Assoc. Prof.

Elif Babacanoğlu


Ziraat Fakültesi

Zootekni Bölümü

Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Education Information

2004 - 2010

2004 - 2010

Doctorate

Ege University, Fen Bilimleri, Zootekni, Turkey

2001 - 2004

2001 - 2004

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri , Zootekni, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Ege University, Faculty Of Agriculture, Zootekni Bölümü, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Etlik Damızlık Dişilere Kortikosteron Verilerek Oluşturulan Maternal Stresin Yumurta Kortikosteron Düzeyine, Embriyo ve Civcivlerde Gelişme ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkileri

Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

2004

2004

Postgraduate

6-N-Propyl-2-Thyouracil (PTU)’in Geçici Süreyle Uygulamasının Hindilerin Büyüme-Gelişme ve Üreme Özellikleri Üzerine Etkisi

Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2012

2012

Leonardo Da Vinci (LDV) Hareketlilik Programı Burs sertifikası

Education Management and Planning

Padova Üniversitesi

2009

2009

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Other

Ege Üniveritesi

2001

2001

Bilgisayar İşletmenliği

IT

Milli Eğitim Bakanlığı

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Zootekni and Animal Nutrition, Animal Husbandry, Winged

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

2013 - 2019

2013 - 2019

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Kanatlı Hayvan Yetiştirme

Postgraduate

Postgraduate

Kanatlılarda stres fizyolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Kanatlılarda embriyo gelişiminin hormonal mekanizması

Postgraduate

Postgraduate

Alternatif Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2010

2010

Effects of incubation temperature on hatching and carcass performance of broilers

YALÇIN S., Babacanoglu E. , GÜLER H., Aksit M.

WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL, vol.66, no.1, pp.87-93, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Effect of Injected Vitamin E to Yolk Sac of Embryo on The Total Lipid, Protein and Phospholipid Levels in the Blood Serum of Broiler Chicks

Babacanoğlu E. , Karageçili M. R.

IV-International Conference of Food, Agriculture, and Veterinary Sciences, Van, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.440-447

0

0

The Effect of Corticosterone on Yolk Corticosterone Concentration and Egg Quality Characteristics in Broiler Breeders

Babacanoğlu E.

INTERNATIONAL ANIMAL SCIENCE CONGRESS OF TURKISH AND RELATIVES COMMUNITIES, Isparta, Turkey, pp.145

2017

2017

The evaluation of different incubation conditions induced high altiude on breast muscle development in broıler embryos and chicks

Babacanoğlu E.

XVIIth EUROPEAN SYMPOSIUM ON THE QUALITY OF EGGS AND EGG PRODUCTS, XXIIIth EUROPEAN SYMPOSIUM ON THE QUALITY OF POULTRY MEAT, Edinburgh, England, 3 - 05 September 2017, pp.66

0

0

Effects of Maternal Stress on Morphological Traits and Mean Relative Asymmetry in Broiler Embryo and Chicks

Babacanoğlu E.

Incubation and Fertility Research Group {Wpsa Working Group 6 (Reproduction)},, Italy, pp.17

0

0

Effect of Strain on Eggshell Temperature during Incubation and Chick Measurements

YALÇIN Z. S. , Babacanoğlu E. , Aktaş A.

Incubation and Fertility Research Group {Wpsa Working Group 6 (Reproduction)}, France, pp.10

0

0

Effect of cyclic incubation temparature on hatching performance of laying chicks.

Kamanlı S., Durmuş İ., YALÇIN Z. S. , Yıldırım U., Babacanoğlu E. , Meral Ö.

The International Congress on Advancements in Poultry Production in The Middle East and African States, Antalya, Turkey, pp.100

0

0

Etlik Piliçlerde Et Kalitesinin Kalıtımı

Güler H. C. , Babacanoğlu E.

8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, Turkey, pp.1

2019

2019

EFFECT OF IN OVO INJECTED α-TOCOPHEROL ON VITAMIN E ISOMERS CONCENTRATIONS IN RESIDUAL YOLK SAC OF BROILER CHICKS

Babacanoğlu E. , Karageçili M. R.

ISPEC 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND RURAL DEVELOPMENT, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.407-411

2019

2019

Türkiye'de Sürdürülebilir Enerji Kaynaklarının Çevresel Açıdan Önemi

Özgüven A. , Babacanoğlu E.

5. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Skopje, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.1

2019

2019

In ovo Leptin Enjeksiyonunun Sarı Kese Leptin Düzeyine ve Kuluçka Performansına Etkisi

Cellak B., Babacanoğlu E.

5. International Poultry Meat Congress, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2019, pp.100-106

2019

2019

In Ovo injection application in broiler breeders

Babacanoğlu E. , Cellak B.

5. International Poulry Meat Congress, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2019, pp.541-545

2018

2018

EFFECT OF IN OVO VITAM IN E INJECTION ON TOTAL CAROTENOIDS IN YOLK SAC OF BROILER EMBRYOS AT HYPOXIA

Babacanoğlu E. , Karageçili M. R.

IX International Scientific Agriculture Symposium, AGROSYM-2018, Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 4 - 07 October 2018, pp.1

2018

2018

Kanatlılarda Ghrelin (iŞTAH/AÇLIK) Hormonunun Etkileri

Babacanoğlu E. , Erdoğan S.

Ahtamara Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.46

2018

2018

PCR-RFLP Polymorphisms of iNOS Gene in Broiler Chicks at High Altitude Condition

Koyun H. , Babacanoğlu E. , Güler H. C.

International agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.20

2018

2018

The Effect of in Ovo Leptin Administration on Indicators of Embryonic Metabolism in Broilers

Cellak B., Babacanoğlu E.

International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.133

2015

2015

Etlik Piliç Embriyolarında Soguga Karsı Dayanıklılıgın Iyilestirilmesi

Güler H. C. , Babacanoğlu E.

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.204-210

2015

2015

Effects of breeder age on egg characteristics, incubation length and chick development

Babacanoğlu E.

7 TH BALKAN CONFERENCE ON ANIMAL SCIENCE, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 3 - 06 June 2015, pp.111

2013

2013

Embriyo Gelisim Döneminde Yüksek Rakım Kaynaklı Hipoksiyanın Fizyolojik Sonuçları

Babacanoğlu E. , Güler H. C.

8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 September 2013, pp.813

2009

2009

Effect of Maternal Corticosterone on Some Behavioral Measures in Broilers

OZKAN S., YALÇIN Z. S. , Babacanoğlu E.

8th European Symposium on Poultry Welfare, Cervıa, Italy, 18 - 22 May 2009, pp.57

2007

2007

Effects of Incubation Temperature on Hatching and Carcass Performance of Broilers

YALÇIN S., Babacanoğlu E. , Güler H. C. , akşit m.

3rd Combined Workshop on Fundemental Physiology and Perinatal Development in Poultry, Berlin, Germany, 5 - 07 October 2007, pp.1

Supported Projects

2011 - 2012

2011 - 2012

Yumurtacı Tavuklarda Termoregülasyonun Epigenetik Adaptasyon Yoluyla Geliştirilmesi

Project Supported by Other Private Institutions

Babacanoğlu E.

Scientific Refereeing

December 2018

December 2018

Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition

SCI Journal

November 2018

November 2018

British Poultry Science

SCI Journal

October 2018

October 2018

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences

National Scientific Refreed Journal

August 2018

August 2018

Archives Animal Breeding

SCI Journal

June 2018

June 2018

Hayvansal Üretim

Other Indexed Journal

February 2018

February 2018

Animal

SCI Journal

January 2018

January 2018

Revista Brasileira de Zootecnia

Journal Indexed in SSCIEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

X. INTERNATIONAL ANIMAL SCIENCE CONFERENCE

Attendee

Antalya-Turkey

2018

2018

IX. INTERNATIONAL AGRICULTURAL SYMPOSIUM

Attendee

-Bosnia And Herzegovina

2018

2018

INTERNATIONAL AGRICULTURAL SCIENCE CONGRESS

Attendee

Van-Turkey

2015

2015

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Attendee

Konya-Turkey

2015

2015

7 TH BALKAN CONFERENCE ON ANIMAL SCIENCE

Attendee

Sarajevo-Bosnia And Herzegovina

2015

2015

III. Uluslararası Beyaz Et Bilimi Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2013

2013

8. Ulusal Zootekni Kongresi

Attendee

Çanakkale-Turkey

2013

2013

IFRG 2013 MEETING - Gottingen, Germany

Attendee

Göttingen-Germany

2013

2013

II. Uluslararası Beyaz Et Bilimi Kongresı

Attendee

Antalya-Turkey

2012

2012

Uluslar Arası Türk ve Akraba Toplulukları Zootekni Kongresi

Attendee

Isparta-Turkey

2012

2012

Incubation and Fertility Research Group WPSA Working Group 6 (Reproduction) Meeting

Attendee

Padova-Italy

2011

2011

VII. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Attendee

Adana-Turkey

2011

2011

I. Uluslararası Beyaz Et Bilimi Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2010

2010

I. Ege Ar-ge ve Teknoloji Günleri

Attendee

İzmir-Turkey

2010

2010

Kümes Hayvanları Kongresi

Attendee

Kayseri-Turkey

2010

2010

Incubation and Fertility Research Group WPSA Working Group 6 (Reproduction) Meeting

Attendee

Tours-France

2010

2010

XIII. European Poultry Conference

Attendee

Tours-France

2009

2009

2nd Mediterranean Summit of WPSA

Attendee

Antalya-Turkey

2009

2009

VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Attendee

Erzurum-Turkey

2007

2007

Avrupa Birliği Kriterlerine Uyum Sürecinde Türkiye Tavukçuluğu Sempozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

2007

2007

V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Attendee

Van-Turkey

2007

2007

Avian Influenza Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2006

2006

XII. European Poultry Conference

Attendee

Verona-Italy

2004

2004

IV.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Attendee

Isparta-Turkey

2001

2001

Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu

Attendee

Van-Turkey

Scholarships

2012 - 2012

2012 - 2012

Leonardo Vinci Hareketlilik programı Bursu

European Commission

Citations

Total Citations (WOS): 212

h-index (WOS): 8