Genel Bilgiler

Biyografi

Lisans eğitimini, 2008 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, yüksek lisansını aynı Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim dalında 2011 yılında, doktora eğitimini de Atatürk Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim dalında 2018 yılında tamamladı. 2012 yılında Van YYÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümüne Araştırma görevlisi olarak atandı.  


Yüksek lisansta; Atık Su Uygulamalarında Ağır Metal Akümülatörü Olarak Kanola’nın (Brassica napus L.) Etkinliği’’ adlı çalışmayı doktora da ise ‘’Farklı Yöntemlerle Değişen Seviyelerde Arıtılmış Atık Su Uygulamalarının Silajlık Mısırda Su Kullanımı, Bitki ve Toprak Özelliklerine Etkisi’’ adlı çalışmayı yürüttü.


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından çıkarılmakta olan Uluslararası indeksli Tarım Bilimleri Dergisinin yayın koordinatörlüğü ve Fakülte bünyesinde farklı komisyon üyeliklerinde görevler aldı. Kendi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası birden fazla bilimsel dergilerde hakemlik yapmakla birlikte 5 tanesi SCI Expanded indeksli olmak üzere ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde ve kongrelerde yayınlanmış 40’ın üzerinde bilimsel çalışması bulunmaktadır. Halen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev almaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Ziraat Fakültesi
Bölüm
Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı
Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
talipcakmakci@yyu.edu.tr
Web Sayfası
http://aves.yyu.edu.tr/talipcakmakci/
İş Telefonu
+90 432 444 5065 Dahili: 22696
Fax Telefonu
+90 432 225 1104
Ofis
Ziraat Fakültesi
Posta Adresi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, C Blok, Zemin Kat