Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2018 İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2018 Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2018 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakülte Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2017 Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2017 YYÜ Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2017 Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2017 Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2017 Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2017 Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2017 Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2017 İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2017 Current Research in Social Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2016 İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası, Sayı 28

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2016 İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası, Sayı 29

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2016 Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 42

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2016 Current Research in Social Sciences, C.2,Sayı 1

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2014 Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi