Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2021 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü

 • 2018 - 2021 Araştırma Görevlisi Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü

 • 2012 - 2018 Araştırma Görevlisi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü

 • 2020 - Devam Ediyor Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

Akademi Dışı Deneyim

 • 2020 - Devam Ediyor Van İli Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kriz Yönetimi Kurul Üyesi

  Valilik, Van Valiliği

 • 2017 - Devam Ediyor Toprak Koruma Kurulu Üyesi

  Valilik, Van Valiliği

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Atık suyun Sulamada Kullanımı

 • Yüksek Lisans Damla Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi