Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Efficiency of Canola (Brassica Napus L.) as an Accumulator of Heavy Metals in Wastewater Applications

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, cilt.23, sa.6, ss.2309-2313, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of different soil water matric suctions on stomatal resistance

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.9, ss.1027-1029, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ağır Metallerin Toprak, Bitki, Su ve İnsan Sağlığına Etkileri

Türk Doğa ve Fen Dergisi, cilt.9, ss.103-114, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kumlu tın ve killi tın toprakta kokopit uygulamasının tarla kapasitesi ve devamlı solma noktası üzerine etkisi

Mediterranean Agricultural Sciences, cilt.33, sa.2, ss.285-290, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Effects of Agricultural Applications on CO2 Emission and Ways to Reduce

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.7, sa.9, ss.1446-1456, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fertigasyon ile Gübreleme

Tarım Türk Gübreleme ve Sulama Dergisi, sa.73, ss.5-9, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Sulamada Atık Suyun Kullanımı

Tarım Türk Dergisi, sa.74, ss.44-48, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Van İli Tarım Alanlarında Temiz ve Atık Su Kaynaklarının Yönetimi

Yüzüncü Yıl Üniv. Tarım bilimleri Dergisi, cilt.26 (4), ss.662-667, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Ağırmetal Kirliliğinin Belirlenmesi: Şanlıurfa-Viranşehir Karayolu Örneği

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.26(2), ss.282-287, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atık Su Uygulamalarının Kanola’da (Brassica napus L.) Yağ Oranı ve Yağ Asitleri Kompozisyonuna Etkisi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.26(2), ss.145-151, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Treated Wastewater Quality in Terms of Irrigation Water within The Framework of Related Legislation: The case of Van Province

1st International Congress on Biosystems Engineering (ICOBEN2019), Hatay, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2019, ss.82

Effect of Irrigation on Carbon Dioxide Emission

1st International Congress on Biosystems Engineering (ICOBEN2019), Hatay, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2019, ss.168-173

Assessment of Water Management in Van Lake Basin

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.550

Effect of Urbanization on Wastewater Formation

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.567

Water Footrint of Silage Maize, Potato, Sugar Beet and Alfalfa Produced in Van-Turkey Conditions

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.562

Problems and Solution Proposals in the Conveyance of Irrigation Water

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.101

Agricultural Practices to Reducing of the Salt Stress in Plants

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.119

The Use of Wastewater for Agricultural in the World and Turkey

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.100

EFFECTS OF TREATED WASTEWATER TO ANTIOXIDANT ENZYME ACTIVITIES IN SILAGE MAIZE (ZEA MAYS L.) UNDER DROUGHT STRESS

III International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Budapeşte, Macaristan, 19 - 23 Ekim 2017, ss.170

The Impact of Treated Wastewater in Agricultural Irrigation to Some Physiological Parameters of Silage Maize (Zea mays L.)

III International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Budapeşte, Macaristan, 19 - 23 Ekim 2017, ss.168

IRRIGATION METHODS USED IN AGRICULTURAL AND WATER-YIELDS RELATIONSHIPS

III International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Budapeşte, Macaristan, 19 - 23 Ekim 2017, ss.169

Different Irrigation Methods and Drought Effects on Chlorophyll Content and Leaf Relative Water Content in Corn (Zea mays)

3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Budapeşte, Macaristan, 19 - 23 Ekim 2017, ss.162

Growth of Pepper (Capsicum Annuum L.) ırrigated with waste water Diluted at Different Levels

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Jahorina, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.797

Determination of heavy Metal Pollution Caused by MotorVechicles: Şanlıurfa-Viranşehir Hihgway Example, TURKEY

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Jahorina, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.794

Van Gölü Havzasında Çevresel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

13. Kültür Teknik Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2016, ss.104

Van İli Tarım Alanlarında Temiz ve Atık Su Kaynaklarının Yönetimi

1. Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2015, ss.140

Türkiye'de Atık su Kullanımı ve Doğu Anadolu Bölgesi Örneği

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.669

Yapay Sulak Alanların Türkiye’de Kullanımı ve Yeterliliği

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.129