Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HEALTHCARE SERVICE QUALITY - CUSTOMER SATISFACTION: PLS PATH MODEL

ADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICS, cilt.54, ss.289-300, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ENFLASYON ORANLARI İLE ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİSİ, cilt.1, ss.99-112, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Elektronik Bankacılıkta Müşteri Sadakati Üzerine Bir Araştırma

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.181-205, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FAiZ ORANLARINI ETKiLEYEN FAKTÖRLERiN KISMi EN KÜÇÜK KARELER METODU (KEKK) iLE iNCELENMESi

I. Ahtamara Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.192

SERMAYE SAHİPLİĞİ VE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR İNCELEME

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.53-54

HİZMET KALİTESİ- MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: PLS-PATH MODELLEMESİ

XIV. ULUSLARARASI EKONOMETRİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU 2013, Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2013, ss.120