Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi (ISPEC)

  Oturum Başkanı

  Van, Türkiye

 • 2019 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi (ISPEC)

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2019 International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences (ICOFAAS 2019)

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2018 Ahtamara 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

  Oturum Başkanı

  Van, Türkiye

 • 2018 3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS)

  Katılımcı

  Skopje, Makedonya

 • 2017 2nd International Balkan Agriculture Congress

  Katılımcı

  Tekirdağ, Türkiye

 • 2016 VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016"

  Katılımcı

  Jahorina, Bosna-Hersek

 • 2015 7th International Symposium on Edible Alliaceae

  Katılımcı

  Niğde, Türkiye

 • 2014 10. Sebze Tarımı Sempozyumu

  Katılımcı

  Tekirdağ, Türkiye

 • 2011 Türkiye 6. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

  Katılımcı

  Ş.Urfa, Türkiye

 • 2010 8. Sebze Tarımı Sempozyumu

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2008 Türkiye 3. Tohumculuk Kongresi

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2004 5. Sebze Tarımı Sempozyumu

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 60

h-indeksi (WOS): 3