Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The mineralogy and firing behaviour of pottery clays of the Lake Van region, eastern Turkey

CLAY MINERALS, cilt.52, sa.4, ss.453-468, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AN ARCHAEOMETRIC STUDY OF PROVENANCE AND FIRING TECHNOLOGY OF HALAF POTTERY FROM TILKITEPE (EASTERN TURKEY)

MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY & ARCHAEOMETRY, cilt.17, sa.2, ss.35-48, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A REPORT ON THE MEDIEVAL MINING AND ORE PROCESSING COMPLEX: ZILAN VALLEY, VAN, TURKEY

MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY & ARCHAEOMETRY, cilt.12, sa.2, ss.105-115, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preliminary Chemical and Micromorphological Observations on Urartu (800-600 BC) Ceramics, Eastern Turkey

GEOARCHAEOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.25, sa.2, ss.233-244, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Iğdır Yer Adı Üzerine Arkeotoponimik Bir İnceleme

Türk Kültürü ve Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.208-230, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Trabzon İli Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması-2019

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, sa.45, ss.67-73, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Nemrut Volkanı ve Kral Nemrut'un Efsanesi

Mavi Gezegen Popüler Yerbilim Dergisi, sa.22, ss.26-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap Değerlendirme. Andrea Mayor, Mithradates

KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.11, sa.21, ss.281-291, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liviopolis'den Şarlı'ya Beşikdüzü'nün Tarihi Coğrafyası

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, cilt.10, sa.20, ss.9-44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Irini in the Province of Van (Eastern Turkey)

PRIAMUS, Serial Publication of the Centre for Entomological Studies Ankara, ss.1-4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Gölü'nün Kuzeybatısında İki Karaz Höyüğü: Giriktepe ve Çelebibağı

Arkeoloji ve Sanat Dergisi, sa.123, ss.131-140, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Truva, Troya, Troia vs ya da Türkçenin Troiaları. Manfred Osman Korfmann'ın "Tro(i)a”sı

Toplumsal Tarih, sa.154, ss.82-86, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Gölü Havzası Prehistoryası ve Tilkitepe'nin Bugünkü Durumu

Arkeoloji ve Sanat Dergisi, sa.122, ss.1-9, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marmara Bölgesi İlk Tunç Çağı Yerleşimleri

1999 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, sa.1999, ss.29-45, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rettungsgrabungen auf Kumtepe. 1993

Studia Troica, sa.5, ss.237-289, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nemrut Volkanı Püskürmelerinin Van Gölü Havzası Üzerine Etkileri: Jeoarkeolojik Bir Bakış / The Inflences of the Nemrut Volcano Eruptions on the Human Life in Lake Van Basin: A Geoarchaeological View

73. Türkiye Jeoloji Kongresi: Jeoloji ve Jeopolitik/Geological Congress of Turkey: Geology and Geopolitics, Ankara, Türkiye, 6 - 10 Mart 2020, cilt.1, sa.1, ss.1-2

Yer Adı Biliminde Yeni bir Araştırma Alanı: Arkeotoponimi

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, cilt.1, sa.1, ss.558-563

Van Çavuştepe Kalesi ve Urartu Nekropolü 2017 Yılı Çalışmaları

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 17 Haziran 2019, cilt.3, ss.275-296

Bardakçı Köyü Geleneksel Seramik Üretimi

Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1557-1570

Traditional Ceramic Production In Bardakçi (Van-Eastern Turkey)

International Culture, Art and Society Symposium, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1153-1569

Colchian Axes from the Regional Museums in North-East Turkey

Ancient Metallogenic Centre of Georgia (Ajara), Batumi, Gürcistan, 25 - 28 Haziran 2018, ss.66-89

Adaptation of the Environmental Changes to the Archaeological Evidences in the Prehistoric Van Lake Basin

International Workshop on the Geoarchaeology of the Lale Van Basin (Eastern Turkey) / Uluslararası Van Gölü Havzası Jeoarkeoloji Çalıştayı, Bitlis, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2018, ss.35-36

Van Çavuştepe Kalesi 2015-2016 Yılı Çalışmaları

39. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bursa, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, cilt.3, ss.187-206

Pantolonun Arkeolojisi

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2017, ss.168-182

Shaft-Hole Axes From North East Turkey

10th International Symposium On Underwater Research "Black Sea Archaeology", Samsun, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2016, ss.58

The village Kutki: A local ceramic production centre in Van region (Eastern Turkey)

5th Meditterranean Clay Meeting, İzmir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2016, cilt.1, sa.1, ss.17

Die archäologischen Spuren der Kolchis – Kultur in der Nordosttürkei”. ” 8. - 9. Aralık 2014 Berlin / Deutschland.

Internationaler Workshop “Die Kolchis-Kultur und ihre überregionalen Beziehungen. Neue Forschungen zur Bronzezeit im Kaukasus, Berlin, Almanya, 8 - 09 Aralık 2014

Arkeolojide “Engellilik”

Uluslararası Kent ve Engelliler Çalıştayı, Van, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2014

Tatvan’ın Tarihöncesi

I. Uluslararası Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 30 - 31 Ağustos 2007, ss.1011-1022

Tatvan'daki Urartu ve Ortaçağ Kalesi ile Kültürel Bir Mirasın Yok Ediliş Öyküsü

II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2006

Ağrı’da Boncukların Dili: Arkeolojik bir Buluntu Topluluğunun Değerlendirilmesine Günümüz Kullanımından Katkılar

I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2005

Arkeolojik Kazılarda Gıda Maddeleriyle İlgili Bulguların Değerlendirilmesi

Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2004, ss.417-422

Van Gölü Havzası Prehistoryası ve Tilkitepe'nin Bugünkü Durumu

I. Van Havzası Sempozyumu, Van, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.31-40

Symposium on Mediterranean Archaeology

The first Urban Centers in Western Anatolia, Edinburgh, İngiltere, 20 - 22 Şubat 1998

Symposium on Mediterranean Archaeology

The Early Bronze Age Settlements around the Marmara Sea, Edinburgh, İngiltere, 21 - 23 Şubat 1997

Troia Kazıları ve Çanakkale’ye Etkileri

Yerleşim ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Çanakkale Bildirileri, Çanakkale, Türkiye, 9 - 13 Eylül 1996, ss.1-8

Kitap & Kitap Bölümleri

Activities in Subzone 1, Subzone 5 and Subzone 7

Bakü - Tiflis - Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Arkeolojik Etüd ve Değerlendirme Çalışması / Archaeological Research and Assesment for Baku-Tbilisi-Ceyhan Crude Oil Pipline Project., Numan Tuna, Editör, Middle East Technical University, Ankara, ss.196-243, 2020

Alt Bölge 1, Alt Bölge 5 ve Alt Bölge 7 Çalışmaları

Bakü - Tiflis - Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Arkeolojik Etüd ve Değerlendirme Çalışması / Archaeological Research and Assesment for Baku-Tbilisi-Ceyhan Crude Oil Pipline Project, Numan Tuna, Editör, Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Middle East Technical University, Ankara, ss.89-195, 2020

Viyana ile Van Adlarının Arkeotoponimik Karşılaştırması

Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırmalar, Zeki Taştan, M. Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.337-346, 2019

The "Kağnı" (Ox-Cart) Petroglyph from the Plateau of Tirişin in Eastern Turkey /Türkiey'nin Doğusunda Yer Alan Tirişin Platosundaki "Kağnı" (Öküz Arabası" Petroglifi

Eski Yakındoğu'da Ulaşım Üzerine Yazılar / Articles on Transportation in Ancient Near East, Bilcan Gökce, Pınar Pınarcık, Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.413-425, 2018

Kuzeybatı İran'daki Urartu Buluntu Yerleri

Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri, Zeki Taştan, M. Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editör, Hiperlink Yayınları, İstanbul, ss.81-129, 2018 Creative Commons License

Ağasar Vadisi ve Çevresindeki Arkeolojik Kalıntılar

Şalpazarı Tarih Kültür İnsan, Veysel Usta, Editör, Serander Yayınları, Trabzon, ss.335-360, 2017

A New Interpretation of Beads in their Archaeological and Cultural Context

Questions Approaches and Dialogues in Eastern Mediterranean Archaeology: Studies in Honor of Marie-Henriette and Charles Gates, Kozal, E., M. Akar, Y. Heffron, Ç. Çilingiroğlu, T.E. Şerifoğlu, C. Çakırlar, S. Ünlüsoy, E. Jean, Editör, Ugarit-Verlag, Münster, ss.849-856, 2017

Şar ve Şarlı

Yalıda Bir Çekirdek Beşikdüzü, Korkmaz, A., Editör, Heyamola Yayınları, İstanbul, ss.109-117, 2015

Yer Şekilleri

2014 Van Kültür ve Turizm Envanteri II Doğal Değerler, Kılıç, S. (edt.), Van 2014, 13-24., Kılıç,S., Editör, T.C. Van Valiliği, Van, ss.13-24, 2014

Kaplıcalar ve Maden Suları

2014 Van Kültür ve Turizm Envanteri II Doğal Değerler, Kılıç,S., Editör, T.C. Van Valiliği, Van, ss.25-28, 2014

Van Gölü Havzasında Bilinen En Eski Arkeolojik Kalıntılar Üzerine Düşünceler

Profesör Doktor İlhan Kayan’a Armağan, Öner, E., Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.523-535, 2013

İlhan Hocayla Troia

Profesör Doktor İlhan Kayan’a Armağan, Öner, E., Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.29-31, 2013

Van Gölü'nün güneybatısındaki Tatvan Kalesi'nin yok ediliş öyküsü ve Uaiais Kalesi'nin yeri sorunu

Muhibbe Darga Armağanı (yay. haz. , Sadberg Hanım Müzesi Yayını, İstanbul), 291 - 300., Tarhan, T., Tibet, A., Konyar, E., Editör, Sadberk Hanim Müzesi Yayınları, İstanbul, ss.291-300, 2008

Das Van See Gebiet

Anabasis, İstanbul, 2004

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar