Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI HÜMİK ASİT DOZLARININ PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ

IV-INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES On the occasion of the 40th Anniversary of Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.327-339 Creative Commons License

THE EFFECT OF DIFFERENT HUMIC ACID DOSES ON THE YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SAFFLOWER (Carthamus tinctorius L.) VARIETIES UNDER VAN ECOLOGICAL CONDITIONS

"Nizami Gencevi in the 880th year of his birth" 1ST WORLD CULTURE, SCIENCE AND EDUCATION CONGRESS, Ganca, Azerbaijan, 2 - 04 July 2021, pp.366-381 Creative Commons License Sustainable Development

THE CHEMICAL COMPOSITION OF DELPHINIUM SZOWITSIANUM BOISS.SPECIES SPREADING IN VAN REGION

The Fifth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Nevşehir, Turkey, 24 - 26 April 2019, pp.309-312 Creative Commons License

Chemical Analysis of Wild Plant Inula helenium subsp. pseudohelenium Grierson Growing in Van Lake Around

The 5th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-5), Nevşehir, Turkey, 24 - 26 April 2019, vol.1, pp.43-49 Creative Commons License

THE CHEMICAL CONTENTS OF Artemisia austriaca Jacq. SPECIES SPREADING IN VAN REGION

International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.237

Some Chemical Contents of Verbascum Orientale (L.) All. Species spreading in Van Region

The 4th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Antalya, Turkey, 18 April - 22 May 2018, pp.178 Creative Commons License

Some Chemical Compounds of Cichorium Intybus L. Species Distributed in Van Region

The 4th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.177 Creative Commons License

Van Florasında Yayılış Gösteren Teucrium Türlerinin Bazı Kimyasal İçerikleri

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.12783

Determination Of Mineral Composition And Heavy Metal Content Of Three Wild Plants Growing In Van Province PROVINCE

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.50

DETERMINATION OF MINERAL COMPOSITION AND HEAVY METAL CONTENT OF THREE WILD PLANTS GROWING IN VAN PROVINCE

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.50

STUDY ON CHEMICAL COMPOSITIONS OF ACHILLEA SPECIES IN EAST ANATOLIA

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.98

Nutritional Evaluation of Wild Edible Silene sclerophylla CHOWDH. in Van

The Third Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plant (MESMAP-3), Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 16 April 2017, pp.348

Tunçtürk, M., Tunçtürk, R., Eryiğit, T., Özgökçe, F., 2017. Nutritional Evaluation of Wild Edible Silene sclerophylla Chowdh. in Van,

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 13th - 16th 2017 / Girne-Turkish Republic of Northem Cyprus, ISBN: 978-605-61261-2-3, MESMAP-3 ABSIRACIS-149, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 16 April 2017, pp.149

EVALUATION of SOME SESAME (Sesamum indicum L.) VARIETIES’ PERFORMANCES UNDER MICRO-CLIMATE CONDITIONS of IGDIR-TURKEY

VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 6 - 09 October 2016, pp.276-283 Creative Commons License

Investigation of Some Chemical Characteristics of Wild Edible Cephalaria Schrader Ex Roemer & Schultes G.C. Setosa Boiss &Hohen Growing in East Anatolla,

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 13th - 16th 2017 / Girne-Turkish Republic of Northem Cyprus, ISBN: 978-605-61261-2-3, MESMAP-3 ABSIRACIS-95, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 16 April 2016, pp.95 Creative Commons License

POTATO ANTIOXIDANTS: EFFECT OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND AGRONOMICAL PRACTICES

19. Triennial Conference European Association For Potato Research, Brussels, Belgium, 6 - 11 July 2014, pp.288 Creative Commons License

Antibacterial activity and chemical constitutions of Tymbra spicata L.

The First Mediterranean Sympasium an Medicinal and Aramatic Plants (MESMAP-2013), Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 17 - 20 April 2013, pp.277

Antibacterial activity of essential oil of wild horse mint (Mentha longifolia L.) collected from Eastern Arıatolia,

The First Mediterranean Sympasium an Medicinal and Aramatic Plants (MESMAP-2013), Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 17 - 20 April 2013, pp.278

Organik Patates Yetiştiriciliği

9. Turkiye Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, vol.2, pp.1089-1093

KUŞKONMAZ (ASPARAGUS SPP.) BİTKİSİNİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Bursa, Turkey, 27 - 30 April 2011, vol.3, pp.2017-2024 Creative Commons License

IĞDIR ÇEVRESİ’NDE YABANİ OLARAK YETİŞEN VE GELENEKSEL OLARAK TÜKETİLEN SALMANCA BİTKİSİ CHENOPODIUM ALBUM L.)

Uluslararası Katılımlı I. ALİ NUMAN KIRAÇ TARIM KONGRESİ VE FUARI, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 April 2011, vol.2, no.2, pp.1019-1026 Creative Commons License

SEMİZOTU (PORTULACA OLERACEA L.) BİTKİSİNİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Uluslararası Katılımlı I. ALİ NUMAN KIRAÇ TARIM KONGRESİ VE FUARI, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 April 2011, pp.1013-1017 Creative Commons License

The Effects of Late Harvest on Some yield and Quality Characters of Safflower

5. International Safflower Conference, Williston, North Dakota And Sidney, Montana, United States Of America, 23 - 27 July 2001, pp.279 Creative Commons License

Books & Book Chapters

HER YÖNÜYLE Thymus vulgaris (ADİ KEKİK)

in: Tarımda Yaşamak, Demir Cihan, BARAN Mehmet Fırat, Editor, İksad, Ankara, pp.43-84, 2023

ANTİK BİR BİTKİ KİNOA

in: Tarımda Yaşamak, Demir Cihan, BARAN Mehmet Fırat, Editor, İksad, Ankara, pp.225-254, 2023

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE AYÇİÇEĞİ ÜRETİM DURUMU

in: DOĞAL AFETLER, SALGIN HASTALIKLAR İLE SAVAŞLARIN TARIMSAL ÜRETİM VE EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Tamer Eryiğit,Erol Oral,Fevzi Altuner, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.92-111, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

COVİD-19 Pandemi Sürecinde Ayçiçeği Üretim Durumu

in: Doğal Afetler, Salgın Hastalıklar ve Savaşların Tarımsal Üretim ve Ekonomi Üzerine Etkileri, ERYİĞİT Tamer, ORAL Erol, ALTUNER Fevzi, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.87-106, 2022

Farklı Azot Dozlarının Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

in: DOĞAL KAYNAKLARIN YENİLİKÇİ ÜRÜNLERE SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜMÜ, Prof. Dr. Tahir Polat,Doç. Dr. Mustafa Okant, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.217-250, 2021 Creative Commons License

Susam (Sesamum indicum L.) Bitkisinin Tohum Çimlenmesi ve Fide Gelişimine Organik Kökenli Gübre Form ve Dozlarının Etkisi

in: Ziraat ,Orman ve su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. Taner Akar,Doç. Dr. Tugay Ayaşan,Doç. Dr. Ümit Ayata, Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, pp.31-54, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Susam (Sesamum indicum L.) bitkisinin tohum çimlenmesi ve fide gelişimine organik kökenli gübre form ve dozlarının etkisi

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, Akar Taner, Ayaşan Tugay ve Ayata Ümit, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.31-54, 2021

Farklı azot dozlarının ayçiçeği (Helianthus annuus L.) çeşitlerinde verim ve verim unsurları üzerine etkisinin belirlenmesi

in: Doğal Kaynakların Yenilikçi Kaynaklara Sürdürülebilir Dönüşümü, Polat Tahir ve Okant Mustafa, Editor, İksad, Ankara, pp.217-250, 2021

Hasat Tekonolojileri

in: Pamuk Tarımı, Dr. Öğrt. Üyesi Yaşar Alptekin, Editor, Tarım Gündem Dergisi, İzmir, pp.106-110, 2018

Yetiştiricilik

in: Pamuk Tarımı, Yaşar Alptekin, Editor, Tarım Gündem Der Yayınları, İzmir, pp.17-35, 2018 Creative Commons License

Yetiştiricilik

in: Pamuk Tarımı, Yaşar ALPTEKİN, Editor, Tarım Gündem Dergisi, İzmir, pp.17-35, 2018

Hasat Teknolojileri

in: Pamuk Tarımı, Yaşar Alptekin, Editor, TARIM GÜNDEM DERGİSİ, pp.106-110, 2018

Metrics

Publication

103

Citation (WoS)

71

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

74

H-Index (Scopus)

5

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

6

Thesis Advisory

11

Open Access

50
UN Sustainable Development Goals