Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Van İli Geleneksel Rekreasyon Etkinlikleri

6th INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Tbilisi, Georgia, 16 - 18 June 2022, pp.116-117

Geçmişten Günümüze Rekreasyonun Evrimi

Future Trends in Leisure & Recreation, Ankara, Turkey, 20 - 21 January 2022, pp.1

Akdamar Kilisese’nin İnanç Turizmi Kapsamında İncelenmesi

5th INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.151-152

Gastronomi Turizminde Gelişmişlik Göstergelerinin İncelenmesi: Van Örneği

International West Asia Congress of Tourism - IWACT 2020, Çanakkale, Turkey, 14 - 17 October 2020, pp.1-2

Last Chance Tourism: The Case of Hasankeyf

International West Asia Congress of Tourism - IWACT 2020, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 October 2020

Turizm İşletmelerinde Korku Kültürü ve Yönetimi

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi(IWACT'19), Van, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.1 Sustainable Development

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Memnuniyetine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi(IWACT'18), Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.13

Otel İşletmelerindeki Ergonomik Risklerin Değerlendirilmesi

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi(IWACT'18), Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.13

Turizmde Yeni Bir Kavram Olarak Geriatri Turizmi: Düzce İline Yönelik Değerlendirmeler

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi(IWACT'18), Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.13

Konaklama İşletmelerinin Engelli Bireyler İçin Uygunluğunu Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Van Örneği

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi(IWACT'18), Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.65

Bireysel Yenilikçilik Eğiliminin Turizm Lisans Eğitimi Alan Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi

4. International Congress on Economics and Business, Budapest, Hungary, 27 - 30 June 2018, pp.13

Ekolojik Kaygı ve Çevreye Duyarlılık Bilinci İle Girişimci Faaliyetlerin İlişkisi

4. International Congress on Economics and Business, Budapest, Hungary, 27 - 30 June 2018, pp.42-43 Sustainable Development

Yenilikçilikte Belirleyici Etkiye Sahip Faktörlerin Turizm İşletmelerinde Çalışan İş Görenler Açısından Değerlendirilmesi

III. Uluslararasi Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017, pp.1-10 Sustainable Development

OTEL YÖNETİCİLERİNİN İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARINA YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: VAN ÖRNEĞİ

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.85-86

VAN'DAKİ TURİZM İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN BATI ASYA ÜLKELERİNDEN GELEN ZİYARETÇİLERE İLİŞKİN ALGILARI

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.196-197

Otel İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 September - 01 October 2017, pp.1-10

Otel Işletmelerinde Yetenek Yönetimi Uygulamalarinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 September - 01 October 2017, pp.1-10

Van Gölü'nün Rekreasyonel Turizm Potansiyeli

4th International Congress of Tourism & Management Researches, Girne, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.1-15

Örgütsel Çatışma ve Kurumların Öğrenme Kapasiteleri Arasındaki İlişki: Bir Kamu Kurumu Örneği

1. Ulusal Toplumsal ve Kurumsal/Çatışmalar Çözümler Kongresi, Düzce, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.233-246

Etik Algı İle Girişimcilik Potansiyeli Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, Turkey, 02 May 2013 - 04 May 2014, pp.185-190

Yeniliğin Rekabet Edilebilirlik Açısından Önemi: Akçakoca Örneği

XI.Geleneksel Turizm Paneli, Sakarya, Turkey, 16 April 2012, pp.11-20

Books & Book Chapters

Rekreasyon Sosyolojisi

Nobel Yayınevi, Ankara, 2021

Demokratik Toplum Oluşturma Aracı Olarak Rekreasyon

in: Rekreasyon Sosyolojisi, Doç. Dr. Sağbetullah Meriç, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.113-126, 2021

Destinasyon Yenilikçiliği

in: Turizm Destinasyonu El Kitabı, Caner Güçlü,Sedat Çelik, Editor, Paradigm Press Ltd., Çanakkale, pp.461-476, 2021

Job Analysis and Job Design in Digital Age Organizations

in: Dijital Çağ Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Erdoğan Kaygın, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.183-208, 2021 Creative Commons License

Entrepreneurship in Virtual Environments

in: Örneklerle Girişimcilik Dijital Çağdaki Dönüşüm, Doç. Dr. Öznur BOZKURT, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.161-179, 2021

Universal Principles of Tourism Ethics and the Future of Tourism and Hospitality Ethics

in: Multidisciplinary Approaches to Ethics in the Digital Era, Meliha Nurdan Taskiran,Fatih Pinarbaşi, Editor, IGI Global Publishing, Pennsylvania, pp.306-318, 2021

River Tourism

in: ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR, Emre ÇİLESİZ,Olca SEZEN DOĞANCILI, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.7-21, 2021

Saldırgan Liderlik

in: LİDERLİK TARZLARI - Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma, H.Tezcan Uysal,Cenk Aksoy,Fatma Yılmaz, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.551-560, 2020

Turizm İşletmelerinde Presenteeısm (İşte Var Olamama) ve Absenteeısm (Devamsızlık)

in: Turizm İşletmelerinde Negatif Örgütsel Davranışlar 2, Aysen Ercan İştin,Sedat Çelik, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.10-20, 2020

Turizmin Tarihsel Gelişimi

in: Gelecek Turizm Trendleri, Sedat Şahin,Sağbetullah Meriç, Editor, Paradigm Press Ltd., İstanbul, pp.1-20, 2020

Turizm İşletmelerinde Korku Kültürü ve Yönetimi

in: Turizm Araştırmaları, Alaeddinoğlu F., Özer S., Şahin S., Arslan Kalay H., Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.45-70, 2019

Bireysel Yenilikçilik Eğiliminin Turizm Lisans Eğitimi Alan Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi

in: Yeni Ekonomik Trendler ve İş Fırsatları, Yüce M., Mıynat M., Can A.V., Sakarya Ş., Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.759-768, 2019 Creative Commons License

Değişime Direnç

in: Olumsuz Boyutlarıyla Örgütsel Davranış, Kaygın E., Kosa G., Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.265-280, 2019

Ekolojik Kaygı ve Çevreye Duyarlılık Bilinci ile Girişimci Faaliyetlerin İlişkisi

in: Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon, Mustafa Mıynat vd., Editor, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Manisa, pp.365-371, 2018 Sustainable Development

An Evaluation of the Organizational Culture and its Relationship to Performance in Public Institutions

in: Globalization, Institutions andSocio-Economic Performance;Macro and Micro Perspectives, Ertuğrul Yıldırım, Hamza Çeştepe, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.123-138, 2018

Seyahat Acentelerindeki Kontrolün Çalışanların Örgütsel Adanmışlık Davranışı Sergilemesi Üzerindeki Etkisi

in: Araştırmalar Işığında Yönetimde Güncel Konular, Metin Reyhanoğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.225-238, 2018

ULUSLARARASI REKABET VE TURİZM

in: TURİZM EKONOMİSİ, Şahin D., Turan A.T, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.179-198, 2018