Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Muhammed Taki Bahar (Meliku'ş-Şuara)'nın Divanının İçerik Açısından İncelenmesi

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları / Fars Dili Ve Edebiyatı

 • 2005 Postgraduate

  Nasıruddin Şah'ın Avrupa Seyahatnamesi (İnceleme ve Çeviri)

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları / Fars Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • C1 Advanced Persian