Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Classification of Variables Affecting Birth Weight by Decision Trees and K-Nearest Neighbor Methods

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, sa.12, ss.112-119, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The effect of using a larger port on reducing the complications of laparoscopic cholecystectomy: A randomized trial

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.10, sa.3, ss.311-315, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

İlişkili Bileşen Regresyonu: DNA Hasarını Belirleme Modeli Üzerinde Uygulanması

Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.45-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Multinomiyal logistik regresyon analizi ile bir uygulama

International Journal of Human Sciences, cilt.12, sa.1, ss.443-455, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A research on satisfaction of Vocational Health Professions High School

International Journal of Human Sciences, cilt.11, sa.2, ss.251-264, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DETERMINATION OF VARIABLES THAT MAY BE EFFECTIVE ON BABY BIRTH WEIGHT BY SOME DATA MINING METHODS

ISPEC 5. INTERNATIONAL CONFERENCES ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.77-83

MULTIPLE CORRESPONDENCE ANALYSIS AND AN APPLICATION IN HEALTH SCIENCES

ISPEC 5. INTERNATIONAL CONFERENCES ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.80-81

Final Pathology Results of Proliferative Breast Lesions.

15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2019

Peptik Ülser Perforasyonunda Tedavi Yaklaşımı

12.ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Ekim 2019

Deep Neural Network and Its an Application

International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics - 2019 (DMS-2019), Van, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2019

Negatif Binomiyal Regresyon ve BirUygulaması

XX. ULUSAL ve III. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRES, Gaziantep, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.11

Çocuk sayı ve cinsiyetinin mastalji ile olan ilişkisinin araştırılması

14. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

Y KUŞAĞINDA BULUNAN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GELECEKTEN BEKLENTİLERİ

16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017, ss.72

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017, ss.512-513

Papiller tiroid karsinomların histopatolojik özellikleri ve agresif davranışı yansıtan parametreler

26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2016, ss.176

KRONİK FLOROZİS OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA RESVERATROL TEDAVİSİNİN EKG DEĞERLERİNE ETKİSİ

41 ULUSAL FİZYOLIJİ KONGRESİ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ, Çanakkale, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2015, ss.175

Using of Nonlinear Canonical Correlation Analysis to Multiway Data

The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society (EMR-IBS, Nevşehir, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.146

The Evaluation Of Relationship Between Post Traumatic Stress Syndrome And Temporomandibular Joint Disorders

ACBID-BAOMS Ortak Kongresi ve 4. BAMFS Konferansı, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2014, ss.1

Comparing Er, Cr:YSGG Laser And Conventional Method In Soft Tissue Surgery

CED-IADR 2013. 46th Meeting of Continental European Division of International Association for Dental Research (CED-IADR) with Scandinavian Division (NOF). September 4-7, 2013-Florence, Italy, Florance, İtalya, 4 - 07 Eylül 2013

Effectiveness Of Diode Laser In Reducing Postoperative Complications

FDI 2013 Istanbul. Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013

Çoklu Faktör Analizinin Tanıtımı ve Bir Uygulaması

ULUSLARARASI KATILIMLI XV. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, Aydın, Türkiye, 20 - 23 Ağustos 2013, ss.21

İlişkili Bileşen Regresyonu ve Uygulaması/ CORRELATED COMPONENT REGRESSIO AND ITS APPLICATION

ULUSLARARASI KATILIMLI XV. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, Aydın, Türkiye, 20 - 23 Ağustos 2013, ss.5

Kanonik Uyum Analizi ve Sağlık Alanında Bir Uygulaması

ULUSLARARASI KATILIMLI XIV. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2012, ss.51

Kitap & Kitap Bölümleri

Derin Sinir Ağlarının Katman Sayısına Göre Sınıflandırma Performanslarının İncelenmesi

SAĞLIK BİLİMLERİNDE FARKLI ALANLAR VE SORUNLARA BAKIŞ, Prof.Dr. Mukadder Mollaoğlu & Uzm.Dr. Murat Can Mollaoğlu, Editör, IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE, Ankara, ss.41-53, 2020 Creative Commons License

Classification of Some Variables Effective in Predicting Breast Cancer with Weka Analysis Program

International Researches in Health and Natural Sciences, Doç.Dr. Mehmet Dalkılıç, Editör, GECE AKADEMİ, Ankara, ss.33-42, 2019 Creative Commons License