Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Traces of Earthquake (Seismites): Examples from Lake Van Deposits (Turkey)

EARTHQUAKE RESEARCH AND ANALYSIS - SEISMOLOGY, SEISMOTECTONIC AND EARTHQUAKE GEOLOGY, pp.21-32, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Potential Geoheritage Assessment;Dereiçi Travertines, Başkale, Van (east anatolian Turkey)

MANAS Journal of Engineering, vol.9, no.1, pp.66-71, 2021 (National Refreed University Journal)

Tuz Madenlerinin (Kaya tuzu) Sağlık Sektöründe ve Turizm Amaçlı Kullanımı; Sürkit Tuz İşletmesi (Tuzluca, Iğdır) ve Dünyadan Örnekler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.1, pp.56-63, 2019 (National Refreed University Journal)

Hoya Formasyonunun (Siirt Batısı) Mikrofasiyes Özellikleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.1, pp.1-11, 2017 (National Refreed University Journal)

Batman-Siirt Kuzeyi Stratigrafisi ve Sedimantolojisi

Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, vol.23, no.2, pp.7-43, 2013 (Other Refereed National Journals)

Lice Formasyonu Evaporitleri ve Killerinin Ekonomik Önemi: Baykan ? Kurtalan ? Şirvan Bölgesi (Siirt)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.72-78, 2012 (National Refreed University Journal)

Pekişmemiş sedimanlarda depremlerle oluşan deformasyon yapıları (sismitler): Van Gölü Havzası, Doğu Anadolu

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.31, no.1, pp.53-66, 2009 (National Refreed University Journal)

Van Gölü Çevre Jeolojisi

Yer Bilimleri Dergisi, no.2, pp.45-77, 2008 (Other Refereed National Journals)

ADİLCEVAZ KİREÇTAŞININ (VAN GÖLÜ KUZEYİ) MİKROFASİYES ÖZELLİKLERİ

Türkiye Jeoloji Bülteni, vol.50, no.1, pp.27-39, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Potential Geo-heritage Formations Around Lake Van

Van Gölü Sempozyumu, Van, Turkey, 1 - 02 June 2021, vol.1, no.1, pp.36-37

Doğal Afet Ya Da Cinayet Yerleşim Yeri Seçimi ve Jeoloji

14. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 20 - 22 October 2017, pp.27-28 Sustainable Development

Atık Malzemelerden Yapay Mermer Üretimi

4. Uluslararası Taş Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 26 March 2017, pp.60

Barış Köyü (Başkale Van) Travertenlerinin Fasiyes Analizi

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2017, pp.740-741

Fosilli Kireçtaşlarına İki Örnek: Eflani ve Pervari Taşları

4. İnternational Stone Congress, İzmir, Turkey, 20 - 25 March 2017, pp.27-28

Atık Malzemeden Yapay Mermer Üretimi

4. İnternational Stone Congress, İzmir, Turkey, 20 - 25 March 2017, pp.165-166

Jeo-Medikal Riskler:Sorunlar ve Çözümler

13. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.1, no.1, pp.35

Hoya Formasyonunun (Siirt kuzeyi) Mikrofasiyes özellikleri.

16. Paleontoloji - Stratigrafi Çalıştayı, Rize, Turkey, 25 - 28 October 2015, pp.62-63

Deliklitaş (Bitlis) Travertenlerinin Fasiyes Analizi

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, pp.236-237

Van Gölü Çevresindeki Travertenlerin Jeoturizm Açısından Değerlendirilmesi

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, pp.252-253

Adilcevaz (Bitlis) Bölgesi Travertenlerinin Morfolojik Sınıflaması ve Fasiyes Özellikleri

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, pp.234-235

Cinayet Soruşturmasında Ayakkabı Tabanından Çıkan Çözüm

12. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Batman, Turkey, 20 - 23 May 2015, vol.1, no.1, pp.23 Sustainable Development

Dereiçi (Başkale, Van) Travertenlerinin Fasiyes Analizi

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015, pp.576-577

Edremit (Van) Travertenlerinin Fasiyes Analizi

68. Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015, pp.578-579

Evaluation of Death Occasıons Occurred At The Result of Poisining in İstanbul

1st. International Congress & Workshop Of Forensic Toxicology, International Congress & Workshop Of Forensic Toxicology, Ankara, Turkey, 29 - 30 November 2014, vol.1, no.1, pp.34

Stratigraphy, Sedimentology and Paleogeographical evolution of the Lice Formation, (Siirt, SE Turkey)

International Earth Sciences Congress on Aegean Regions (IESCA-2012), İzmir, Turkey, 1 - 05 October 2012, vol.1, no.1, pp.83

Koluz Üyesi (Ermişler Güneyi) Stratigrafisi Ve Sedimantolojisi

30. Yıl Fikret KURTMAN Jeoloji Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 23 September 2006, vol.1, pp.233-234

Van Gölü KB-GD Kesimlerinin Senozoyik Stratigrafisi

3. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.223-224

Timar Bölgesindeki (Van Gölü Doğusu) Jipslerin Oluşumuna Ön Yaklaşım

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Konya, Turkey, 20 - 24 March 2006, pp.215-216

Adilcevaz Kireçtaşı’nın (Van Gölü kuzeyi) fasiyes özellikleri

KTÜ 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 September 2005, pp.44-45

Books & Book Chapters

Atık Cam ve Obsidiyen Kullanılarak Aglomera Taşı Üretimi

in: Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. Banu NERGİS,Doç. Dr. Selahattin BARDAK,Doç. Dr. Mahmut KAYAR,Dr. Arif FurkanMENDİ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.221-241, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Çürüme ve Buna Bağlı Gerçekleşen Kokuların Topraktan Geçişini Etkileyen Faktörler

in: Adli Koku, Ünver Yener h. c., Hancı Hamit, Editor, Seçkin, Ankara, pp.41-64, 2017 Sustainable Development

The Traces of Earthquake (Seismites): Examples from Lake Van Deposits (Turkey)

in: Earthquake Research and Analysis - Seismology, Seismotectonic and Earthquake Geology, "D'Amico S." , Editor, Intech, Rijeka, pp.21-32, 2012