Araştırma Alanları

  • Ziraat

  • Tarımsal Yapılar ve Sulama

  • Sulama

  • Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

  • Sulamada Bilgi Sistemleri

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Su Temini ve Arıtımı

  • Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolü