Asst. Prof.

Çetin Yeşilova


Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Maden Yatakları - Jeokimya Anabilim Dalı

Biography

1976 Van doğumlu Çetin Yeşilova 04.01.2006 tarihinde Pelin Güngör (Pelin Güngör Yeşilova) ile evlenmiştir. Bu evlilikten, 26.10.2009 yılında Melis Yeşilova (kız) ve 24.02.20218 yılında ise Rüzgar Yeşilova (erkek) dünyaya gelmiştir.

Ana adı: Güngör Yeşilova, Baba adı ise: Yusuf Yeşilova'dır. 4 tane abisi, 4 tane ablası vardır.

Education Information

2007 - 2012

2007 - 2012

Doctorate

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik -Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

2001 - 2004

2001 - 2004

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik -Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

2005 - 2001

2005 - 2001

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Baykan-Kurtalan-Şirvan (Siirt) Arasındaki Tuz İçeren Birimlerin Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Ekonomik Önemi

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

2004

2004

Postgraduate

Adilcevaz Kireçtaşı’nın (Van Gölü kuzeyi) Mikrofasiyes özellikleri

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2015

2015

Jeotermal Kaynaklar

Other

Jeoloji Mühendisleri Odası

Research Areas

Geological Engineering, General Geology, Areal Geology (general,maps and charts), Sedimentology, Stratigraphy, Surficial Geology (geomorphology, quaternary geology, soils), Ore Deposits-Geochemistry, Energy Resources, Geothermal Systems, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Research Assistant PhD

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2003 - 2012

2003 - 2012

Research Assistant

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Managerial Experience

2018 - Continues

2018 - Continues

Academic Board Member

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Kent Jeolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Paleocoğrafya

Postgraduate

Postgraduate

Biyofasiyesler ve Paleortamlar

Undergraduate

Undergraduate

Genel Jeoloji

Postgraduate

Postgraduate

Stratigrafide Temel Uygulamalar ve Yöntemler

Undergraduate

Undergraduate

Mühendislikte Projelendirme II

Undergraduate

Undergraduate

Stratigrafi İlkeleri

Postgraduate

Postgraduate

Mermer Jeolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Karbonatlı Kayaçların Mikrofasiyesleri

Undergraduate

Undergraduate

Ölçme Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Jeolojik Haritalama

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2019

2019

Giant tufas of Lake Van record lake-level fluctuations and climatic changes in eastern Anatolia,Turkey

Yeşilova Ç. , Gülyüz E. , HUANG C., SHEN C.

PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, vol.533, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2012

2012

The Traces of Earthquake (Seismites): Examples from Lake Van Deposits (Turkey)

Üner S., Yeşilova Ç. , Yakupoğlu T.

EARTHQUAKE RESEARCH AND ANALYSIS - SEISMOLOGY, SEISMOTECTONIC AND EARTHQUAKE GEOLOGY, pp.21-32, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Potential Geoheritage Assessment;Dereiçi Travertines, Başkale, Van (east anatolian Turkey)

Yeşilova Ç.

MANAS Journal of Engineering, vol.9, no.1, pp.66-71, 2021 (National Refreed University Journal)

2019

2019

Tuz Madenlerinin (Kaya tuzu) Sağlık Sektöründe ve Turizm Amaçlı Kullanımı; Sürkit Tuz İşletmesi (Tuzluca, Iğdır) ve Dünyadan Örnekler

Yeşilova P. G. , Yeşilova Ç.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.1, pp.56-63, 2019 (National Refreed University Journal)

2017

2017

Hoya Formasyonunun (Siirt Batısı) Mikrofasiyes Özellikleri

Yeşilova Ç. , Örçen S.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.1, pp.1-11, 2017 (National Refreed University Journal)

2013

2013

Batman-Siirt Kuzeyi Stratigrafisi ve Sedimantolojisi

Yeşilova Ç. , Helvacı P. D. C.

Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, vol.23, no.2, pp.7-43, 2013 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Lice Formasyonu Evaporitleri ve Killerinin Ekonomik Önemi: Baykan ? Kurtalan ? Şirvan Bölgesi (Siirt)

Yeşilova Ç. , Helvacı P. D. C.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.72-78, 2012 (National Refreed University Journal)

2009

2009

Pekişmemiş sedimanlarda depremlerle oluşan deformasyon yapıları (sismitler): Van Gölü Havzası, Doğu Anadolu

Üner S., Yeşilova Ç. , Yakupoğlu T., Üner T.

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.31, no.1, pp.53-66, 2009 (National Refreed University Journal)

2008

2008

Van Gölü Çevre Jeolojisi

Çiftçi Y., Işık M. A. , Akvelli T., Yeşilova Ç.

Yer Bilimleri Dergisi, no.2, pp.45-77, 2008 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

ADİLCEVAZ KİREÇTAŞININ (VAN GÖLÜ KUZEYİ) MİKROFASİYES ÖZELLİKLERİ

Yeşilova Ç. , Yakupoğlu T.

Türkiye Jeoloji Bülteni, vol.50, no.1, pp.27-39, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Potential Geo-heritage Formations Around Lake Van

Yeşilova Ç.

Van Gölü Sempozyumu, Van, Turkey, 1 - 02 June 2021, vol.1, no.1, pp.36-37

2017

2017

Doğal Afet Ya Da Cinayet Yerleşim Yeri Seçimi ve Jeoloji

YEŞİLOVA Ç.

14. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 20 - 22 October 2017, pp.27-28 Sustainable Development

2017

2017

Atık Malzemelerden Yapay Mermer Üretimi

YEŞİLOVA Ç. , ÖRÇEN S.

4. Uluslararası Taş Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 26 March 2017, pp.60

2017

2017

Jeoturizm ve Jeomiras Açısından Dereiçi (Başkale, Van) Travertenlerinin Değerlendirilmesi

YEŞİLOVA Ç. , GÜNGÖR YEŞİLOVA P. , AÇLAN M.

International West Asia Congress of Tourism Research, 28 September - 01 October 2017

2017

2017

Barış Köyü (Başkale Van) Travertenlerinin Fasiyes Analizi

Yeşilova Ç. , Yeşilova P. G. , Açlan M.

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2017, pp.740-741

2017

2017

Fosilli Kireçtaşlarına İki Örnek: Eflani ve Pervari Taşları

Örçen S. , Yeşilova Ç. , Şos H.

4. İnternational Stone Congress, İzmir, Turkey, 20 - 25 March 2017, pp.27-28

2017

2017

Atık Malzemeden Yapay Mermer Üretimi

Yeşilova Ç. , Örçen S.

4. İnternational Stone Congress, İzmir, Turkey, 20 - 25 March 2017, pp.165-166

2017

2017

Çürüme ve Buna Bağlı Gerçekleşen Kokuların Topraktan Geçişini Etkileyen Faktörler

Yeşilova Ç.

1. Adli Koku Semineri, Ankara, Turkey, 22 - 23 February 2017, pp.17

2016

2016

Jeo-Medikal Riskler:Sorunlar ve Çözümler

Örçen S. , Yeşilova Ç.

13. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.1, no.1, pp.35

2016

2016

Çevresel Zehirlenme; Katı Atık Depolama Alanı Yer Seçimi ve Van Katı Atık Depolama Alanının Jeolojik Açıdan İncelenmesi

Yeşilova Ç. , Örçen S. , Mert M.

13. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.1, no.1, pp.34 Sustainable Development

2015

2015

Van Formasyonu Mikrofasiyeslerine Bir Yaklaşım: Doğanlar Ölçülü Stratigrafik Kesiti

Demirci E., Yeşilova Ç. , Sağlam Selçuk A. , Örçen S.

16. Paleontoloji - Stratigrafi Çalıştayı, Rize, Turkey, 25 - 28 October 2015, pp.26-27

2015

2015

Hoya Formasyonunun (Siirt kuzeyi) Mikrofasiyes özellikleri.

Yeşilova Ç. , Örçen S.

16. Paleontoloji - Stratigrafi Çalıştayı, Rize, Turkey, 25 - 28 October 2015, pp.62-63

2015

2015

Kırık ve Çatlaklı Mermerlerde Epoksi Jel Uygulamasına Bir Örnek; Hani (Diyarbakır) Bej Mermerleri

Direk N., Yeşilova Ç.

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, pp.246-247

2015

2015

Van İli Kuzeyinde Yüzeyleyen Kireçtaşlarının Mermer Potansiyelinin Jeolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Ak Y., Övün U., Yalçın E., Yeşilova Ç.

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, vol.1, pp.250-251

2015

2015

Deliklitaş (Bitlis) Travertenlerinin Fasiyes Analizi , Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu

Yeşilova Ç. , Yeşilova P. G. , Açlan M.

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, pp.236-237

2015

2015

Tandoğan Köyü (Başkale, Van) Travertenlerinin Mermer Potansiyelinin Jeolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Yaşar M., Yeşilova Ç.

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, pp.248-249

2015

2015

Deliklitaş (Bitlis) Travertenlerinin Fasiyes Analizi

Yeşilova Ç. , Yeşilova P. G. , Açlan M.

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, pp.236-237

2015

2015

Van Gölü Çevresindeki Travertenlerin Jeoturizm Açısından Değerlendirilmesi

Yeşilova Ç. , Açlan M. , Yeşilova P. G.

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, pp.252-253

2015

2015

Adilcevaz (Bitlis) Bölgesi Travertenlerinin Morfolojik Sınıflaması ve Fasiyes Özellikleri

Botan B., Yeşilova Ç.

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, pp.234-235

2015

2015

Cinayet Soruşturmasında Ayakkabı Tabanından Çıkan Çözüm

Mert M., Çelik M. F. , Kabakoz S., Tetiker S., Yeşilova Ç.

12. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Batman, Turkey, 20 - 23 May 2015, vol.1, no.1, pp.23 Sustainable Development

2015

2015

Dereiçi (Başkale, Van) Travertenlerinin Fasiyes Analizi

Yeşilova Ç. , Yeşilova P. G. , Açlan M.

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015, pp.576-577

2015

2015

Dereiçi (Başkale, Van) Travertenlerinin Jeoturizm Açısından Değerlendirilmesi

Yeşilova Ç. , Açlan M. , Yeşilova P. G.

68. Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015, pp.304-305

2015

2015

Edremit (Van) Travertenlerinin Fasiyes Analizi

Yeşilova Ç. , Yeşilova P. G. , Açlan M.

68. Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015, pp.578-579

2014

2014

Evaluation of Death Occasıons Occurred At The Result of Poisining in İstanbul

Mert M., Ödevli A., Yüksekoğlu H., Yeşilova Ç.

1st. International Congress & Workshop Of Forensic Toxicology, International Congress & Workshop Of Forensic Toxicology, Ankara, Turkey, 29 - 30 November 2014, vol.1, no.1, pp.34

2013

2013

Teleseismic source properties of the January 25, 2005 Hakkari (Eastern Turkey) Earthquake (Mw=5.7): Seismotectonic implications.

Atalay K., Utkucu M., Yeşilova Ç.

International Van Earthquake Symposium, Van, Turkey, 23 - 27 October 2013, vol.1, no.1, pp.75

2012

2012

Stratigraphy, Sedimentology and Paleogeographical evolution of the Lice Formation, (Siirt, SE Turkey)

Yeşilova Ç. , Helvacı P. D. C.

International Earth Sciences Congress on Aegean Regions (IESCA-2012), İzmir, Turkey, 1 - 05 October 2012, vol.1, no.1, pp.83

2011

2011

Baykan-Kurtalan-Şirvan (Siirt) Bölgesinin Jeolojisi ve Bölgedeki Tuzlu Birimlerin İncelenmesi

Yeşilova Ç. , Yeşilova P. G. , Helvacı C.

64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 29 April 2011, pp.301-302

2009

2009

Bakacık Köyü (Van) Kiltaşlarının Çimento Hammaddesi Olarak Kullanılabilirliği.

Yeşilova Ç. , Yeşilova P. G. , Yakupoğlu T. , Aşma f.

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 13 - 17 April 2009, pp.106-107

2008

2008

Van Gölü Havzasının Çevre Jeolojisi, Madencilik Faaliyetleri, Yüzey Suları ve Van Gölü Üzerine Etkileri

Çiftçi Y., Işık M. A. , Akvelli T., Yeşilova Ç.

Van Gölü Hidrolojisi Ve Kirliliği Konferansı, Van, Turkey, 21 - 22 August 2008, pp.233-245

2006

2006

Koluz Üyesi (Ermişler Güneyi) Stratigrafisi Ve Sedimantolojisi

Yeşilova P. G. , Yeşilova Ç. , Çiftçi Y.

30. Yıl Fikret KURTMAN Jeoloji Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 23 September 2006, vol.1, pp.233-234

2006

2006

Van Gölü KB-GD Kesimlerinin Senozoyik Stratigrafisi

Yeşilova Ç. , Yakupoğlu T. , Yeşilova P. G. , aygün ö.

3. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.223-224

2006

2006

Van Gölü doğusundaki Kuvaterner Yaşlı kıyı çökellerinin kil sedimantolojisi

Yakupoğlu T. , Yeşilova Ç. , Üner S.

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 24 March 2006, pp.218

2006

2006

Timar Bölgesindeki (Van Gölü Doğusu) Jipslerin Oluşumuna Ön Yaklaşım

Yeşilova P. G. , Yeşilova Ç. , Çiftçi Y.

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Konya, Turkey, 20 - 24 March 2006, pp.215-216

2005

2005

Adilcevaz Kireçtaşı’nın (Van Gölü kuzeyi) fasiyes özellikleri

Yeşilova Ç. , Yakupoğlu T.

KTÜ 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 September 2005, pp.44-45

2005

2005

Adilcevaz Kireçtaşı'nın (Van Gölü Kuzeyi) Paleocoğrafik Evrimi

Yeşilova Ç. , Yakupoğlu T. , karabıyıkoğlu m., Örçen S. , Yeşilova P. G.

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 17 April 2005, pp.293-294

2004

2004

Adilcevaz Kireçtaşı’nın (Van Gölü kuzeyi) litofasiyes özellikleri

Yeşilova Ç. , Yakupoğlu T. , ATABEY E., Üner S. , Örçen S.

57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 8 - 12 March 2004, pp.300-301

Books & Book Chapters

2021

2021

Atık Cam ve Obsidiyen Kullanılarak Aglomera Taşı Üretimi

Elçi H., Yeşilova Ç. , Hacımustafaoğlu R., Özkan İ.

in: Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. Banu NERGİS,Doç. Dr. Selahattin BARDAK,Doç. Dr. Mahmut KAYAR,Dr. Arif FurkanMENDİ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.221-241, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Çürüme ve Buna Bağlı Gerçekleşen Kokuların Topraktan Geçişini Etkileyen Faktörler

YEŞİLOVA Ç.

in: Adli Koku, Ünver Yener h. c., Hancı Hamit, Editor, Seçkin, Ankara, pp.41-64, 2017 Sustainable Development

2012

2012

The Traces of Earthquake (Seismites): Examples from Lake Van Deposits (Turkey)

Üner S. , Yeşilova Ç. , Yakupoğlu T.

in: Earthquake Research and Analysis - Seismology, Seismotectonic and Earthquake Geology, "D'Amico S." , Editor, Intech, Rijeka, pp.21-32, 2012

Supported Projects

2019 - 2021

2019 - 2021

Tazekent Köyü Diyadin Ağrı Travertenlerinin Jeolojik Özellikleri

Project Supported by Higher Education Institutions

Yeşilova Ç. (Executive) , YEGEN Ş. B.

2019 - 2019

2019 - 2019

Adilcevaz Kireçtaşlarının Petrografik İncelemesi

Project Supported by Higher Education Institutions

Yeşilova Ç. (Executive)

2016 - 2018

2016 - 2018

Atık malzemelerden yapay mermer üretimi

Project Supported by Other Official Institutions

Yeşilova Ç. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2016 - Continues

2016 - Continues

Adli Bilimciler DergisiSustainable Development

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

October 2018

October 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

November 2017

November 2017

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

2018 - 2018

2018 - 2018

Scientific Consultancy

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

2017 - 2017

2017 - 2017

Scientific Consultancy

Hama Mühendislik

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TurkeyJury Memberships

December-2018

December 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans tez Jürisi - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

December-2018

December 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans tez Jürisi - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

November-2017

November 2017

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

May-2017

May 2017

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Scientific Research / Working Group Memberships

2015 - Continues

2015 - Continues

Sedimantoloji Çalışma Grubu

Tüm Üniversite ve kurumlar, Turkey