Dr.Öğr.Üyesi

Seda Başar Yılmaz


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri Bölümü

İstatistik Anabilim Dalı

E-posta: sedabasar@yyu.edu.tr
İş Telefonu: +90 444 506 5233 Dahili: 20
İş Telefonu: +90 432 444 5065 Dahili: 23320
Web: https://avesis.yyu.edu.tr/sedabasar

Eğitim Bilgileri

2015 - 2019

2015 - 2019

Doktora

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Türkiye

2012 - 2014

2012 - 2014

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Türkiye

2011 - 2012

2011 - 2012

Yüksek Lisans-Tezsiz

University of York, Pcert, Finance And Ekonometrics, İngiltere

2003 - 2008

2003 - 2008

Lisans

Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

Sermaye Yapısı Seçimlerinin Belirleyicileri MIMIC Model ve PLS Yaklaşımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik

2014

2014

Yüksek Lisans

Elektronik bankacılıkta müşteri sadakati üzerine bir uygulama

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2010

2010

Academic English

Yabancı Dil

University of Leeds

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, Ekonometri, İşletme, Finansman, İstatistik, İstatistik Analiz ve Uygulamaları, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

2012 - 2018

2012 - 2018

Araştırma Görevlisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Mikro İktisat

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

HEALTHCARE SERVICE QUALITY - CUSTOMER SATISFACTION: PLS PATH MODEL

Yilmaz S. B. , Celik H. E. , YILMAZ V.

ADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICS, cilt.54, sa.2, ss.289-300, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

ENFLASYON ORANLARI İLE ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yılmaz A. B. , Başar Yılmaz S. , Demir E.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİSİ, cilt.1, sa.37, ss.99-112, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Elektronik Bankacılıkta Müşteri Sadakati Üzerine Bir Araştırma

Başar Yılmaz S. , ZEREN F., ÇELİK H. E.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.38, ss.181-205, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

FAiZ ORANLARINI ETKiLEYEN FAKTÖRLERiN KISMi EN KÜÇÜK KARELER METODU (KEKK) iLE iNCELENMESi

Başar Yılmaz S. , Çelik H. E.

I. Ahtamara Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.192

2018

2018

SERMAYE SAHİPLİĞİ VE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR İNCELEME

Başar Yılmaz S. , Yılmaz A. B.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.53-54

2013

2013

HİZMET KALİTESİ- MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: PLS-PATH MODELLEMESİ

Başar Yılmaz S. , Çelik H. E.

XIV. ULUSLARARASI EKONOMETRİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU 2013, Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2013, ss.120