Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2019 - 2020 Öğretim Görevlisi Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2013 - 2019 Öğretim Görevlisi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2020 - Devam Ediyor Tıp Fak. Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Komisyonu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2020 - Devam Ediyor Tıp Fak. Soru İnceleme Alt Komisyonu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2020 - Devam Ediyor Etik Kurul Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük

 • 2017 - Devam Ediyor Tıp Fak. Kalite Komisyonu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2016 - Devam Ediyor Tıp Fak. Öğrenci Değerlendirme Akreditasyon Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2013 - 2015 Tıp Fak. Dönem-II Koordinatör Yardımcısı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2009 - 2015 Biyoistatistik Dersi

  İmkb Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Verdiği Dersler

 • Lisans BİYOİSTATİSTİK-Sağlık Bil. Fak-Hemşirelik

 • Lisans İSTATİSTİKTE Bilgisayar Kullanımı- Vet. Fak.

 • Lisans BİYOİSTATİSTİK - Veteriner Fak.

 • Lisans BİYOİSTATİSTİK - Veteriner Fak. İntörn Eğitimi VEHİP

 • Lisans BİYOİSTATİSTİK-Sağlık Bil. Fak-Ebelik

 • Lisans BİYOİSTATİSTİK - Eczacılık. Fak.

 • Lisans BİYOİSTATİSTİK - Sağlık Yüksek Ok. Ebelik

 • Lisans BİYOİSTATİSTİK - Sağlık Yüksek Ok. Hemşirelik

 • Lisans BİYOİSTATİSTİK - Eğit. Fak. Biyoloji Öğrt.