Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anthelmentic resistance in Trichostrongylus

International Congress (Webinar) on Life Sciences Life Sciences Virtual 2021, Pennsylvania, United States Of America, 27 - 28 January 2021, pp.35 Sustainable Development

Prevalance of Cryptosporidium spp. in Anatolian buffalo Calves in Kütahya Region in Turkey

International Congress (Webinar) on Life Sciences Life Sciences Virtual 2021, Pennsylvania, United States Of America, 27 - 29 January 2021, pp.34

Respıratory System and Diseases in Reptıles

International Congress (Webinar) on Life Sciences Life Sciences Virtual 2021, Pennsylvania, United States Of America, 27 - 28 January 2021, pp.30

Prevalance of Giardia duodenalis in Anatolian Buffalos Calves in Kütahya Region in Turkey

International Congress (Webinar) on Life Sciences Life Sciences Virtual 2021, Pennsylvania, United States Of America, 27 - 28 January 2021, pp.31

Prevalence of Giardia duodenalis in Lambs in Siirt Region

Karadeniz 3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 25 - 26 April 2020, pp.26-27

Prevalance of Cryptosporidium spp. in Calves in Siirt Region

Karadeniz 3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 25 - 26 April 2020, pp.24-25

Prevalance of Cryptosporidium spp. in Lambs in Siirt Region

Karadeniz 3. Uygulamalı Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 25 - 26 April 2020, pp.20-21

Prevalence of Cryptosporidium spp. in Dogs in Siirt Region

Karadeniz 3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 25 - 26 April 2020, pp.28

The Prevalence of Giardia duodenalis in Calves in Siirt Region

Karadeniz 3. Uygulamalı Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 25 - 26 April 2020, pp.22-23

VAN BÖLGESİNDEKİ BUZAĞILARDA BULUNAN Toxocara vitulorum’un YAYGINLIĞI

3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.911-916

BUZAĞI İSHALLERİNDE CRYPTOSPORİDİOSİS’İN ÖNEMİ

3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.917-920

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE PARAZİTER HASTALIKLARIN ÖNEMİ

3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.411-419

Field study regarding spatial distribution of cryptosoporidium infection among Eagean Region calves

2. Uluslararası - 13. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.171-173

Development of Specific Egg Yolk Immunoglobulins To Inhibit In-Vitro Growth Of Staphylococcus aureus Causing Mastitis in Bovines

2. Uluslararası - 13. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.148

Development of Specific Egg Yolk Immunoglobulins To Inhibit In-Vitro Growth Of Staphylococcus Aureus Causing Mastitis in Bovines

2. ULUSLARARASI - 13. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.148

Saha Çalışması İle Cryptosoporidium Enfeksiyonunun Ege Bölgesi Buzağılarında Anlık Dağılımının Tespiti

2. ULUSLARARASI - 13. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.171-173 Sustainable Development

Examination of Some Endoparasites Prevalence in Romanov Sheep Imported from Ukraine

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 28 September - 03 October 2019, pp.474

Bir Hindi Sürüsünde Görülen Histomonosis Salgını ve Etkenin Moleküler Olarak Teşhisi

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 28 September - 03 October 2019, pp.222-224

Spatial distribution of selected parasitological agents among sheep in aegean and middle anatolian regions

4th International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Kiev, Ukraine, 10 - 14 July 2019, pp.56

Histopathological, Immunohistochemical and Parasitological Pathogenesis of Coenurus cerebralis in Sheep

III. International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrade, Serbia And Montenegro, 5 - 09 September 2018, pp.11

The Molecular Prevalence of Giardia duodenalis in Kids in The Aegean Region

III. International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrade, Serbia And Montenegro, 5 - 09 September 2018, pp.93

The Prevalence of Varroa destructor Haplotypes Found in Apis mellifera in the Province of Kütahya

Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gevaş/Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.254

DNA SEQUENCING FROM SANGER TO TODAY

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.255

THE PREVALENCE OF VARROA DESTRUCTOR HAPLOTYPES FOUND IN APIS MELLIFERA IN THE PROVINCE OF KÜTAHYA

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.254

Molecular Characterisation of Giardia duodenalis among Eastern Region of Turkey

International Meeting on Veterinary and Animal Science, Dubai, United Arab Emirates, 6 - 07 August 2018, pp.24

Urine protein/creatinine Ratio in Canine Monocytic Ehrlichiosis

International Meeting on Veterinary and Animal Science, Dubai, United Arab Emirates, 6 - 07 August 2018, pp.49

Serum 25-hydroxyvitamin D levels in association with Giardiasis in lambs

XVIII MIDDLE-EUROPEAN BUIATRICS CONGRESS & XXVIII INTERNATIONAL CONGRESS OF THE HUNGARIAN ASSOCIATION FOR BUIATRICS , Budapest, Hungary, 30 May - 02 June 2018, pp.422

Spaitial Distribution of Calf Giardiasis in Neonatal Diarrhea Comorbidity

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.172

COAGULATION PROFILE IN NEONATAL DIARRHEAL CALVES INFECTED WITH E. COLI

1st INTERNATIONAL VETERINARY BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY CONGRESS, Hatay, Turkey, 12 - 15 April 2018, pp.134-135

VITAMIN D3 LEVELS DURING NATURAL GIARDIA DUODENALIS ASSEMBLAGE A INFECTION AMONG LAMBS

1st INTERNATIONAL VETERINARY BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY CONGRESS, Hatay, Turkey, 12 - 15 April 2018, pp.64-65

Aydın Bölgesi’ndeki Varroasis’in Yaygınlığı

1. ULUSAL APİTERAPİ KONGRESİ ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE UKRAYNA APİTERAPİ ZİRVESİ, İstanbul, Turkey, 16 - 17 December 2017, pp.71

PREVALENCE AND DIAGNOSIS OF GIARDIA DUODENALIS IN GOATS IN AYDIN PROVINCE OF TURKEY

II International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics , Skopje, Macedonia, 4 - 08 October 2017, pp.119

SPATIAL DITRIBUITON OF COCCIDIOSIS AMONG GOATS IN AYDIN PROVINCE, TURKEY

II International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics , Skopje, Macedonia, 4 - 08 October 2017, pp.187

MOLECULAR TYPING OF ACUTE AND ACTIVE EHRLICHIA CANIS INFECTED DOGS IN AYDIN REGION

II International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics , Skopje, Macedonia, 4 - 08 October 2017, pp.117

PLANT ESSENTIAL OILS USED AGAINST AMERICAN FOULBROOD

II International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics, Skopje, Macedonia, 4 - 08 October 2017, pp.180

MOLECULAR DIAGNOSIS OF GIARDIA DUODENALIS IN DOGS AND CALVES IN IZMIR PROVINCE: PRELIMINARY STUDY

II. International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics, Üsküp, Macedonia, 4 - 08 October 2017, pp.59

Single Dose Secnidazole Treatment for Giardiasis in Cats

European Feline Congress, San-Pawl-Il-Bahar, Malta, 29 June - 03 July 2016, pp.2

Efficacy of Eprinomectin for the treatment of Cheyletiellosis in Cats

European Feline Congress, San-Pawl-Il-Bahar, Malta, 29 June - 03 July 2016, pp.1

Giardia sp. ile Doğal İnfekte Buzağılarda Hipomagnezemi

4. Sürü Sağlığı Yönetimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 28 May 2016, pp.272

Giardia duodenalis ile İnfekte Buzağılarda Doğal Kist Saçılımı

4. Sürü Sağlığı Yönetimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 28 May 2016, pp.280

The Using of Hayıt Honey in the Support Therapy of Some Gynaecological Problems in Women

Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 21 - 22 November 2015, pp.60-61 Sustainable Development

Dünyada İlk Kez Bir Kazda Sarcophaga spp. Larvaları Tarafından Oluşturulan Otomyiazis Olgusu

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.134

Bir Gerbilde (Meriones unguiculatus) Dentostomella translucida

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.1

Koyunlarda Doğal Yolla Oluşan Sarcoptik Uyuzda 14 Günlük Eprinomektin Sağaltımı

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.2

Secnidazol treatment to improve milk yield in sheep with giardiasis

Proceedings of the 21st ASPA Congress, Milan, Italy, 9 - 12 June 2015, pp.176

Books & Book Chapters

BUZAĞILARDA KRİPTOSPORİDİYOZİS

in: SAĞLIK BILIMLERINDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDIRMELER - II, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.161-177, 2021

Fungal Diseases and Therapy in Dogs

in: Fungal Diseases in Animals, Arti Gupta,Nagendra Pratap Singh, Editor, Springer, Cham, Geneve, pp.105-126, 2021

Bal Arısı Hastalıkları

in: Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi 2, Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir,Öğr. Gör. Ayşe ELKOCA, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.231-254, 2020

Varroa ile Mücadele Yöntemleri

in: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.301-320, 2020

Sivrisinek Sokması

in: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-16, 2020

TÜRKİYE’DE ANTELMİNTİK ETKİLİ BİTKİLER

in: Tıp Bilimlerinde Farklı Bakışlar, Şimşek A, Toptan M., Editor, Iksad Publishing House, Ankara, pp.285-313, 2019

PARAZİTOLOJİDE KULLANILAN MOLEKÜLER TEŞHİS YÖNTEMLERİ

in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Albayrak L, Açıkgöz Ö, Gökçen E., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.11-24, 2019

Veteriner İlaçlarının Hayvanlarda İstenmeyen Etkileri

in: Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji - Özel Konular, Veteriner Farmakovijilans, Sekkin Selim, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.40-44, 2019

Metrics

Publication

136

Citation (WoS)

15

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

12

H-Index (Scopus)

2

Project

23

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals