Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2018 II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

    Katılımcı

    Adana, Türkiye

  • 2007 Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi

    Oturum Başkanı

    Ankara, Türkiye