Lect. PhD M. Burak Görentaş


Başkale Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı


Research Areas: Law, Econometrics, Statistics, Artificial Intelligence, Computer Learning and Pattern Recognition, Statistics, Statistical Analysis and Applications, Natural Sciences

Metrics

Publication

17

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2018 - 2023

2018 - 2023

Doctorate

Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Econemetrics, Turkey

2018 - 2022

2018 - 2022

Undergraduate

Bursa Uludağ University, Hukuk Fakültesi, Law School, Turkey

2009 - 2018

2009 - 2018

Undergraduate

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Sogıology, Turkey

2013 - 2017

2013 - 2017

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Statistics, Turkey

1995 - 2000

1995 - 2000

Undergraduate

Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Mathematic, Turkey

Dissertations

2023

2023

Doctorate

Estimation of the Court of Jurisdictional Disputes Decisions With Artificial Intelligence Methods Creative Commons License

Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Econometrics

2017

2017

Postgraduate

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İLLERİNİN SOSYO EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNE GÖRE KÜMELEME ANALİZİ İLE SINIFLANDIRILMASI Sustainable Development

Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik

Certificates, Courses and Trainings

2024

2024

Bilişim Hukuku

IT

Information Technologies and Communication Authority

2022

2022

Ceza Muhakemesi Hukukunda Olağan Kanun Yolları

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Hukukta ve Mirasta Kadın Erkek Eşitliği

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Türk Hukukunda Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Deniz Sigortalarının Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Türkiye'de Sağlık Turizmi ve Hukuka Etkileri

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Hâkimlik Mesleği ve Uzmanlaşma

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Boşanma Davaları ve Nafaka Uyuşmazlıkları

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Trafik Sigortalarında Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Etkileri ve Sonuçları

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Sosyal Medya ve Hukuk

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Türkiye'de Tahkim Hukuku ve Uygulamaları

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Metaverse ve Hukukî Boyutu

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Hukuk Yargı Siyaset İlişkisi: Uluslararası Düzen ve Hukukun Üstünlüğü

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Tıp Hukuku: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahide "Sonuç Garanti Etme Yükümlülüğü"

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Çocuk İstismarının Hukuk Toplumundaki Yeri ve Önemi

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Avukatın Soruşturma Aşamasındaki Önemi

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Sözleşme Özgürlüğü Açısından İsimsiz Sözleşme

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Sağlık Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Dünyada ve Türkiye'de Kripto Para Düzenlemeleri ve Sermaye Piyasaları Üzerine Yansımaları

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Türkiye'de Aile Hukukunun Önemi ve Yeri

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

İdari Memurlar ile Alakalı Disiplin Cezalarının İptali Davaları

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Avukatlıkta İnovasyon ve Vizyon

Other

Akansel Eğitim Danışmanlık

2022

2022

Hukuk ve Adalet Bilinci

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Dava Fonlama

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Hakaret ve Tehdit Davaları

Other

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

2022

2022

Hukukun Mühendisleri

IT

Tecno Law Academy

2022

2022

Introduction to AI, Robotics and Data

IT

GlobalAIHub

2022

2022

Data Visualization

IT

GlobalAIHub

2022

2022

Sanal Mülkiyet, Metaverse ve Vergilendirme-Virtual Property, Metaverse and Taxation

Science and Technology Policy

Innovative Lawyers Platform

2022

2022

Metaversede Kişisel Bilgilerin Korunması ve Veri Güvenliği-Protection of Personal Information and Data Security in Metaverse

Science and Technology Policy

Innovative Lawyers Platform

2022

2022

Metaverse ve Bilişim Hukukuyla İlişkisi-Metaverse and its Relationship with IT Law

Science and Technology Policy

Innovative Lawyers Platform

2022

2022

Metaverse Dünyasının Yaratacağı Hukuki Sorunlar ve NFT Avukatlığı- Legal Problems of Metaverse World and NFT Advocacy

Science and Technology Policy

Innovative Lawyers Platform

2021

2021

Yapay Zekaya İlk Adım

IT

Global AI Hub

2021

2021

Amatör Denizcilik Belgesi (Amateur Seaman’s Certificate)

Tourism

Republic of Turkey Ministry of Transport and Infrastructure Directorate for Maritime Affairs

2020

2020

Yüksek Onur Belgesi

Other

Bursa Uludağ University - Law School

2020

2020

Python ile Makine Öğrenmesi (Machine Learning with Python)

IT

Udemy

2020

2020

Ptyhon Programlama-2

IT

Middle East Technical University

2020

2020

Python Programlama-1

IT

Middle East Technical University

2019

2019

Yüksek Onur Belgesi

Other

Bursa Uludağ University - Law School

2019

2019

Data Science Machine Learning and Statistic

Data Analysis

Van Yüzüncü Yıl University

2018

2018

Yüksek Onur Belgesi

Other

Bursa Uludağ University - Law School

2017

2017

Girişimcilik Belgesi

Quality Management

KOSGEB, Van Ticaret Borsası

2017

2017

Yüksek Onur Belgesi

Other

Anadolu University

2011

2011

Yüksek Onur Belgesi

Other

Anadolu University

2010

2010

Yüksek Onur Belgesi

Other

Anadolu University

2009

2009

Yüksek Onur Belgesi

Other

Anadolu University

Research Areas

Law

Econometrics

Statistics

Artificial Intelligence, Computer Learning and Pattern Recognition

Statistics

Statistical Analysis and Applications

Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Lecturer PhD

Van Yüzüncü Yil University, Başkale Meslek Yüksekokulu, Müdürlük

Managerial Experience

2013 - 2019

2013 - 2019

Deputy Director of Junior College

Van Yüzüncü Yil University, Başkale Meslek Yüksekokulu

2013 - 2019

2013 - 2019

Board Member

Van Yüzüncü Yil University, Başkale Meslek Yüksekokulu

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Artificial Intelligence Training with Python

Associate Degree

Associate Degree

Python Programming II

Undergraduate

Undergraduate

CRIMINAL LAW

Associate Degree

Associate Degree

Artificial Intelligence with Python

Associate Degree

Associate Degree

Python Programming-1

Undergraduate

Undergraduate

Artificial Intelligence Training with Python

Associate Degree

Associate Degree

Python Programming

Undergraduate

Undergraduate

Artificial Intelligence with Python

Associate Degree

Associate Degree

Statistic

Associate Degree

Associate Degree

Mathematic

Associate Degree

Associate Degree

Mathematics Test Solving Techniques

Undergraduate

Undergraduate

Mathematics Test Solving Techniques

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2024

2024

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MANDATORY MEDIATION

Görentaş M. B.

Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu II, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2024, pp.1-4

2024

2024

Yeni Yapay Zekâ Düzenlemeleri Işığında Sanal Yargıç

GÖRENTAŞ M. B.

Uluslararası Vizyon Van Kongresi, Van, Turkey, 8 - 09 February 2024

2023

2023

Ethics Of Artificial Intelligence In Law And Statistics

Görentaş M. B., Uçkan T.

5. ULUSLARARASI MARMARA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 17 - 18 June 2023, pp.199-210

2023

2023

AN OVERVIEW OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LAW IN FORENSIC MEDICINE

Görentaş M. B., Uçkan T., Ayata F., Tekpınar A.

7. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE GÜNCEL GELİŞMELER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 26 - 27 May 2023, pp.1234-1235 Creative Commons License

2019

2019

The Evaluation of the Effect of the Earthquake on Socio-Economic Development Level with the Cluster Analysis

Görentaş M. B., Saraçlı S.

International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics 2019 (DMS-2019), Van, Turkey, 26 - 29 June 2019, pp.79 Sustainable Development

2018

2018

Eastern Region Socio-Economic Development Cluster Analysis of Provincial Level According to the Classification

Görentaş M. B., Ayata F., Çelik H. E.

ECSAC’18 EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART & CULTURE, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, vol.OP, no.42, pp.56 Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

E-Learning Expectations, Readiness and Satisfaction Levels for Pedagogical Proficiency Students

Ayata F., Biçek E., Uludağ F., Görentaş M. B.

ECSAC’18 European Conference on Science, Art & Culture, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.70 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2024

2024

Sanal Yargıç

GÖRENTAŞ M. B.

ON İKİ LEVHA YAYINCILIK, İstanbul, 2024

2023

2023

CURE Algoritması

AYDEMİR DEV M., GÖRENTAŞ M. B.

in: Denetimsiz Makine Öğrenmesi Algoritmaları: R ve Python Uygulamaları, Özen, Zeki; Partal, Elif, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.257-275, 2023

2022

2022

Rassal Orman

BAYRAM ARLI N., Barca O., GÖRENTAŞ M. B.

in: Denetimli Makine Öğrenmesi Algoritmaları, Nuran Bayram Arlı, Sevda Gürsakal, Melih Engin, Editor, Nobel Yayınevi, pp.119-150, 2022


Congress and Symposium Activities

06 May 2024 - 06 May 2024

06 May 2024 - 06 May 2024

IT Law Conference

Invited Speaker

Erzurum-Turkey

20 April 2024 - 20 April 2024

20 April 2024 - 20 April 2024

1st Turkish Artificial Intelligence Forum

Working Group

Ankara-Turkey

19 April 2024 - 19 April 2024

19 April 2024 - 19 April 2024

1st Turkish Artificial Intelligence Forum

Panelists

Ankara-Turkey

17 November 2023 - 17 November 2023

17 November 2023 - 17 November 2023

DISCUSSIONS ON TECHNOLOGY WITH YOUNG JURISTS ON THE 100TH ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

30 June 2022 - 30 June 2022

30 June 2022 - 30 June 2022

A Legal Subject: Artificial Judge

Invited Speaker

Bursa-Turkey

14 May 2022 - 15 May 2022

14 May 2022 - 15 May 2022

LAW AI TALK

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

12 May 2022 - 12 May 2022

12 May 2022 - 12 May 2022

Artificial Intelligence Applications in the Field of Law

Panelists

Van-Turkey