Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Peroxidase gene markers revealed genetic diversity and population structure in okra germplasm

Plant Biotechnology Reports, vol.16, no.10.1007/s11816-022-00748-y, pp.195-204, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded)

COMPARATIVE ASSESSMENT OF FOUR DIFFERENT MARKERS (SSR, ISSR, SRAP AND iPBS) IN GENETIC DIVERSITY STUDIES

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.8, pp.5462-5469, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier

SEARCH FOR THE NEW GENETIC RESOURCES AGAINST TO DROUGHT

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, no.8, pp.3169-3178, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

RAPD and essential oil characterization of Turkish basil (Ocimum basilicum L.)

PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION, vol.300, no.8, pp.1779-1791, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Characterization of Various Hypericum perforatum Clones by Hypericin and RAPD Analyses

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, vol.13, no.1, pp.31-37, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bazı Türk Yazlık Ekmeklik Buğday Çeşitleri Arasındaki Genetik Farklılığın SSR Markörleriyle Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.27, no.1, pp.132-138, 2017 (National Refreed University Journal)

Buğdayda sarı pasa dayanıklı ve duyarlı bazı çeşit ve hatların SSR analizleri

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.46, no.1, pp.1-8, 2009 (National Refreed University Journal)

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitleri İle Yeni geliştirilen Hatlarda Genetik İlişkilerin RAPD Markörleri ile İncelenmesi.

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.45, no.2, pp.85-90, 2008 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Drought assessment in Turkish bread wheat varieties using a molecular approach

International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018 Sustainable Development

ASSESSMENT OF GENETIC VARIATION ON SOME CULTIVATED TURKISH CORIANDER (CORIANDRUM SATIVUM L.) VARIETIES BASED ON ISSR AND SRAP MARKERS

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 16 April 2017, pp.359

Arpada Farklı Azotlu Gübre Dozu ve Uygulama şekillerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, pp.177-180 Sustainable Development

Farklı Keten Genotiplerinde Genetik Uzaklığın RAPD Yöntemi ile Araştırılması.

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 13 - 17 October 2003, vol.1, pp.20-25

Ketende Bazı Agronomik Özellikler Arası İlişkiler.

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 13 - 17 October 2003, vol.1, pp.115-120

Other Publications