Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Teknik Nesneden Estetik Nesneye: Şakir Gökçebağ

Art-e Sanat Dergisi - SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, cilt.12, ss.542-631, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gordon Matta-Clark’ı Hazır Nesne İle Okumak: Teknik Nesnenin Dönüşümü

Sanat Yazıları, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, ss.413-433, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Plastik Sanatlarda Malzeme Olarak Halı: Şakir Gökçebağ Örneği

Van Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 24 - 25 Temmuz 2020, ss.197-211

Sanatsal Dönüştürme Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Van Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Van, Türkiye, 24 - 25 Temmuz 2020, ss.212-223

Duchamp’ın Sözcük Oyunları

4. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.505-509

The Technique of Casting Bronze Sculpture and The Effect of Bronze on Sculpture

XVIIth International Congress of Ancient Bronzes, İzmir, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2011, ss.57

On Meriç Hızal's Sundial Sculptures and Hat and Newspaper Tablets

International Turkısh Art Workshop, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 19 Nisan 2011, ss.36-43

Meriç Hızal'ın Güneş Saati Heykelleri

Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2010, ss.423-432

Heykel Sanatında Bir Nesne Okuma Biçimi Olarak Hazır-Nesne ve Dönüştürme

Nesneyi Okumak, İzmir, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2010, ss.296-302

Heykel ve Lif Sanatı Birlikteliğine Deneysel Bir Bakış

İmece 2009 Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar Ve Tasarım Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2009, ss.451

Orlan

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2009, cilt.5, ss.429-433