Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of combined pretreatments on germination and emergence of wild Eremurus spectabilis M. Bieb. seeds

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, cilt.48, ss.1017-1026, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

In vitro germination and bulblet and shoot propagation for wild edible Eremurus spectabilis M.Bieb.

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, cilt.48, ss.814-825, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

DORMANCY BREAKING TREATMENTS FOR WILD EREMURUS SPECTABILIS M.BIEB SEEDS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, ss.1167-1173, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

CALLUS FORMATION FROM ISOLATED MICROSPORE CULTURE IN RADISH (RAPHANUS SATIVUS L.)

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.27, ss.277-282, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

INVESTIGATION OF THE IN VITRO REGENERATION OF SOME MEDICAL AND AROMATIC WILD PLANT SPECIES

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, cilt.15, ss.905-914, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

REACTION OF HYBRID ORNAMENTAL DALES TO IN VITRO SALT STRESS DURING THE GERMINATION AND EMERGENCE PERIODS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.3591-3596, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Effect of Heat Shock Treatment on Microspore Embryogenesis in Brassica oleracea Species

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, cilt.22, no.4, ss.548-554, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Effects of Colchicine and High Temperature Treatments on Isolated Microspore Culture in Various Cabbage (Brassica oleraceae) Types

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, cilt.13, ss.819-822, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Phosphorus and humic acid application alleviate salinity stress of pepper seedling

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.9, ss.5845-5851, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Molehiya (Corchorus olitorius L.) Tohumlarındaki Dormansi Probleminin Çözümüne Yönelik Araştırma

TÜRKİYE TARIMSAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.4, no.3, ss.268-274, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Yabani Ravent (Rheum ribes L.)’in Doku Kültürü ile Çoğaltım Olanakları Üzerine Araştırma

TÜRKİYE TARIMSAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.4, no.3, ss.296-301, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Callus Proliferation and Shoot Regeneration From Different Explant Types in Ornamental Gourd (Cucurbita pepo var. ovifera)

Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences (YYU J AGR SCI), cilt.23, no.2, ss.164-171, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Induction of Microspore Embryogenesisin Ornamental Kale by Gamma Irradiation and High Temperature Stress

Asian Journal of Biotechnolgy, cilt.3, no.4, ss.415-421, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Parklarımızın Kış Gülleri: Süs Lahanaları

Hasad, cilt.24, no.279, ss.90-93, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Haploid Bitki Elde Etme Yollarından Biri: Mikrospor Kültürü

ALATARIM, cilt.6, no.2, ss.1-8, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çekirdek Kabağı Yetiştiriciliği

Ekin, cilt.26, ss.22-24, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yenilebilir Tıbbi Liliaceae Geofitleri: İn Vitro Çoğaltım Çalışmaları

ISPEC 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.314-342 Creative Commons License

The Present Status of World Vegetable Seed Trade

International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences (ICOFAAS 2019), Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2019, ss.214-224 Creative Commons License

Van İli Sebzeciliğin Mevcut Durumu

Ahtamara Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.9-16 Creative Commons License

Identification of Wild Plants Which as Vegetable Consumed in Van Province in Turkey

3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, Skopje, Makedonya, 17 - 21 Temmuz 2018, ss.79-85 Creative Commons License

Effect of salt treatments on germination and emergence period in some Brassica vegetables

2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2017, ss.482-486 Creative Commons License

In Vitro Shoot and Root Regeneration in Ercis Cabbage (Brassica Oleraceae var. Capitata)

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.170-175 Creative Commons License

Morphology and utilization of Allium L. species used as herbs in cheese around Van province in Turkey

7th International Symposium on Edible Alliaceae, Niğde, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2015, cilt.1143, ss.171-177 Creative Commons License identifier identifier

Brassica Türlerinde Ortam Yenileme Uygulamalarının Mikrospor Embryogenesisi Üzerine Etkisi

10. Sebze Tarımı Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2014, ss.257-262 Creative Commons License

Türkiye'de Organik Tarım Eğitiminde Son Gelişmeler

Türkiye 5. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2013, ss.71-77 Creative Commons License

Hibrid Çerezlik Kabak (Cucurbita pepo L.) Tohumlarında Yağ Asitleri ve E Vitamini İçeriğinin Belirlenmesi

Türkiye 6. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2011, ss.383-386 Creative Commons License

Türkiye'de Organik Tarım Eğitimi

1. GAP Organik Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2009, ss.483-494 Creative Commons License

Çekirdek Kabağında (Cucurbita pepo L.) Seleksiyon Yoluyla Islah

5. Sebze Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2004, ss.63-68 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

The Use of Microspore Cultures in Vegetable Breeding in Turkey

Research & Reviews in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences, Bozdoğan A.M.,Bozdoğan N., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.5-19, 2019 Creative Commons License

Diğer Yayınlar