Assoc. Prof. Çetin Yeşilova


Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Maden Yatakları - Jeokimya Anabilim Dalı


Research Areas: Geological Engineering, General Geology, Areal Geology (general,maps and charts), Sedimentology, Stratigraphy, Surficial Geology (geomorphology, quaternary geology, soils), Ore Deposits-Geochemistry, Energy Resources, Geothermal Systems, Engineering and Technology

Email: cetinyesilova@yyu.edu.tr
Office Phone: +90 432 225 1702 Extension: 28212
Web: https://avesis.yyu.edu.tr/cetinyesilova
Address: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Metrics

Publication

79

Citation (WoS)

74

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

75

H-Index (Scopus)

6

Project

23

Thesis Advisory

6

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2012

2007 - 2012

Doctorate

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik -Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

2001 - 2004

2001 - 2004

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik -Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

2005 - 2001

2005 - 2001

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Baykan-Kurtalan-Şirvan (Siirt) Arasındaki Tuz İçeren Birimlerin Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Ekonomik Önemi

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

2004

2004

Postgraduate

Adilcevaz Kireçtaşı’nın (Van Gölü kuzeyi) Mikrofasiyes özellikleri

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2015

2015

Jeotermal Kaynaklar

Other

Jeoloji Mühendisleri Odası

Research Areas

Geological Engineering

General Geology

Areal Geology (general,maps and charts)

Sedimentology

Stratigraphy

Surficial Geology (geomorphology, quaternary geology, soils)

Ore Deposits-Geochemistry

Energy Resources

Geothermal Systems

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Research Assistant PhD

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2003 - 2012

2003 - 2012

Research Assistant

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Kent Jeolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Paleocoğrafya

Postgraduate

Postgraduate

Biyofasiyesler ve Paleortamlar

Undergraduate

Undergraduate

Genel Jeoloji

Postgraduate

Postgraduate

Stratigrafide Temel Uygulamalar ve Yöntemler

Undergraduate

Undergraduate

Mühendislikte Projelendirme II

Undergraduate

Undergraduate

Stratigrafi İlkeleri

Postgraduate

Postgraduate

Mermer Jeolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Karbonatlı Kayaçların Mikrofasiyesleri

Undergraduate

Undergraduate

Ölçme Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Jeolojik Haritalama

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Potential Geo-heritage Formations Around Lake Van

Yeşilova Ç.

Van Gölü Sempozyumu, Van, Turkey, 1 - 02 June 2021, vol.1, no.1, pp.36-37

2017

2017

Doğal Afet Ya Da Cinayet Yerleşim Yeri Seçimi ve Jeoloji

YEŞİLOVA Ç.

14. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 20 - 22 October 2017, pp.27-28 Sustainable Development

2017

2017

Atık Malzemelerden Yapay Mermer Üretimi

YEŞİLOVA Ç., ÖRÇEN S.

4. Uluslararası Taş Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 26 March 2017, pp.60

2017

2017

Jeoturizm ve Jeomiras Açısından Dereiçi (Başkale, Van) Travertenlerinin Değerlendirilmesi

YEŞİLOVA Ç., GÜNGÖR YEŞİLOVA P., AÇLAN M.

International West Asia Congress of Tourism Research, 28 September - 01 October 2017

2017

2017

Barış Köyü (Başkale Van) Travertenlerinin Fasiyes Analizi

Yeşilova Ç., Yeşilova P. G., Açlan M.

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2017, pp.740-741

2017

2017

Fosilli Kireçtaşlarına İki Örnek: Eflani ve Pervari Taşları

Örçen S., Yeşilova Ç., Şos H.

4. İnternational Stone Congress, İzmir, Turkey, 20 - 25 March 2017, pp.27-28

2017

2017

Atık Malzemeden Yapay Mermer Üretimi

Yeşilova Ç., Örçen S.

4. İnternational Stone Congress, İzmir, Turkey, 20 - 25 March 2017, pp.165-166

2017

2017

Çürüme ve Buna Bağlı Gerçekleşen Kokuların Topraktan Geçişini Etkileyen Faktörler

Yeşilova Ç.

1. Adli Koku Semineri, Ankara, Turkey, 22 - 23 February 2017, pp.17

2016

2016

Jeo-Medikal Riskler:Sorunlar ve Çözümler

Örçen S., Yeşilova Ç.

13. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.1, no.1, pp.35

2016

2016

Çevresel Zehirlenme; Katı Atık Depolama Alanı Yer Seçimi ve Van Katı Atık Depolama Alanının Jeolojik Açıdan İncelenmesi

Yeşilova Ç., Örçen S., Mert M.

13. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.1, no.1, pp.34 Sustainable Development

2015

2015

Van Formasyonu Mikrofasiyeslerine Bir Yaklaşım: Doğanlar Ölçülü Stratigrafik Kesiti

Demirci E., Yeşilova Ç., Sağlam Selçuk A., Örçen S.

16. Paleontoloji - Stratigrafi Çalıştayı, Rize, Turkey, 25 - 28 October 2015, pp.26-27

2015

2015

Hoya Formasyonunun (Siirt kuzeyi) Mikrofasiyes özellikleri.

Yeşilova Ç., Örçen S.

16. Paleontoloji - Stratigrafi Çalıştayı, Rize, Turkey, 25 - 28 October 2015, pp.62-63

2015

2015

Kırık ve Çatlaklı Mermerlerde Epoksi Jel Uygulamasına Bir Örnek; Hani (Diyarbakır) Bej Mermerleri

Direk N., Yeşilova Ç.

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, pp.246-247

2015

2015

Deliklitaş (Bitlis) Travertenlerinin Fasiyes Analizi , Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu

Yeşilova Ç., Yeşilova P. G., Açlan M.

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, pp.236-237

2015

2015

Tandoğan Köyü (Başkale, Van) Travertenlerinin Mermer Potansiyelinin Jeolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Yaşar M., Yeşilova Ç.

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, pp.248-249

2015

2015

Deliklitaş (Bitlis) Travertenlerinin Fasiyes Analizi

Yeşilova Ç., Yeşilova P. G., Açlan M.

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, pp.236-237

2015

2015

Van Gölü Çevresindeki Travertenlerin Jeoturizm Açısından Değerlendirilmesi

Yeşilova Ç., Açlan M., Yeşilova P. G.

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, pp.252-253

2015

2015

Adilcevaz (Bitlis) Bölgesi Travertenlerinin Morfolojik Sınıflaması ve Fasiyes Özellikleri

Botan B., Yeşilova Ç.

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, pp.234-235

2015

2015

Cinayet Soruşturmasında Ayakkabı Tabanından Çıkan Çözüm

Mert M., Çelik M. F., Kabakoz S., Tetiker S., Yeşilova Ç.

12. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Batman, Turkey, 20 - 23 May 2015, vol.1, no.1, pp.23 Sustainable Development

2015

2015

Dereiçi (Başkale, Van) Travertenlerinin Fasiyes Analizi

Yeşilova Ç., Yeşilova P. G., Açlan M.

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015, pp.576-577

2015

2015

Edremit (Van) Travertenlerinin Fasiyes Analizi

Yeşilova Ç., Yeşilova P. G., Açlan M.

68. Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015, pp.578-579

2014

2014

Evaluation of Death Occasıons Occurred At The Result of Poisining in İstanbul

Mert M., Ödevli A., Yüksekoğlu H., Yeşilova Ç.

1st. International Congress & Workshop Of Forensic Toxicology, International Congress & Workshop Of Forensic Toxicology, Ankara, Turkey, 29 - 30 November 2014, vol.1, no.1, pp.34

2012

2012

Stratigraphy, Sedimentology and Paleogeographical evolution of the Lice Formation, (Siirt, SE Turkey)

Yeşilova Ç., Helvacı P. D. C.

International Earth Sciences Congress on Aegean Regions (IESCA-2012), İzmir, Turkey, 1 - 05 October 2012, vol.1, no.1, pp.83

2006

2006

Koluz Üyesi (Ermişler Güneyi) Stratigrafisi Ve Sedimantolojisi

Yeşilova P. G., Yeşilova Ç., Çiftçi Y.

30. Yıl Fikret KURTMAN Jeoloji Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 23 September 2006, vol.1, pp.233-234

2006

2006

Van Gölü KB-GD Kesimlerinin Senozoyik Stratigrafisi

Yeşilova Ç., Yakupoğlu T., Yeşilova P. G., aygün ö.

3. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.223-224

2006

2006

Van Gölü doğusundaki Kuvaterner Yaşlı kıyı çökellerinin kil sedimantolojisi

Yakupoğlu T., Yeşilova Ç., Üner S.

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 24 March 2006, pp.218

2006

2006

Timar Bölgesindeki (Van Gölü Doğusu) Jipslerin Oluşumuna Ön Yaklaşım

Yeşilova P. G., Yeşilova Ç., Çiftçi Y.

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Konya, Turkey, 20 - 24 March 2006, pp.215-216

2005

2005

Adilcevaz Kireçtaşı’nın (Van Gölü kuzeyi) fasiyes özellikleri

Yeşilova Ç., Yakupoğlu T.

KTÜ 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 September 2005, pp.44-45

2004

2004

Adilcevaz Kireçtaşı’nın (Van Gölü kuzeyi) litofasiyes özellikleri

Yeşilova Ç., Yakupoğlu T., ATABEY E., Üner S., Örçen S.

57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 8 - 12 March 2004, pp.300-301

Books & Book Chapters

2023

2023

Deprem Sonrası Bina ve Bina Çevresi Güvenliği / Bina Yapımındaki Kusurları Belirleme

ERDİL B., AKKAYA İ., YEŞİLOVA Ç.

in: ADLİ BİLİMLER VE KRİMİNALİSTİK ANSİKLOPEDİSİ, Ogün VURAL - İ. Hamit HANCI, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.5417-5438, 2023

2022

2022

Traverten; Fasiyes Özellikleri ve Bu Özelliklerin Doğaltaş Kullanımına Etkileri

Yeşilova Ç., Elçi H.

in: Farklı Yaklaşımlarla Madenler ve Değerli Taşlar, Orhan Kavak,Yusuf Kenan Haspolat, Editor, Orient Yayınları, Ankara, pp.303-318, 2022

2021

2021

Atık Cam ve Obsidiyen Kullanılarak Aglomera Taşı Üretimi

Elçi H., Yeşilova Ç., Hacımustafaoğlu R., Özkan İ.

in: Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. Banu NERGİS,Doç. Dr. Selahattin BARDAK,Doç. Dr. Mahmut KAYAR,Dr. Arif FurkanMENDİ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.221-241, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Çürüme ve Buna Bağlı Gerçekleşen Kokuların Topraktan Geçişini Etkileyen Faktörler

YEŞİLOVA Ç.

in: Adli Koku, Ünver Yener h. c., Hancı Hamit, Editor, Seçkin, Ankara, pp.41-64, 2017 Sustainable Development

2012

2012

The Traces of Earthquake (Seismites): Examples from Lake Van Deposits (Turkey)

Üner S., Yeşilova Ç., Yakupoğlu T.

in: Earthquake Research and Analysis - Seismology, Seismotectonic and Earthquake Geology, "D'Amico S." , Editor, Intech, Rijeka, pp.21-32, 2012

Supported Projects

2022 - 2023

2022 - 2023

Van Gölü Mikrobiyalit ve Tufalarının Tanımlanması ve Karşılaştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

Yeşilova Ç. (Executive), NAR B.

2020 - 2021

2020 - 2021

Heybeli AdilcevazBitlis Travertenlerinin Fasiyes Özelliklerinin Malzeme Özellikleriyle İlişkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

Yeşilova Ç. (Executive), UVAÇİN H.

2019 - 2021

2019 - 2021

Tazekent Köyü Diyadin Ağrı Travertenlerinin Jeolojik Özellikleri

Project Supported by Higher Education Institutions

Yeşilova Ç. (Executive), YEGEN Ş. B.

2019 - 2019

2019 - 2019

Adilcevaz Kireçtaşlarının Petrografik İncelemesi

Project Supported by Higher Education Institutions

Yeşilova Ç. (Executive)

2017 - 2019

2017 - 2019

Adilcevaz (Bitlis) Tufalarının Jeolojik Açıdan İncelenmesi Ve Jeoturizm Potansiyeli

Project Supported by Higher Education Institutions

Yeşilova Ç. (Executive), Gülyüz E.

2016 - 2018

2016 - 2018

Atık malzemelerden yapay mermer üretimi

Project Supported by Other Official Institutions

Yeşilova Ç. (Executive)

2015 - 2017

2015 - 2017

Tandoğan Köyü (Başkale, Van) Travertenlerinin Mermer Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi.

Project Supported by Higher Education Institutions

Yeşilova Ç. (Executive)

2003 - 2003

2003 - 2003

Van gölü kuzeyinde yüzeyleyen adilcevaz kireçtaşlarının mikrofasiyesleri

Project Supported by Higher Education Institutions

Yakupoğlu T. (Executive), Yeşilova Ç.