Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji

 • 2016 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji

 • 2011 - 2016 Araştırma Görevlisi Dr.

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

 • 2002 - 2011 Araştırma Görevlisi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

Verdiği Dersler

 • Lisans Mikrobiyal Genetik ve Gen Regülasyonu

 • Yüksek Lisans Genetik Mühendisliği

 • Yüksek Lisans Mikrobiyal Biyoteknoloji

 • Lisans Moleküler Genetik-II

 • Lisans Proteomik

 • Yüksek Lisans Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları

 • Lisans Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

 • Lisans Rekombinant DNA Teknolojisi

 • Lisans Sekonder Metabolitler