General Information

Institutional Information: Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Arazi Ve Su Kaynakları Anabilim Dalı
Research Areas: Agriculture, Farm Structures and Irrigation, Irrigation, Water Resources Development, Information Systems in Irrigation, Water Pollution and Control, Water Supply and Treatment, Soil and Groundwater Pollution and Control

Metrics

Publication

57

Citation (WoS)

28

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

45

H-Index (Scopus)

4

Project

10

Thesis Advisory

3

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

Lisans eğitimini, 2008 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, yüksek lisansını aynı Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim dalında 2011 yılında, doktora eğitimini de Atatürk Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim dalında 2018 yılında tamamladı. 2012 yılında Van YYÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümüne Araştırma görevlisi olarak atandı.  


Yüksek lisansta; Atık Su Uygulamalarında Ağır Metal Akümülatörü Olarak Kanola’nın (Brassica napus L.) Etkinliği’’ adlı çalışmayı doktora da ise ‘’Farklı Yöntemlerle Değişen Seviyelerde Arıtılmış Atık Su Uygulamalarının Silajlık Mısırda Su Kullanımı, Bitki ve Toprak Özelliklerine Etkisi’’ adlı çalışmayı yürüttü.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından çıkarılmakta olan Uluslararası indeksli ''Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi'''nde Editör yardımcılığı, teknik editörlük ve Fakülte bünyesinde farklı komisyon üyelik görevlerini yürütmektedir. Kendi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası birçok bilimsel dergilerde hakemlik yapmakla birlikte 10 tanesi SCI Expanded indeksli olmak üzere ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde ve kongrelerde yayınlanmış 60'a yakın bilimsel çalışması bulunmaktadır. Halen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev almaktadır.

Contact

Email
talipcakmakci@yyu.edu.tr
Web Page
http://aves.yyu.edu.tr/talipcakmakci/
Office Phone
+90 432 444 5065 Extension: 22696
Fax Phone
+90 432 225 1104
Office
Ziraat Fakültesi
Address
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, C Blok, Zemin Kat