Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

First report of "Candidatus Phytoplasma solani" on a new host marigold (Tagetes erecta L.)

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.40, no.3, pp.311-318, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Chemical composition and antioxidant activity Ziziphora clinopodioides ecotypes from Turkey

Romanian Biotechnological Letters, vol.21, no.2, pp.11298-11303, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Bioactive content of rose hips of different wildly grown rosa dumalis genotypes

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, vol.44, no.2, pp.472-476, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Rose (Rosa spp.) genetic resources of Lake Van basin, Turkey: endangered antic roses of old Van gardens

GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION, vol.57, no.6, pp.807-812, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Basic elements of the traditional garden identity in the city of Van

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, no.11, pp.1277-1283, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Academic JournalsElements Of The Traditional Garden İdentity İn The City Of Van

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.11, no.5, pp.0-1283, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded)

The effects of different warm stratification periods on the seed germination of some Rosa taxa

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.8, no.21, pp.5838-5841, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

ESTABLISHED FORMS OF FRITILLARIA IMPERIALIS L. -A NATURALLY GROWING SPECIES IN TURKEY

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.41, no.4, pp.1573-1576, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Effect of temperature on germınatıon bıology ın Centaurea specıes

African Journal of Agricultural Research, vol.4, no.3, pp.259-261, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of median lethal dose and analgesic activity of Foeniculum vulgare miller essential oil

International Journal of Pharmacology, vol.2, no.2, pp.181-183, 2006 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

LANDSCAPE ANALYSIS AND REGAIN FUNCTIONALITY OF GULISTAN GARDEN IN THE HISTORIC VAN CASTLE

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, vol.10, no.1, pp.57-66, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

The Effects of Applications Humic Acids on Macronutrient, Micronutrient, Heavy Metal and Soil Properties

YYU Journal of Agricultural Science, vol.29, no.4, pp.809-816, 2019 (International Refereed University Journal)

Determination of Antioxidant Vitamins and MDA Content in Petals of Rose Species Used in Food

International Journal of Scientific and Technological Research, no.4, pp.464-469, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkbaharın rengi!.. Leylak (Syringa vulgaris L.)

Bağbahçe, Çevre Bahçe Çiçek Dergisi, no.78, pp.14-15, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Anadolu’nun Karanergisleri (Sternbergia sp.)

Bağbahçe, Çevre Bahçe Çiçek Dergisi, no.78, pp.30-32, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Determination of Antioxidant Vitamins and MDA Content in Petals of Rose Species Used in Food

International Journal of Scientific & Technology Research, vol.4, pp.464-469, 2018 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Seed Morphology, Leaf Anatomy and Karyotype Analysis of the medicinal and ornamental plant; Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.28, no.1, pp.10-18, 2018 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Sarıkokulu (Eranthis hyemalis [L.] Salisb.),

Çevre Bahçe Çiçek Dergisi., Bağbahçe, no.75, pp.22-23, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye’nin doğal Sardunya [Pelargonium L'Hér.(Geraniaceae)] türleri ve kullanımı

Bağbahçe Bilim Dergisi, vol.4, no.3, pp.14-19, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Ülkemizin Doğal ve Doğallaşmış Nergis Türleri ve Karşılaştığı Sorunlar

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (E.A:Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Derg.), vol.3, no.2, pp.304-308, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Bazı Gül ve Kuşburnu Türlerinde (Rosa ssp.) Stoma Özellikleri ve Yoğunluğunun Görüntü Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.159-165, 2016 (National Refreed University Journal)

Bazı Gül ve Kuşburnu Türlerinde (Rosa ssp.) Stoma Özellikleri ve Yoğunluğunun Görüntü Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi

HARRAN TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.20, no.3, pp.159-165, 2016 (International Refereed University Journal)

Biyolojik Zenginliğimizin Önemli Bir Sığınağı Köy Mezarlıkları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.26, no.1, pp.118-125, 2016 (National Refreed University Journal)

Yıldızçiçeği-Dahlia (Dahlia ssp.) Yetiştiriciliği, sınıflandırılması ve Kullanımı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.0-44, 2014 (National Refreed University Journal)

New Geophyte Taxa Described From Turkey At Last Decade

YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI),, vol.24, no.1, pp.101-110, 2014 (National Refreed University Journal)

Van İlindeki Eski Bahçe Güllerinin Değişik Çelik Tipleri İle?Çoğaltılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.20, no.3, pp.189-193, 2010 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Türkiye'de İl Belediyelerinin Park ve Bahçe Müdürlüklerinin Durum Analizi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.19, no.1, pp.39-47, 2009 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Yıldızçiçeği (Dahlia ssp.)

Bağbahçe Çevre Bahçe ve Çiçek Dergisi, no.19, pp.16-18, 2008 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Van Kenti ve Çevresindeki Geneleksel Konut Bahçelerinde Kullanılan Bitki Materyalinin Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.17, no.1, pp.1-6, 2007 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

UNUSUAL AESTHETIC: CHANGING THE CRITERIA FOR ORNAMENTAL PLANTS SELECTION IN LANDSCAPE

7.SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ - 1.ULUSLARARASI SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, vol.1, pp.9

Van’ın Gülleri ve Gülistan Bahçesi

ULUSAL BOTANİK BAHÇELERİ, ARBORETUMLAR, HERBARYUMLAR VE BOTANİK MÜZELERİ ÇALIŞTAYI, Düzce, Turkey, 18 - 21 April 2019, vol.1, pp.102

Investıgatıon Of Antıoxıdant Vıtamıns And Mda Levels In The Leaves Of Van Roses

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.2, no.10, pp.145

The Effect of Fertilizer Application on the Bulb Yields and Floristic Traits on Some Tulips Cultivars

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’18 Dubai), Dubai, United Arab Emirates, 25 - 27 October 2018, pp.34-41 Creative Commons License Sustainable Development

Effect of Bulb Precooling Treatments on Pot Daffodil Growing

XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS, İstanbul, Turkey, 12 - 16 August 2018

Performance of Different Daffodil Varieties ın Izmir Ecological Conditions

XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS, İstanbul, Turkey, 12 - 16 August 2018

REGIONAL GARDENS of ANATOLIA VINEYARD' VEGETABLE GARDEN; SİİRT EXAMPLE

XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS, İstanbul, Turkey, 12 - 16 August 2018

Bulbs Plants that Consumed as Vegetables in the Van Lake and Surrounding used in the Garden Design

International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.408

VAN’NIN DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ

XXI. PEMAT toplantıs “Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerleri, Temel Sorunlar, Çözüm Araçları: Van Kenti, Van, Turkey, 3 - 05 May 2018

Cudi Dağı’nın Doğal Bitkisi… (Narcissus tazetta L.) Nergis,

Cizre Nergis Festifali, Şırnak, Turkey, 14 - 15 April 2018 Sustainable Development

VAN GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ ANIT AĞAÇLAR ve KORUMA POLİTİKALARI

Türkiye Peyzajları II. Ulusal Konferansı Peyzaj Politikaları, İstanbul, Turkey, 20 - 21 November 2017, pp.14

GENETIC DIVERSITY IN WILD FRITILLARIA IMPERIALIS L. IN VAN LAKE (TURKEY) BASIN BY iPBS PRIMERS

VII International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 6 - 09 October 2016, pp.378

Candidatus Phytoplasma solani’ için yeni bir konukçu:kadife çiçeği (Tagetes erecta L.)

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.774

Anadolu’nun Yöresel Bahçeleri Bağ – Bostan; Siirt Örneği,

Anadolu’nun Yöresel Bahçeleri Bağ – Bostan; Siirt Örneği,, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2016, pp.237-243

Anadolu Bahçe Kimliğinde geleneksel İran bahçeleri Etkisi: Van bahçe Örneği

Türkiye Peyzajları I. ulusal Pemkon Konferansı, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2016, vol.I, no.1, pp.42-46

Examination of Van Province Urban Green Areas with Respect to Landscape Values

International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, Turkey, 20 - 21 March 2016 Creative Commons License

Turkey s Wild Pears Pyrus sp and Usage in Landscape Architectury

International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, Turkey, 20 - 21 March 2016 Creative Commons License

Van Ekolojik Koşullarında Lale Soğanı Yetiştiriciliği.

VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 25 - 29 August 2015, pp.45

Farklı Lale Çeşitlerinde Dikim Zamanlarının Bitki ve Soğan Gelişimi Üzerine Etkisi,

VII. Bahçe Bitkileri Kongresi,, Çanakkale, Turkey, 25 - 29 August 2015, pp.887-892

Süs Bitkileri Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 16 January 2015, pp.645-672 Creative Commons License

Essential Oil Content and Germination Behavior of Rosa Species Cultivated in the Lake Van Basin, Turkey

6th International Symposium on Rose Research and Cultivation, Hannover, Germany, 25 - 30 August 2013, vol.1064, pp.59-62 identifier identifier

Effects of Local Climate Change on Forest Area in Van Lake Basin , Capasity Building For Rural Development

Rural Areas: Exploring Challenges and Oppurtunities for their Conservation and Development, Kudüs, Israel, 7 - 11 April 2014, no.1, pp.162-174 Sustainable Development

Mountainous Areas and Astragalus Sp. During the Climate Change

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.424-429 Sustainable Development

Essential Oil Content and Germination Behavior of Rosa Species Cultivated in Lake Van Basin, Türkiye

6th International Symposium on Rose Research and Cultivation, Hannover, Germany, 25 - 30 August 2013, pp.59-62

Silent Guardians of Cemeteries in Turkey: Bulbous Plants

11th International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya, Turkey, 28 March - 01 April 2012, vol.1002, pp.301-306 Sustainable Development identifier identifier

Determination of Possible Areas of Usage of Irises with Rhizome in Van and Its Environs in Plantation Works of Landscape Architecture

10th International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Lisse, Netherlands, 20 - 24 April 2008, vol.886, pp.297-303 identifier

Examination of the Usage Priority of Bulbous Plants in Botanic Tourism; Exemplary of Fritillaria imperialis L.

International 2nd Symposium on Biology of rare and endemic Plant species, Muğla, Turkey, 26 - 29 May 2010

Botanical and Ecological Features of Rosa laxa Retz ssp harputense T. Baytop (Kismiri Rose)

1st International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone, Pruhonice, Czech Republic, 26 - 30 May 2008, vol.885, pp.39-45 identifier

The Effect of Gibberellic Acid on Germination of Rosehip Seeds (Rosa canina L.)

1st International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone, Pruhonice, Czech Republic, 26 - 30 May 2008, vol.885, pp.33-37 Sustainable Development identifier

Peyzaj Planlama Çalışmalarında Üzümsü Meyvelerin Kullanılmasının Doğal Hayat Açısından Önemi

III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 10 June 2009 - 12 June 2010, pp.253-260

"Determination of Possible Areas of Usage of Irises with Rhizome in Van and Its Environs in Plantation Works of Landscape Architecture",

10th International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials,, Lisse, Netherlands, 20 - 24 April 2008, vol.886, pp.297-303

Muscari tenuiflorum Tausch’un Fenolojik ve Tohum Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir İnceleme

III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, İzmir, Turkey, 15 - 17 November 2006, pp.400-404

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Geofit Bahçesi ve Bitki Genetik Kaynakları,

I. Ulusal Botanik Bahçeleri, Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2005, Ege Üniversitesi, İzmir, Turkey, 26 - 27 May 2005, pp.35

Analgesic activity of Foeniculum vulgare Miller fruits in mice,

III. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Turkey, 7 - 11 April 2004, pp.54

Van Gölü havzası sulak alanları, önemi ve karşılaştıkları problemler.

Sulak Alanların Korunması Uluslararası Toplantısı, Nevşehir, Turkey, 27 September - 01 October 1995, pp.10 Sustainable Development

Van yöresinde bazı glayöl çeşitlerinde dikim zamanlarının çiçek verimi ve kalitesine etkisi

Türkiye 1.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 1992, vol.2, pp.671-674

Books & Book Chapters

UNUSUAL AESTHETIC: CHANGING THE CRITERIA FOR ORNAMENTAL PLANTS SELECTION IN LANDSCAPE

in: RESEARCHES IN LANDSCAPE AND ORNAMENTAL PLANTS, PROF.DR. MURAT ZENCİRKIRAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.49-62, 2019

Soğanlı Bitkiler ve Kent Peyzajında Kullanımı

in: Mimarlıkta Peyzaj Tasarımı, Doç. Dr. Yıldız Aksoy, Editor, Nobel Kitabevi, İstanbul, pp.313-325, 2019

KENT KİMLİĞİNDEN KOPARILAN GELENEKSEL BAHÇELERİN (BAĞLARIN-BOSTANLARIN) KENT KİMLİĞİNE TEKRAR EKLEMLENMESİ

in: KENTSEL ARAŞTIRMALAR - 2, Doç.Dr. Yaşar Bahri ERGEN; Dr.Öğr. Üyesi Mustafa ERGEN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.205-213, 2019

Determinationby Using Different Equations of Chlorophyll Contents of Naturally Grown old Garden Roses (Rosa ssp.) in Van, TURKEY

in: Researches in Landscape and Ornamental Plants, Zencirkıran,D., Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.167-179, 2019

Van’ın Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerleri

in: XXI. PEYZAJ MİMARLIĞI AKADEMİK TOPLULUĞU TOPLANTISI ÇALIŞMA SONUÇLARI, ALP Ş, ŞATIR O., BAYLAN E., BOSTAN P., AŞUR F., BAŞDOĞAN G., OKTAY H. E.,, Editor, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, pp.20-26, 2019

Van Kenti Mevcut Durumuna Yönelik EleŞtiriler ve Çözüm Önerileri

in: XXI. PEYZAJ MİMARLIĞI AKADEMİK TOPLULUĞU TOPLANTISI ÇALIŞMA SONUÇLARI, ALP Ş, ŞATIR O., BAYLAN E., BOSTAN P., AŞUR F., BAŞDOĞAN G., OKTAY H. E.,, Editor, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, pp.66-82, 2019

ASSESSING THE LONG TERM PERIODIC URBAN LAND USE DEVELOPMENT OF VAN BY REMOTE SENSING

in: Cultural Landscape of Van, Turkey, Caymaz G.F.Y,Işık,B, Editor, Istanbul Aydın University Publications, İstanbul, pp.151-159, 2018 Creative Commons License

WHAT HAPPENED TO TRADITIONAL VAN GARDENS?..

in: CULTURAL LANDSCAPE OF VAN-TURKEY, (Bilge Işık (editor), Gökçen Firdevs Yücel Caymaz (editor), Esen Gökçe Özdamar (associate editor), Editor, Istanbul Aydın Unıversıty Publıcatıons, İstanbul, pp.160-167, 2018

Van'ın Bitki Örtüsü

in: Van Kültür ve Turizm Envanteri - Doğal Değerler II, Kılıç, S., Editor, Gündoğdu Sistem Ofset Basım Yayım, Van, pp.85-89, 2014 Creative Commons License

”Van’ın Bitki Örtüsü”

in: Kültür ve Turizm Envanteri -II, Doğal Değerler,, Kılıçi S.,, Editor, Gündoğdu Sistem Ofset Basım, Van, pp.85-89, 2014

Other Publications