Başarılar & Tanınırlık

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 32

h-indeksi (WOS): 4

Davetli Konuşmalar

  • Mayıs 2020 Uzaktan Eğitim Sürecinde Web 2.0 Pedagojisi

    Seminer

    Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye