Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COMPARATIVE ASSESSMENT OF FOUR DIFFERENT MARKERS (SSR, ISSR, SRAP AND iPBS) IN GENETIC DIVERSITY STUDIES

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.5462-5469, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

SEARCH FOR THE NEW GENETIC RESOURCES AGAINST TO DROUGHT

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.25, ss.3169-3178, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

RAPD and essential oil characterization of Turkish basil (Ocimum basilicum L.)

PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION, cilt.300, ss.1779-1791, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Characterization of Various Hypericum perforatum Clones by Hypericin and RAPD Analyses

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, cilt.13, ss.31-37, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Chemical and genetic variability of selected Turkish oregano (Origanum onites L.) clones

PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION, cilt.288, ss.157-165, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bazı Türk Yazlık Ekmeklik Buğday Çeşitleri Arasındaki Genetik Farklılığın SSR Markörleriyle Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.27, ss.132-138, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Buğdayda sarı pasa dayanıklı ve duyarlı bazı çeşit ve hatların SSR analizleri

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.46, ss.1-8, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Drought assessment in Turkish bread wheat varieties using a molecular approach

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

ASSESSMENT OF GENETIC VARIATION ON SOME CULTIVATED TURKISH CORIANDER (CORIANDRUM SATIVUM L.) VARIETIES BASED ON ISSR AND SRAP MARKERS

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 16 Nisan 2017, ss.359

Arpada Farklı Azotlu Gübre Dozu ve Uygulama şekillerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2011, ss.177-180

Farklı Keten Genotiplerinde Genetik Uzaklığın RAPD Yöntemi ile Araştırılması.

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2003, cilt.1, ss.20-25

Ketende Bazı Agronomik Özellikler Arası İlişkiler.

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2003, cilt.1, ss.115-120

Diğer Yayınlar