS): 3