Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use of an antiarrhythmic drug against acute selenium toxicity

JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY, cilt.59, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Relation between hepcidin levels and hematologic parameters in cattle with theileriosis

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, cilt.75, ss.355-359, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The relation between hepcidin levels and hematologic parameters in cattle with theileriosis

MEDYCYNA WETERYNARYJNA, cilt.75, no.6, ss.355-359, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of Thymus vulgaris L. in Acute and Chronic Epilepsy Models in Rats Induced by Pentylenetetrazole

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.25, ss.475-482, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of Thymus vulgaris L. in Acute and Chronic Epilepsy Models in Rats Induced by Pentylenetetrazole

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, no.1, ss.1-8, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Examination of sheep in which injection of Yeldif (R) induced sudden death

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, cilt.73, ss.473-478, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Significance of homocysteine and cardiac markers in cattle with hypocalcemia

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.39, ss.699-704, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The levels of trace elements and selected vitamins in goats with chronic fluorosis

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.37, ss.529-534, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An investigation on serum troponin concentration in healthy ruminants Saǧlikli ruminantlarda serum troponin düzeylerinin araştirilmas

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.16, ss.641-645, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Investigation on Serum Troponin Concentration in Healthy Ruminants

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.16, ss.641-645, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DETECTION OF CRYPTOSPORIDIUM SPP. IN CALVES THROUGH NESTED PCR AND KINYOUN'S ACID-FAST METHODS IN VAN, TURKEY

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, cilt.10, ss.271-276, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nitric Oxide, Total Antioxidant Capacity and Total Oxidant Capacity Levels in the Lambs with Pneumonia

Journal of Veterinary and Animal Research, cilt.1, ss.1-6, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mardin ve Batman Yöresinde Buzağılarda Görülen Amaurosis lgularında Vtamin A’nın Rolü

Cumhuriyet Üniv. Sağ. Bil. Enst. Derg., cilt.1, ss.9-17, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuzularda Beyaz Kas Hastalığı

Türkiye Kilinikleri, cilt.1, ss.32-35, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of doxorubicin and some boron compounds on erythrocyte fragility in rats

Natural Science and Discovery, cilt.2, no.2, ss.50-53, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ruminantlarda Ön Mide ve Abomasum'un Klinik Muayenesi

Türkiye Klinikleri, cilt.5, ss.1-6, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Omazum Konstipasyonu ve Ostium Retikulo Omazinin Obstrüksiyonu

Türkiye Klinikleri, cilt.5, ss.48-50, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rapid etiological diagnosis of neonatal calf diarrhoea with immunochromatographic test kits

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.24, ss.123-128, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rapid etiological diagnosis of neonatal calf diarrhoea with immunochromatographic test kits

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.24, ss.123-128, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rapid etiological diagnosis of neonatal calf diarrhoea with immunochromatographic test kits

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.24, ss.123-128, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of copper on tissue hypoxia in adult rats

Diagnostic And Therapeutic Study, cilt.2, ss.83-92, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Prematüre Buzağı

Türkiye Klinikleri, cilt.4, ss.53-61, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perikarditis Travmatikalı Sığırlarda Serum Nitrik Oksit Düzeyleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.23, ss.131-135, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Buzağıda Kışın Görülen Theileria ve Anaplazma Miks Enfeksiyonu.

Dicle Üniv Vet Fak Derg.,, cilt.2, ss.67-70, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Bir Buzağıda Kışın Görülen Theileria ve Anaplazma Miks Enfeksiyonu

Dicle Üniv Vet Fak Derg, cilt.2, ss.67-70, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Perikarditis Travmatikalı Sığırlarda Serum Nitrik Oksit Düzeyleri.

YYÜ Vet Fak Derg.,, cilt.23, ss.131-135, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Magnezyum Metabolizması ve Bozuklukları

Türkiye Klinikleri, cilt.2, ss.162-167, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Doğal Babesiosis’ li Koyunlarda Hepsidin Düzeyleri ile Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Arasındaki İlişkiler

1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, 12-15 April 2018, Hatay, Turkey, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.62-63

EFFECT OF DIPLOTAENIA TURCICA ROOT EXTRACTION ON BIOCHEMICAL AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS

1. international veterinary biochemistry and clinical biochemistry congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.112-113

Diplotaenia turcica kök ekstraktının biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine etkisi

1. international veterinary biochemistry and clinical biochemistry congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.112-113

DETERMINATION OF LETAL DOSE LEVEL (LD50) AND ANTIOXIDANT CAPACITIES OF DIPLOTAENIA TURCICA ROOT

1 st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress,, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.215-216

Sağlıklı Sığırlarda Hepsidinin Normal Düzeylerinin Araştırılması

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017, ss.98-99

THEİLERİOZİS’Lİ SIĞIRLARDA HEPSİDİN DÜZEYLERİ İLE BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİ

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017, ss.98-99

Levels of Nitric Oxide, Total Antioxidant Capacity and Total Oxidant Capacity in Lambs with Pneumonia

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, Afyon, Türkiye, 9 - 12 Temmuz 2017, ss.20

Amiodarone's effects on pathological, hematological and biochemical parameters in acute selenium poisoning

52nd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Sevilla, İspanya, 4 - 07 Eylül 2016, cilt.258 identifier

Pathologıcal And Bıochemıcal Investıgatıon Of The Seen Deaths After Yeldif®Injection Performed By The Growers To Lambs

1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics, Saraybosna, Bosna-Hersek, 25 - 29 Ağustos 2016, ss.27

Relationship between Natriuretic Peptide Levels with Heart and Kidney Parameters in Rats with Chronic Renal Failure

2nd International Congress on Applied Biological Sciences'2016, Sarajeva, Bosna-Hersek, 27 - 31 Mayıs 2016, ss.3

Significance of homocysteine and cardiac markers in cattle with hypocalcemia

International Congress on Applied Biological Sciences'2016, Sarajeva, Bosna-Hersek, 27 - 31 Mayıs 2016, ss.68

Investigation of Haematologic Profiles in Evolution Process in Van Cats

2nd International Congress on Applied Biological Sciences'2016, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 27 - 31 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.1-3

AMİKASİN TOKSİSİTESİNE BAĞLI DENEYSEL AKUT BÖBREK HASARI MODELİNDE VİTAMİN E PROFİLAKSİSİNİN ETKİLERİ

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, ss.55-56

AMİKASİN TOKSİSİTESİNE BAĞLI DENEYSEL AKUT BÖBREK HASARI MODELİNDE PARİKALSİTOL OKSİDATİF DNA HASARINI ENGELLEYEBİLİR

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, ss.51-52

The levels of trace elements and selected vitamins in goats with chronic fluorosis

11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,(Uluslararası Katılımlı), Samsun, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2015, ss.68-69

Van Kedilerinin Gelişim Süresinde Hematolojik Profilin Araştırılması

11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,(Uluslararası Katılımlı), Samsun, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2015, ss.224-225

Hipokalsemili ineklerde homosistein ve kardiak belirteçlerin önemi

11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,(Uluslararası Katılımlı), Samsun, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2015, ss.262-263

Bir Buzağıda Kışın Görülen Theileria ve Anaplazma Miks Enfeksiyonu

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013, ss.119

An investigation on serum troponin concentration in healthy ruminants

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013, ss.120

Kuzuların Beyaz Kas Hastalığında Serum Troponin Düzeylerinin Diagnostik Önemi

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013, ss.110

Neonatal Buzağı İshallerinin İmmunokromotografik Test Kitleri İle Hızlı Etiyolojik Teşhisi

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013, ss.154

Perikarditis Travmatikalı Sığırlarda Serum Nitrik Oksit Düzeyleri

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013, ss.118

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLUŞTURULAN RATLARDA KALP VE BÖBREK PARAMETRELERİ İLE NATRİÜRETİK PEPTİD DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013, ss.73

Kitap & Kitap Bölümleri

Bölüm 12 Nefroloji/Üroloji

Köpek ve Kedilerin Hekimliği, Prof. Dr. Nuri ALTUĞ, Editör, Crp Press Taylor And Francies Group (Güneş Kitap Evi), Ankara, ss.449-510, 2019

Bölüm 17 Hemostaz Bozuklukları

Köpek ve Kedilerin Klinik Hekimliği, Prof.Dr. Nuri ALTUĞ, Editör, Crp Press Taylor And Francies Group (Güneş Kitap Evi), Ankara, ss.745-768, 2019

Bölüm 14: İz element-Vitamin Yetmezlikleri ve Metabolik Bozukluklar

Koyun ve Keçi Hekimliği, Yarsan E., Editör, Güneş Tıp Kitap Evi, Ankara, ss.511-530, 2017

Bölüm 12: Sinir Sistemi Hastalıkları

Koyun ve Keçi Hekimliği, Yarsan E., Editör, Güneş Tıp Kitap Evi, Ankara, ss.443-462, 2017