Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İNSAN, KOYUN VE SIĞIR KİSTİK EKİNOKOKKOZİS İZOLATLARININ NAD1 GEN BÖLGESİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU

4th International Health Sciences Conference (IHSC 2020), Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 November 2020, pp.399-412 Creative Commons License Sustainable Development

Bağışıklık Sistemi Yetersiz Olan Hastalarda Cyclospora cayetanensis Sıklığının Araştırılması.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu,, Erzurum, Turkey, vol.-, pp.207

Laboratuvarımıza 2011-2015 Yılları Arasında Başvuran Hastalarda IHA Yöntemi ile Fasciola Yaygınlığının Araştırılması.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, vol.-, pp.154

Hakkari İli Okul Bahçelerinde Helmint Kontaminasyonun Araştırılması.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, vol.-, pp.162

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarında 2014 Yılında Belirlenen İntestinal Parazitler

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, vol.-, pp.207

Türkiye’de Lucilia sericata Meigen, 1826 Larvalarının Neden Olduğu Bir Oral Miyaz Vakas

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, vol.-, pp.176

Amebiyaz Şüpheli Hastaların Serum ve Dışkı Örneklerinde ELISA ile Entamoeba Yaygınlığının Araştırılması.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, vol.-, pp.154

Giardia intestinalis Yaygınlığının TaqMan Probe Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Yöntemiyle Araştırılması

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, vol.-, pp.161

Uncommon Case of Hydatid Cyst: Uterus and Colon Locations in the Same Patient

8. Ulusal Hidatidoloji ve 1. Uluslararası Hidatidoloji Kongresi, Çorum, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.98

Molecular Prevalence of Blastocystis hominis in Patients With Diarrhea

10th Balkan Congress of Microbiology, Sofya, Bulgaria, 16 - 18 October 2017, pp.369 Sustainable Development

Molecular Characterization of NAD1 Gene Region of Human and Sheep Cystic Echinococcosis Isolates

8th National and 1st International Congress of Hydatidology, Çorum, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.76

Rostellar Hook Morphology of Larval Echinococcus granulosus from Human, Sheep and Cattle

8. NATIONAL AND INTERNATIONAL CONGRESS OF HYDATIDOLOGY 1, Çorum, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.109-110 Creative Commons License Sustainable Development

Is Contributes to Diagnostics Neutrophil / Lymphocyte Ratio in Patients with Fascioliasis?

XXXVII Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 November - 20 December 2016, pp.501

Laboratuvarımıza 2010-2015 Yılları Arasında Başvuran Hastalarda ELISA ile Cryptosporidium spp. Yaygınlığının Araştırılması.

. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 04 October 2016, vol.-, pp.154-1

Evaluation of chronical diseases in etiopathogenesis of demodicosis

25th EADV CONGRESS, Viyana, Austria, 28 September - 02 October 2016, vol.11, no.1, pp.927

Prevelance and Clinical Significance of Blastocystis spp. in Van, Turkey.

1st International Blastocystis Symposium, Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2016, pp.1

Prevelance and Clinical Significance of Blastocystis spp. in Van, Turkey.

1st International Blastocystis Symposium, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2015, pp.1

May they have been related to same environmental conditions?

Therapeutic Strategies in Diseases of the Digestive Tract–2015 and Beyond, Freiburg, Germany, 16 October 2015 - 17 July 2016, pp.1

Hakkari İli Okul Bahçelerinde Helmint Kontaminasyonun Araştırılması

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.162

Amebiyaz Şüpheli Hastaların Serum ve Dışkı Örneklerinde ELISA ile Entamoeba Yaygınlığının Araştırılması

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu,, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, vol.-, pp.154-155

Türkiye’de Lucilia sericata Meigen, 1826 Larvalarının Neden Olduğu Bir Oral Miyaz Vakası

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.176

Eozinofili Olan Hastalarda Sabin Feldman Dye Test (SFDT) ile Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Araştırılması

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.157

Laboratuvarımıza 2010-2015 Yılları Arasında Başvuran Hastalarda ELISA ile Cryptosporidium spp. Yaygınlığının Araştırılması

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 10 October 2015, pp.154

Giardia intestinalis Yaygınlığının TaqMan Probe Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Yöntemiyle Araştırılması

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.161

Siirt’te Bir Kadın Hastada Psychoda albipennis (Diptera: Psychodidae) Kaynaklı Ürogenital Miyaz

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.156

İnsan Kistik Ekinokokkozis Örnekleri için SYBR Green Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ve Melting Curve Analizi

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.155

Van yöresinde insanlarda Cyclospora cayetanensis’in prevalansı

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kars, Turkey, 04 September 2011 - 10 September 2001, pp.237

Van yöresinde belirlenen Isospora belli olguları: Üç olgu sunumu

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kars, Turkey, 4 - 10 September 2011, pp.296

The effect of Nigella sativa oil against Aspiculuris tetraptera and Hymenolepis nana in naturally infected mice.

The 21st International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, Belgium, Belgium, 19 - 23 August 2007, pp.320

Van’da dicrocoeliosisli bir insan olgusu.

III. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 6 - 09 November 2006, pp.14-15

Van’da İlköğretim Okullarında intestinal parazitlerin yayılışı.

I4. Ulusal Parazitoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 25 September 2005, pp.33-34

Feromonlar

11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Sivas, Turkey, 6 - 10 September 1989, pp.170

Books & Book Chapters

Parazitoloji ve Bulaşım

in: AKCİĞER HİDATİK KİSTİ, Yalçınkaya İ, Editor, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, İstanbul, pp.18-36, 2016