Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vocational High School Students' Engineering Epistemological Beliefs

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION, cilt.33, sa.1, ss.420-429, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pre-service Physics Teachers' Metacognitive Knowledge about Their Instructional Practices

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.11, sa.5, ss.1009-1026, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Relations of Approaches to Learning with Perceptions of Learning Environment and Goal Orientations

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.40, sa.179, ss.269-293, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Relations of Gender and Socioeconomic Status to Physics Through Metacognition and Self-Efficacy

JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.106, sa.4, ss.280-289, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Applying beliefs and resources frameworks to the psychometric analyses of an epistemology survey

PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS-PHYSICS EDUCATION RESEARCH, cilt.8, sa.1, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Questions About Physics: The Case of a Turkish 'Ask a Scientist' Website

RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, cilt.40, sa.2, ss.223-238, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Closer Examination of TPACK-Self-efficacy Construct: Modeling Elementary Pre-service Science Teachers’ TPACK-Self efficacy

e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.16, sa.3, ss.917-934, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Proje Yarışması ve Okul Bağlamında Kullandıkları Öğrenme Yaklaşımları: Epistemolojik Değişkenlik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.593-630, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modeling Elementary Science Teachers' TPACK

88th NARST Annual International Conference,, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 14 Nisan 2015, ss.1

Modeling Relations of Attitudes towards Technology Use, Technology Competencies, Ownership, and Experiences to TPACK-Self Efficacy.

88th NARST Annual International Conference,, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 14 Nisan 2015, ss.2