Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The mineralogy and firing behaviour of pottery clays of the Lake Van region, eastern Turkey

CLAY MINERALS, cilt.52, sa.4, ss.453-468, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AN ARCHAEOMETRIC STUDY OF PROVENANCE AND FIRING TECHNOLOGY OF HALAF POTTERY FROM TILKITEPE (EASTERN TURKEY)

MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY & ARCHAEOMETRY, cilt.17, sa.2, ss.35-48, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A REPORT ON THE MEDIEVAL MINING AND ORE PROCESSING COMPLEX: ZILAN VALLEY, VAN, TURKEY

MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY & ARCHAEOMETRY, cilt.12, sa.2, ss.105-115, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preliminary Chemical and Micromorphological Observations on Urartu (800-600 BC) Ceramics, Eastern Turkey

GEOARCHAEOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.25, sa.2, ss.233-244, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Iğdır Yer Adı Üzerine Arkeotoponimik Bir İnceleme

Türk Kültürü ve Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.208-230, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Trabzon İli Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması-2019

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, sa.45, ss.67-73, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Nemrut Volkanı ve Kral Nemrut'un Efsanesi

Mavi Gezegen Popüler Yerbilim Dergisi, sa.22, ss.26-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap Değerlendirme. Andrea Mayor, Mithradates

KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.11, sa.21, ss.281-291, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Shaft Hole Axes From North East Turkey

10th International Symposium On Underwater Research "Black Sea Archaeology", ss.58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Village Kutki A Local Ceramic Production Centre in Van Region Eastern Turkey

5th Mediterranean Clay Meeting, ss.17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liviopolis'den Şarlı'ya Beşikdüzü'nün Tarihi Coğrafyası

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, cilt.10, sa.20, ss.9-44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Irini in the Province of Van (Eastern Turkey)

PRIAMUS, Serial Publication of the Centre for Entomological Studies Ankara, ss.1-4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye nin Çaldıran ı İran ın Çalderan ı

NTV Tarih, cilt.18, sa.18, ss.34-36, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Van Gölü'nün Kuzeybatısında İki Karaz Höyüğü: Giriktepe ve Çelebibağı

Arkeoloji ve Sanat Dergisi, sa.123, ss.131-140, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Truva, Troya, Troia vs ya da Türkçenin Troiaları. Manfred Osman Korfmann'ın "Tro(i)a”sı

Toplumsal Tarih, sa.154, ss.82-86, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Gölü Havzası Prehistoryası ve Tilkitepe'nin Bugünkü Durumu

Arkeoloji ve Sanat Dergisi, sa.122, ss.1-9, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marmara Bölgesi İlk Tunç Çağı Yerleşimleri

1999 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, sa.1999, ss.29-45, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rettungsgrabungen auf Kumtepe. 1993

Studia Troica, sa.5, ss.237-289, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nemrut Volkanı Püskürmelerinin Van Gölü Havzası Üzerine Etkileri: Jeoarkeolojik Bir Bakış / The Inflences of the Nemrut Volcano Eruptions on the Human Life in Lake Van Basin: A Geoarchaeological View

73. Türkiye Jeoloji Kongresi: Jeoloji ve Jeopolitik/Geological Congress of Turkey: Geology and Geopolitics, Ankara, Türkiye, 6 - 10 Mart 2020, cilt.1, sa.1, ss.1-2

Yer Adı Biliminde Yeni bir Araştırma Alanı: Arkeotoponimi

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, cilt.1, sa.1, ss.558-563

Van Çavuştepe Kalesi ve Urartu Nekropolü 2017 Yılı Çalışmaları

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 17 Haziran 2019, cilt.3, ss.275-296

Bardakçı Köyü Geleneksel Seramik Üretimi

Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1557-1570

Traditional Ceramic Production In Bardakçi (Van-Eastern Turkey)

International Culture, Art and Society Symposium, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1153-1569

Colchian Axes from the Regional Museums in North-East Turkey

Ancient Metallogenic Centre of Georgia (Ajara), Batumi, Gürcistan, 25 - 28 Haziran 2018, ss.66-89

Adaptation of the Environmental Changes to the Archaeological Evidences in the Prehistoric Van Lake Basin

International Workshop on the Geoarchaeology of the Lale Van Basin (Eastern Turkey) / Uluslararası Van Gölü Havzası Jeoarkeoloji Çalıştayı, Bitlis, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2018, ss.35-36

Van Çavuştepe Kalesi 2015-2016 Yılı Çalışmaları

39. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bursa, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, cilt.3, ss.187-206

Pantolonun Arkeolojisi

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2017, ss.168-182

Shaft-Hole Axes From North East Turkey

10th International Symposium On Underwater Research "Black Sea Archaeology", Samsun, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2016, ss.58

The village Kutki: A local ceramic production centre in Van region (Eastern Turkey)

5th Meditterranean Clay Meeting, İzmir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2016, cilt.1, sa.1, ss.17

Die archäologischen Spuren der Kolchis – Kultur in der Nordosttürkei”. ” 8. - 9. Aralık 2014 Berlin / Deutschland.

Internationaler Workshop “Die Kolchis-Kultur und ihre überregionalen Beziehungen. Neue Forschungen zur Bronzezeit im Kaukasus, Berlin, Almanya, 8 - 09 Aralık 2014

Arkeolojide “Engellilik”

Uluslararası Kent ve Engelliler Çalıştayı, Van, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2014

Tatvan’ın Tarihöncesi

I. Uluslararası Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 30 - 31 Ağustos 2007, ss.1011-1022

Tatvan'daki Urartu ve Ortaçağ Kalesi ile Kültürel Bir Mirasın Yok Ediliş Öyküsü

II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2006

Ağrı’da Boncukların Dili: Arkeolojik bir Buluntu Topluluğunun Değerlendirilmesine Günümüz Kullanımından Katkılar

I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2005

Arkeolojik Kazılarda Gıda Maddeleriyle İlgili Bulguların Değerlendirilmesi

Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2004, ss.417-422

Van Gölü Havzası Prehistoryası ve Tilkitepe'nin Bugünkü Durumu

I. Van Havzası Sempozyumu, Van, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.31-40

Symposium on Mediterranean Archaeology

The first Urban Centers in Western Anatolia, Edinburgh, İngiltere, 20 - 22 Şubat 1998

Symposium on Mediterranean Archaeology

The Early Bronze Age Settlements around the Marmara Sea, Edinburgh, İngiltere, 21 - 23 Şubat 1997

Troia Kazıları ve Çanakkale’ye Etkileri

Yerleşim ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Çanakkale Bildirileri, Çanakkale, Türkiye, 9 - 13 Eylül 1996, ss.1-8

Kitap & Kitap Bölümleri

Alt Bölge 1, Alt Bölge 5 ve Alt Bölge 7 Çalışmaları

Bakü - Tiflis - Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Arkeolojik Etüd ve Değerlendirme Çalışması / Archaeological Research and Assesment for Baku-Tbilisi-Ceyhan Crude Oil Pipline Project, Numan Tuna, Editör, Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Middle East Technical University, Ankara, ss.89-195, 2020

Activities in Subzone 1, Subzone 5 and Subzone 7

Bakü - Tiflis - Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Arkeolojik Etüd ve Değerlendirme Çalışması / Archaeological Research and Assesment for Baku-Tbilisi-Ceyhan Crude Oil Pipline Project., Numan Tuna, Editör, Middle East Technical University, Ankara, ss.196-243, 2020

Viyana ile Van Adlarının Arkeotoponimik Karşılaştırması

Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırmalar, Zeki Taştan, M. Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.337-346, 2019

The "Kağnı" (Ox-Cart) Petroglyph from the Plateau of Tirişin in Eastern Turkey /Türkiey'nin Doğusunda Yer Alan Tirişin Platosundaki "Kağnı" (Öküz Arabası" Petroglifi

Eski Yakındoğu'da Ulaşım Üzerine Yazılar / Articles on Transportation in Ancient Near East, Bilcan Gökce, Pınar Pınarcık, Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.413-425, 2018

Kuzeybatı İran'daki Urartu Buluntu Yerleri

Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri, Zeki Taştan, M. Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editör, Hiperlink Yayınları, İstanbul, ss.81-129, 2018 Creative Commons License

Ağasar Vadisi ve Çevresindeki Arkeolojik Kalıntılar

Şalpazarı Tarih Kültür İnsan, Veysel Usta, Editör, Serander Yayınları, Trabzon, ss.335-360, 2018

Ağasar Vadisi ve Çevresindeki Arkeolojik Kalıntılar

Şalpazarı Tarih Kültür İnsan, Veysel Usta, Editör, Serander Yayınları, Trabzon, ss.335-360, 2017

A New Interpretation of Beads in their Archaeological and Cultural Context

Questions Approaches and Dialogues in Eastern Mediterranean Archaeology Studies in Honor of Marie Henriette and Charles, Kozal, E., M. Akar, Y. Heffron, Ç. Çilingiroğlu, T.E. Şerifoğlu, C. Çakırlar, S. Ünlüsoy, É. Jean, Editör, Ugarit-Verlag, Wiesbaden, ss.849-856, 2017

Şar ve Şarlı

Yalıda Bir Çekirdek Beşikdüzü, Atilla Korkmaz, Editör, Heyemola Yayınları, İstanbul, ss.109-117, 2015

Kaplıcalar ve Maden Suları

Van Kültür ve Turizm Envanteri II Doğal Değerler, SİNAN KILIÇ, Editör, T.C. Van Valiliği, Van, ss.25-28, 2014

Yer Şekilleri

2014 Van Kültür ve Turizm Envanteri II Doğal Değerler, Kılıç, S. (edt.), Van 2014, 13-24., Kılıç,S., Editör, T.C. Van Valiliği, Van, ss.13-24, 2014

Gezi Yönleri

Van Kültür ve Turizm Envanteri II Doğal Değerler, SİNAN KILIÇ, Editör, T.C. Van Valiliği, Van, ss.209-220, 2014

İlhan Hocayla Troia

Profesör Doktor İlhan Kayan’a Armağan, Öner, E., Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.29-31, 2013

Van Gölü Havzasında Bilinen En Eski Arkeolojik Kalıntılar Üzerine Düşünceler

Profesör Doktor İlhan Kayan’a Armağan, Öner, E., Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.523-535, 2013

Van Gölü'nün güneybatısındaki Tatvan Kalesi'nin yok ediliş öyküsü ve Uaiais Kalesi'nin yeri sorunu

Muhibbe Darga Armağanı (yay. haz. , Sadberg Hanım Müzesi Yayını, İstanbul), 291 - 300., Tarhan, T., Tibet, A., Konyar, E., Editör, Sadberk Hanim Müzesi Yayınları, İstanbul, ss.291-300, 2008

Oğuzeli Türkelli Bir Yerel Tarih Denemesi

Oğuzeli Türkelli Fotoğraf Sergisi yay haz S Kılıç Ş Sağlam Ege Yayınları İstanbul 2008, SİNAN KILIÇ / ŞAKİR SAĞLAM, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.5-12, 2008

Van Gölü'nün güneybatısındaki Tatvan Kalesi'nin yok ediliş öyküsü ve Uaiais Kalesi'nin yeri sorunu

Muhibbe Darga Armağanı, T. Tarhan / A. Tibet / E. Konyar, Editör, Sadberg Hanım Müzesi Yayını, İstanbul, ss.291-300, 2008

Das Van See Gebiet

Anabasis, İstanbul, 2004

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar