Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - 2019 Doktora

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Türkiye

 • 2012 - 2014 Yüksek Lisans

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Türkiye

 • 2011 - 2012 Yüksek Lisans-Tezsiz

  University of York, Pcert, Finance And Ekonometrics, İngiltere

 • 2003 - 2008 Lisans

  Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Sermaye Yapısı Seçimlerinin Belirleyicileri MIMIC Model ve PLS Yaklaşımı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik

 • 2014 Yüksek Lisans

  Elektronik bankacılıkta müşteri sadakati üzerine bir uygulama

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2010Academic English

  Yabancı Dil , University of Leeds