Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Common Cluster Model in Ornamental Plants Sector

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, ss.34-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Van İli Ekolojik Koşullarında Kullanılması Uygun Bazı Dış Mekân Süs Bitkilerinin Bitki Gruplarına Göre Genel Özellikleri

II. International Science and Academic Congress'19 (insac), Konya, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019, cilt.1, sa.14, ss.133-145 Creative Commons License

HİDRO ELEKTRİK SANTRALLERİNİN BAZI EKOSİSTEM SERVİSLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN HARİTALANMASI

VII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.133-134

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI VE İSTİHDAM OLANAKLARI

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018, cilt.1, sa.1, ss.343 Creative Commons License

KAMUYA AÇIK YEŞIL ALAN PEYZAJ TASARIMLARININ İNCELENMESI VE ÖRNEK BIR TASARIM MODELININ ORTAYA KONULMASI: VAN İLI ÖRNEĞI

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018, cilt.1, sa.1, ss.349 Creative Commons License

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018, cilt.1, sa.1, ss.351 Creative Commons License

PEYZAJ PROJELERİNDE KULLANILAN FARKLI KENT MOBİLYALARI TASARIMLARININ İNCELENMESİ VE ÖNERİLER GELİŞTİRİLMESİ

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018, cilt.1, sa.1, ss.350 Creative Commons License

Investigation of Ornamental Plants in Turkey Domestic and Foreign Trade

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.395

Investigation of Use of Ornamental Plants As Medical And Aromatic Plants in Some Species

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.394

The Significance of Landscaping Design of Bulbous Ornamental Plants Used in Arrangement in Green Area: Van Province Example

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.396

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI MEVZUATININ YAPI İŞLERINDE, İŞVEREN VE ÇALIŞAN KAPSAMINDA DEĞERLENDIRILMESI

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018, cilt.1, sa.1, ss.340 Creative Commons License