Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2012 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2003 - 2005 Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1998 - 2003 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  Muhammed Taki Bahar (Meliku'ş-Şuara)'nın Divanının İçerik Açısından İncelenmesi

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları / Fars Dili Ve Edebiyatı

 • 2005 Yüksek Lisans

  Nasıruddin Şah'ın Avrupa Seyahatnamesi (İnceleme ve Çeviri)

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları / Fars Dili Ve Edebiyatı

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

 • C1 İleri Farsca