Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

  • 2012 - 2018 Araştırma Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik