Publications & Works

Articles Published in Other Journals

How should a resource room programme for gifted students be integrated into school system?

Journal of Qualitative Research in Education, vol.27, pp.346-373, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

Investigating Stakeholder Opinions on A Resource Room Program for Gifted Students

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.29, no.2, pp.334-347, 2021 (International Refereed University Journal)

An Overview of Special Education Services: The Case of Van Province

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, pp.855-882, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

An Investigation of Cognitive Profiles of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder through Anadolu-Sak Intelligence Scale

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.21, no.4, pp.663-685, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği’nin (ASİS) Özel Eğitim Grupları İçin Ayırtedicilik Geçerliği

Turkish Journal of Giftedness and Education, vol.8, no.2, pp.160-180, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Üstün Zekâlı Ergenlerde Yalnızlık ve Yaşam Doyumu İlişkisi

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (KOSBED), no.31, pp.161-184, 2016 (International Refereed University Journal)

Türkiye'de Üstün Yeteneklilerin Eğitiminin Eleştirel Bir Değerlendirmesi

TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.110-132, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKUL VE ÖĞRETMENE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.46, pp.67-83, 2015 (International Refereed University Journal)

Dikkat Sınıfta Üstün Zekalı Var

Eğitimci Öğretmen Dergisi, no.12, pp.34-35, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Metaphoric Perception of Prospective Music Teachers Related to Students with Special Needs

International Congress of Pedagogical Research, Alor-Setar, Malaysia, 15 - 16 May 2021, pp.112

Çocukları özel yeteneklilere sunulan bir destek eğitim odası Programına devam eden velilerin destek eğitim odası Uygulamasına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

, ERTE CONGRESS I. Uluslararası eğitim araştırmaları ve öğretmen eğitimi kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 July 2017, pp.664-665

Sayısal Alanda Üstün Yetenekli Öğrencilerin Tarih Okuryazarlığı Düzeyinin İncelenmesi

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumuna (UTES IV), Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.33

Relationship of Perfectionism and Life Satisfaction among Gifted Adults

14thAsia-Pacific Conference on Giftedness, Macao, China, 12 - 15 July 2016, pp.91

The Comparison of the World s Top 100 University Rectors with Turkey’s Top 100 University Rectors In Terms Of Several Variables

13th InternationalConference on Excellence & Innovation in Basic-Higher Education &Psychology, Rijeka, Denmark, 18 May 2016 - 21 May 2106, pp.99

Teachers Views with regard to Gifted Students Educationand Resource Room Program

13th InternationalConference on Excellence & Innovation in Basic-Higher Education &Psychology, Rijeka, Denmark, 18 May 2016 - 21 May 2106, pp.85

Relationship of Academic Self Concept and Life Satisfaction among Gifted Children,

13th InternationalConference on Excellence & Innovation in Basic-Higher Education &Psychology, Rijeka, Croatia, 18 May 2016 - 21 May 2106, pp.85

Characteristics of Leaders of Top 100 Universities in the World

The 21st Beienial World Confence of The World Council for Gifted and Talented Children, Odense, Denmark, 10 - 14 September 2015, pp.81

Blind variation view of creativity Scientific creativity of 6th graders

The 21st Beienial World Confence of The World Council for Gifted and Talented Children, Odense, Denmark, 10 - 14 September 2015, pp.133

Evaluation of EPTS Identification Model According to Some Socio Demographic Variables

The 21st Beienial World Confence of The World Council for Gifted and Talented Children, Odense, Denmark, 10 - 14 September 2015, pp.46

A Historical View to Giftedness Educations in Turkey With Policies Theories and Psychological Basis

The 21st Beienial World Confence of The World Council for Gifted and Talented Children, Odense, Denmark, 10 - 14 September 2015, pp.126

Using Short Film as a Method in Gifted Character Education

1th International Conference on Excellence in Education: The Creativity –Innovation Challenge, ICIE, Paris, France, 7 - 10 July 2014, pp.69

Stereotypes of Giftedness in Prospective Teachers

11th International Conference on Excellence in Education: The Creativity –Innovation Challenge, ICIE, Paris, France, 7 - 10 July 2014, pp.68

Erken Çocuklukta Üstün Zeka Etiketinin Etkileri

International Congress on Early Childhood Intervention/ICECI, Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.25

The Impact of Labeling on Gifted Students Self Perception Parents attitudes and Friendships Relations from Gifted Perspectives

Excellence in Education 2011: Giftedness-Creativity-Development, İstanbul, Turkey, 6 - 09 July 2011, pp.74-75

A Class Wide Example of Positive Behaviour Support PBS in Education Programs for Talented Students EPTS Excellence in Education

Excellence in Education 2011: Giftedness-Creativity-Development, İstanbul, Turkey, 6 - 09 July 2011, pp.112-113

Books & Book Chapters

Özel Yetenekli Öğrencilerde Etiketlenme Olgusu

in: Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Duygusal ve Akademik Gelişimi, Uğur Sak, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.87-105, 2021 Sustainable Development

Pandemi Sürecinde Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi

in: pandemi ve Eğitim, Tanhan Fuat, Özok Halil İbrahim, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.225-239, 2020

Pandemi Sürecinde Özel Gereksinimli Çocuklar

in: Pandemi ve Eğitim, Tanhan Fuat, Özok Halil İbrahim, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.241-254, 2020

Türkiye’de Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Eğitim Modelleri

in: Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Modeller ve Stratejiler, UGUR SAK, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.180-200, 2020

özel eğitimde formel değerlendirme

in: Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitiminde Değerlendirme, Aksoy V., Editor, Maya Akademi, Ankara, pp.130-150, 2019

Development of Gifted Education in Turkey

in: The SAGE Handbook of Gifted and Talented Education, Wallace, B., Dorothy, A.S., Senior, J, Editor, Sage Publishing, London, pp.492-507, 2019

Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

in: Özel Yetenekli Öğrenciler Ve Eğitimleri, Şahin F., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.211-235, 2018

Zeka Testleri

in: Üstün Yeteneklilerin Tanılanması, Sak U., Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.33-54, 2018

Türkiye’de Özel Yeteneklilerin Eğitimi

in: ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK, Sak U.,Melekoğlu M.A., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.235-285, 2017

Özel yeteneklilerin sosyal, duygusal ve akademik gelişimi

in: Öğrenme Güçlüğü Ve Özel Yetenek, Sak U.,Melekoğlu M.A., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.213-234, 2017

A critical assessment of the education for gifted and talented students in Turkey

in: Gifted Education in Asia: Problems and Prospects, David Yun Dai,Ching Chih Kuo, Editor, Information Age Publishing (IAP), North Carolina, pp.167-190, 2016

21. Yüzyıl Temel Becerileri: Çocuğunuzu Geleceğe Hazırlamak

in: Yaratıcı Çocuklar Yetiştirmek/Raising Creative Kids, Oğurlu Ü., Kaya F., Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.167-178, 2015

Yaratıcı Genç: Çocuğuma Ne Oldu?

in: Yaratıcı Çocuklar Yetiştirmek/Raising Creative Kids, Oğurlu Ü., Kaya F., Editor, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, pp.101-114, 2015

Yaratıcı Çocuğunuza Ebeveynlik Yapmak

in: Raising Creative Kids/Yaratıcı Çocuklar Yetiştirmek, Oğurlu Ü., Kaya F., Editor, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, pp.115-136, 2015

Öğretim Teknolojileri

in: ÜSTÜN ZEKÂLILAR EĞİTİMİNDE EN İYİ UYGULAMALAR / Kanıt Temelli Bir Kılavuz - Best Practices in Gifted Education / An Evidence-Based Guide, Oğurlu Ü., Kaya F., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.129-138, 2014

Kariyer Eğitimi

in: ÜSTÜN ZEKÂLILAR EĞİTİMİNDE EN İYİ UYGULAMALAR / Kanıt Temelli Bir Kılavuz - Best Practices in Gifted Education / An Evidence-Based Guide, Oğurlu Ü., Kaya F., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.207-215, 2014

Dil Sanatları Eğitimi

in: ÜSTÜN ZEKÂLILAR EĞİTİMİNDE EN İYİ UYGULAMALAR / Kanıt Temelli Bir Kılavuz - Best Practices in Gifted Education / An Evidence-Based Guide, Oğurlu Ü., Kaya F., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.145-155, 2014

Üniversite Tabanlı Programlar

in: ÜSTÜN ZEKÂLILAR EĞİTİMİNDE EN İYİ UYGULAMALAR / Kanıt Temelli Bir Kılavuz - Best Practices in Gifted Education / An Evidence-Based Guide, Oğurlu Ü., Kaya F., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.69-77, 2014

Mentörler ve Mentörlükler

in: ÜSTÜN ZEKÂLILAR EĞİTİMİNDE EN İYİ UYGULAMALAR / Kanıt Temelli Bir Kılavuz - Best Practices in Gifted Education / An Evidence-Based Guide, Oğurlu Ü., Kaya F., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.59-69, 2014

Tarih Dersinde Birincil Kaynakları Kullanma

in: ÜSTÜN ZEKÂLILAR EĞİTİMİNDE EN İYİ UYGULAMALAR / Kanıt Temelli Bir Kılavuz - Best Practices in Gifted Education / An Evidence-Based Guide, Oğurlu Ü., Kaya F., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.139-145, 2014

Üstün Zekâlılar, Üstün Yetenekliler Ve Eğitimleri

in: Özel Gereksinimi Olan Engelli Bireyler ve Eğitimi, DEMİREL GÜRBÜZ ŞULE,ÖPENGİN ERCAN, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.159-181, 2014