Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Chemical Composition, Antimicrobial and Antioxidant Properties of Schinus molle L. Essential Oil from Turkey

JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS, vol.20, no.2, pp.570-577, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Lead Phytoremediation Potential of Hydroponically Cultivated Crop Plants

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, vol.19, pp.1141-1148, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Chemical composition and antibacterial activities of Juniperus horizontalis essential oil

CANADIAN JOURNAL OF PLANT SCIENCE, vol.94, no.2, pp.323-327, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Chemical Contents of Some Species of Teucrium Genus Distributed in Van Flora

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, no.1, pp.138-142, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

SOME CHEMICAL CONTENTS OF VERBASCUM ORIENTALE (L.) ALL. SPECIES SPREADING IN VAN REGION

Current Perspectives on Medicinal and Aromatic Plants, vol.1, no.1, pp.36-41, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Mineral and Heavy Metal Constituents of Three Edible Wild Plants Growing in Van Province

Iğdır University, Journal of the Institue of Science and Technology (JIST), vol.8, no.2, pp.293-298, 2018 (International Refereed University Journal)

Some Chemical Compounds of Cichorium intybus L. Species Distributed in Van Region

Journal of Pharmaceutical Research, vol.17, no.2, pp.83-87, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Iğdır Ovası Sulu Koşullarında Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Verim Performanslarının Belirlenmesi

KSÜ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.20, pp.166-171, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Chemical Composition of Some Edible Wild Plants Grown in Eastern Anatolia

American Journal of Essential Oils and Natural Products, vol.2, no.3, pp.31-34, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determination of Nutritional Value and Mineral Composition of Some Wild Scorzonera Species

American Journal of Essential Oils and Natural Products, vol.3, no.2, pp.22-25, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Chemical Characterization of Some Wild Edible Plants of Eastern Region of Anatolia, Turkey

American Journal of Essential Oils and Natural Products, vol.2, no.5, pp.38-41, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Şanlıurfa Koşullarında Bazı Kolza Çeşitleri için Optimum Azot Dozu ve Tohumluk Miktarının Belirlenmesi

TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.7-17, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Bitkilerde Büyümeyi ve Gelişmeyi Düzenleyici Maddeler: Bitki Hormonları

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.47-56, 2011 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Iğdır İlinin Kalkınmasında Endüstri Bitkileri Tarımının Önemi ve Geliştirilmesi İçin Bazı Öneriler

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.2, no.1, pp.73-81, 2011 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Van İli Erçiş İlçesinde Patates Yetiştiriciliğinin Durumu Üzerine Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.42, pp.48-49, 2007 (National Refreed University Journal)

Van Gölü Havzasında Yetiştirilebilecek Yerfıstığı Çeşit ve Hatlarının Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Çukurova Üniv. Zir. Fak. Dergisi, vol.20, no.2, pp.109-116, 2005 (National Refreed University Journal)

Değişik Patates Çeşitlerinin Van Koşullarında Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.121-130, 2005 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EFFECT OF DIFFERENT HUMIC ACID DOSES ON THE YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SAFFLOWER (Carthamus tinctorius L.) VARIETIES UNDER VAN ECOLOGICAL CONDITIONS

"Nizami Gencevi in the 880th year of his birth" 1ST WORLD CULTURE, SCIENCE AND EDUCATION CONGRESS, Ganca, Azerbaijan, 2 - 04 July 2021, pp.366-381 Creative Commons License Sustainable Development

THE CHEMICAL COMPOSITION OF DELPHINIUM SZOWITSIANUM BOISS. SPECIES SPREADING IN VAN REGION

The Fifth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Nevşehir, Turkey, 24 - 26 April 2019, pp.309-312

Chemical Analysis of Wild Plant Inula helenium subsp. pseudohelenium Grierson Growing in Van Lake Around

The 5th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-5), Nevşehir, Turkey, 24 - 26 April 2019, vol.1, pp.43-49

THE CHEMICAL CONTENTS OF Artemisia austriaca Jacq. SPECIES SPREADING IN VAN REGION

International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.237

Some Chemical Compounds of Cichorium Intybus L. Species Distributed in Van Region

The 4th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.177 Creative Commons License

Some Chemical Contents of Verbascum Orientale (L.) All. Species spreading in Van Region

The 4th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Antalya, Turkey, 18 April - 22 May 2018, pp.178 Creative Commons License

Van Florasında Yayılış Gösteren Teucrium Türlerinin Bazı Kimyasal İçerikleri

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.12783

Türkiye’de Yerfıstığı (Arachis Hypogaea)Üretiminin Yaygınlaştırılması

12. Tarla bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.151 Creative Commons License

Determination Of Mineral Composition And Heavy Metal Content Of Three Wild Plants Growing In Van Province PROVINCE

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.50

STUDY ON CHEMICAL COMPOSITIONS OF ACHILLEA SPECIES IN EAST ANATOLIA

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.98

DETERMINATION OF MINERAL COMPOSITION AND HEAVY METAL CONTENT OF THREE WILD PLANTS GROWING IN VAN PROVINCE

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.50

Nutritional Evaluation of Wild Edible Silene sclerophylla CHOWDH. in Van

The Third Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plant (MESMAP-3), Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 16 April 2017, pp.348

Tunçtürk, M., Tunçtürk, R., Eryiğit, T., Özgökçe, F., 2017. Nutritional Evaluation of Wild Edible Silene sclerophylla Chowdh. in Van,

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 13th - 16th 2017 / Girne-Turkish Republic of Northem Cyprus, ISBN: 978-605-61261-2-3, MESMAP-3 ABSIRACIS-149, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 16 April 2017, pp.149

EVALUATION of SOME SESAME (Sesamum indicum L.) VARIETIES’ PERFORMANCES UNDER MICRO-CLIMATE CONDITIONS of IGDIR-TURKEY

VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 6 - 09 October 2016, pp.276-283 Creative Commons License

Investigation of Some Chemical Characteristics of Wild Edible Cephalaria Schrader Ex Roemer & Schultes G.C. Setosa Boiss &Hohen Growing in East Anatolla,

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 13th - 16th 2017 / Girne-Turkish Republic of Northem Cyprus, ISBN: 978-605-61261-2-3, MESMAP-3 ABSIRACIS-95, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 16 April 2016, pp.95 Creative Commons License

Tüylü Dağ Çayı (Stachys lavandulifolia Vahl) Türünün Uçucu Yağ Kompozisyonu

11. Turkiye Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 7 - 10 September 2015, pp.484 Creative Commons License Sustainable Development

POTATO ANTIOXIDANTS: EFFECT OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND AGRONOMICAL PRACTICES

19. Triennial Conference European Association For Potato Research, Brussels, Belgium, 6 - 11 July 2014, pp.288 Creative Commons License

Antibacterial activity and chemical constitutions of Tymbra spicata L.

The First Mediterranean Sympasium an Medicinal and Aramatic Plants (MESMAP-2013), Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 17 - 20 April 2013, pp.277

Antibacterial activity of essential oil of wild horse mint (Mentha longifolia L.) collected from Eastern Arıatolia,

The First Mediterranean Sympasium an Medicinal and Aramatic Plants (MESMAP-2013), Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 17 - 20 April 2013, pp.278

Organik Patates Yetiştiriciliği

9. Turkiye Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, vol.2, pp.1089-1093

KUŞKONMAZ (ASPARAGUS SPP.) BİTKİSİNİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Bursa, Turkey, 27 - 30 April 2011, vol.3, pp.2017-2024 Creative Commons License

IĞDIR ÇEVRESİ’NDE YABANİ OLARAK YETİŞEN VE GELENEKSEL OLARAK TÜKETİLEN SALMANCA BİTKİSİ CHENOPODIUM ALBUM L.)

Uluslararası Katılımlı I. ALİ NUMAN KIRAÇ TARIM KONGRESİ VE FUARI, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 April 2011, vol.2, no.2, pp.1019-1026 Creative Commons License

SEMİZOTU (PORTULACA OLERACEA L.) BİTKİSİNİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Uluslararası Katılımlı I. ALİ NUMAN KIRAÇ TARIM KONGRESİ VE FUARI, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 April 2011, pp.1013-1017 Creative Commons License

The Effects of Late Harvest on Some yield and Quality Characters of Safflower

5. International Safflower Conference, Williston, North Dakota And Sidney, Montana, United States Of America, 23 - 27 July 2001, pp.279 Creative Commons License

Farklı hasat zamanlarının aspir (Carthamus tinctorius L.)'in verim ve kalite özellikleri üzerine etkileri

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 17 November 1999, vol.2, pp.352-357 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Susam (Sesamum indicum L.) Bitkisinin Tohum Çimlenmesi ve Fide Gelişimine Organik Kökenli Gübre Form ve Dozlarının Etkisi

in: Ziraat ,Orman ve su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. Taner Akar,Doç. Dr. Tugay Ayaşan,Doç. Dr. Ümit Ayata, Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, pp.31-54, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Farklı Azot Dozlarının Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

in: DOĞAL KAYNAKLARIN YENİLİKÇİ ÜRÜNLERE SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜMÜ, Prof. Dr. Tahir Polat,Doç. Dr. Mustafa Okant, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.217-250, 2021 Creative Commons License

Hasat Tekonolojileri

in: Pamuk Tarımı, Dr. Öğrt. Üyesi Yaşar Alptekin, Editor, Tarım Gündem Dergisi, İzmir, pp.106-110, 2018

Yetiştiricilik

in: Pamuk Tarımı, Yaşar Alptekin, Editor, Tarım Gündem Der Yayınları, İzmir, pp.17-35, 2018 Creative Commons License