Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Determination of User Preferences on Visual Landscape at Urban Context: Van/Edremit (Turkey) Example

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.31, no.2, pp.1543-1550, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

OBSERVERS' PERCEPTIONS OF AESTHETIC QUALITY OF HIGH-RISE BUILDINGS IN THE URBAN LANDSCAPE: THE CASE OF LEVENT/ISTANBUL

Fresenius Environmental Bulletin, vol.29, no.12, pp.11165-11174, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

RECREATIONAL ASSESSMENT OF PHYSICAL LANDSCAPE ASSETS OF VAN FORTRESS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, no.11, pp.7851-7862, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

AN EVALUATION OF VISUAL LANDSCAPE QUALITY OF COASTAL SETTLEMENTS: A CASE STUDY OF COASTAL AREAS IN THE VAN LAKE BASIN (TURKEY)

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.17, no.2, pp.1849-1864, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Van İlindeki Eski Bahçe Güllerinin Değişik Çelik Tipleri İle?Çoğaltılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.20, no.3, pp.189-193, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Tarihi Kentsel Peyzaj ve Kent Kimliği İlişkisi

Kent Akademisi Dergisi, vol.13, no.1, pp.163-175, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Relationship Between the Adorability of Urban Landscapes and Their Users Demographic Variables: The Case of Edremit, Van/Turkey

Journal of International Environmental Application and Science, vol.15, no.1, pp.19-25, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Gamified Kit That Will Raise Children's Environmental Awareness And Reduce Visual Pollution in Urban Landscapes

International Journal of Scientific and Technological Research , vol.6, no.2, pp.22-28, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Environmental Value of Housing Gardens in Urban Landscape: A Case Study of Tusba/Van Detached Home Gardens

International Journal of Scientific and Technological Research , vol.6, no.1, pp.65-73, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

LANDSCAPE ANALYSIS AND REGAIN FUNCTIONALITY OF GULISTAN GARDEN IN THE HISTORIC VAN CASTLE

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, vol.10, no.1, pp.57-66, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Ornamental Plants Which Can Be Used in Visual Landscape Improvement in Cold Climate Regions

Journal of International Environmental Application & Science, vol.14, no.4, pp.152-159, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

SÜRDÜRÜLEBİLİR KIYI TURİZMİ VE REKREASYONELKULLANIMDA PEYZAJ TASARIMI ÖNERİSİ: VAN GÖLÜ KIYISINDAN BİR ÖRNEK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.275-289, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Van Kenti Dönüşen Peyzaj Örneğinde İpekyolu ve Milli Egemenlik Parklarının Mevcut Durum Analizleri

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.566-578, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Bitkisel Tasarım Çerçevesinde Bitki Kullanım Kültürü; İran Bahçe Örneği

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Dergisi, vol.7, no.1, pp.34-42, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmesi ve Alan Kullanım Planlamasına Olan Etkileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.28, no.1, pp.117-125, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Van Gölü Güney Kıyı Alanlarında Yerleşim Alan Kullanım Değerlendirmesi ve Görsel Analiz Yaklaşımları

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der, vol.7, no.3, pp.223-233, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Van Kenti Yakın Çevresi Kıyı Alanı Örneğinde Sulak Alanlar ve Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmes

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.4, no.4, pp.506-515, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VAN ILI GEVAŞ İLÇESİ PEYZAJ DEĞERLERİ VE EKOTURİZM POTANSİYELİ IİLIşKISİ

İnternational West Asia Congress of Tourism Reseaarch, Antalya, Turkey, 28 September 2107 - 01 October 2017, pp.129-137 Sustainable Development

. General Evaluation on Road Plantations of The Van City,

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Turkey, 24 October 2103 - 26 October 2013, vol.I, no.1, pp.320-327

LANDSCAPE OF THE SURROUNDING AREAS OF HISTORICAL STRUCTURES: THE EXAMPLE OF COASTAL AREAS NEAR VAN

tI. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS, Antalya, Turkey, vol.1, no.1, pp.1153

THE IMPORTANCE OF CONSCIOUSNESS TO ENVIRONMENTAL PROTECTION IN TURKEY

I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS, Antalya, Turkey, vol.1, no.1, pp.153

. General Evaluation on Road Plantations of The Van City,

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Turkey, vol.I, no.1, pp.320

KENTSEL PEYZAJDA KONUT BAHÇELERİNİN ÇEVRESEL DEĞERLERİ: VAN/TUŞBA İLÇESİ ÖRNEĞİNDE MÜSTAKİL EV BAHÇELERİ

I. uluslararsı 7. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 09 November 2019, vol.1, pp.57 Sustainable Development

Van Gölü Kıyı Değerleri; Van Kalesi'nin Yakın Çevresinde Öneri Peyzaj Planı Geliştirilmesi

I. Uluslararası 7. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2019, pp.30-35

UNUSUAL AESTHETIC: CHANGING THE CRITERIA FOR ORNAMENTAL PLANTS SELECTION IN LANDSCAPE

7.SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ - 1.ULUSLARARASI SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, vol.1, pp.9

SPECIFICATION OF CRITERIA FOR THE DOCUMENTATION, CONSERVATION AND RENEWAL OF THE ORIGINAL VEGETATION OF HISTORIC GARDENS

I. INTERNATIONAL ORNAMENTAL PLANTS CONGRESS VII. SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, vol.1, pp.352-353

SÜRDÜRÜLEBİLİR KIYI TURİZMİ VE REKREASYONEL KULLANIMDA PEYZAJ TASARIMI ÖNERİSİ: VAN GÖLÜ KIYISINDAN BİR ÖRNEK

III. ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, vol.1, pp.7

Van’ın Gülleri ve Gülistan Bahçesi

ULUSAL BOTANİK BAHÇELERİ, ARBORETUMLAR, HERBARYUMLAR VE BOTANİK MÜZELERİ ÇALIŞTAYI, Düzce, Turkey, 18 - 21 April 2019, vol.1, pp.102

SULAK ALANLARIN PEYZAJ DEĞERLERİNİN SOSYAL VE KÜLTÜREL YANSIMALARI

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresinin, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.2, pp.249-259 Sustainable Development

Sağlıkta Etkili Olan İyileştirme Bahçelerinin Tasarım İlkeleri

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresinin, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.2, pp.261-270

VAN/EDREMİT KIYI ÖRNEĞİNDE KENT KÜLTÜRÜNÜN KIYISAL PEYZAJ VE REKREASYONA ETKİLERİ

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.302-310

TÜRKİYE-İRAN ÖRNEĞİNDE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİBAHÇELERİN KÜLTÜREL PEYZAJ AÇISINDAN İRDELENMELERİ

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.579-585

Examination Of Landscape Equipment Elements In Terms Of Ergonomic And Anthropometric: Zonguldak Bulent Ecevit University Farabi Campus Example

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.2, pp.100-106

THE IMPORTANCE OF CITTASLOW-SLOW CITY MOVEMENTS IN SUSTAINABLE CITIES; EVALUATION OF VAN GEVAŞ’S CASE

8th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ECOSYSTEMS, Tiran, Albania, 22 June - 25 December 2018, pp.181-189 Sustainable Development

THE EVALUATION OF DRYING FRUITS AND VEGETABLES IN TERMS OF ECONOMY AND HEALTH IN OUR COUNTRY

1st İnternational Turkish Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.1379-1382

Anadolu Bahçe Kimliğinde geleneksel İran bahçeleri Etkisi: Van bahçe Örneği

Türkiye Peyzajları I. ulusal Pemkon Konferansı, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2016, vol.I, no.1, pp.42-46

Van-Edremit Örneğinde Doğal ve Kültürel Peyzaj Özellikleri ve Turizm

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Mılano, Italy, 28 April - 01 May 2016, vol.2, pp.805-821

Mountainous Areas and Astragalus Sp. During the Climate Change

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.424-429 Sustainable Development

Determination of Possible Areas of Usage of Irises with Rhizome in Van and Its Environs in Plantation Works of Landscape Architecture

10th International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Lisse, Netherlands, 20 - 24 April 2008, vol.886, pp.297-303 identifier

Examination of the Usage Priority of Bulbous Plants in Botanic Tourism; Exemplary of Fritillaria imperialis L.

International 2nd Symposium on Biology of rare and endemic Plant species, Muğla, Turkey, 26 - 29 May 2010

"Determination of Possible Areas of Usage of Irises with Rhizome in Van and Its Environs in Plantation Works of Landscape Architecture",

10th International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials,, Lisse, Netherlands, 20 - 24 April 2008, vol.886, pp.297-303

Books & Book Chapters

EVALUATION OF SOME WILLOWS (Salix L.) SPECIES IN SUSTAINABLE ENVIRONMENT AND LANDSCAPE REPAIR STUDIES

in: ORNAMENTAL PLANTS IN DIFFERENT APPROACHES, Arzu ÇIĞ, Editor, İKSAD, Ankara, pp.303-323, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Soğanlı Bitkiler ve Kent Peyzajında Kullanımı

in: Mimarlıkta Peyzaj Tasarımı, Doç. Dr. Yıldız Aksoy, Editor, Nobel Kitabevi, İstanbul, pp.313-325, 2019

UNUSUAL AESTHETIC: CHANGING THE CRITERIA FOR ORNAMENTAL PLANTS SELECTION IN LANDSCAPE

in: RESEARCHES IN LANDSCAPE AND ORNAMENTAL PLANTS, PROF.DR. MURAT ZENCİRKIRAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.49-62, 2019

Sürdürülebilir Kıyı Turizmi ve Rekreasyon

in: XXI. PEYZAJ MİMARLIĞI AKADEMİK TOPLULUĞU TOPLANTISI ÇALIŞMA SONUÇLARI, ALP ŞEVKET,ŞATIR ONUR,BAYLAN EMEL,BOSTAN PINAR,AŞUR FERAN,BAŞDOĞAN GÜLÇİNAY,OKTAY HİLMİ EKİN, Editor, Yyu, Van, pp.28-38, 2019

The Determination Of Bıoclimatic Comfort Zones: A Case Study Of Tokat (Turkey)

in: RESEARCH & REVIEWS IN ARCHITECTURE, PLANNING AND DESIGN, Kaya LG., Abbasova, S. , Editor, Gece Gece Kitaplığı, Ankara, pp.31-38, 2019

The Importance Of Agricultural Landscape In Terms Of Visual Landscape Diversity: Van/Gevaş (Turkey)

in: RESEARCH & REVIEWS IN ARCHITECTURE, PLANNING AND DESIGN, Kaya LG., Abbasova, S. , Editor, Gece Gece Kitaplığı Kitaplığı, Ankara, pp.57-69, 2019

A Brief History of Edremit (Van) Cultural Landscape

in: Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Efe, R., Chrıstov, I., Strauss, E., Gad, A.A., Curebal, I.,, Editor, Sofia, St. Kliment Ohridski Bishop's University Press, Sofia, pp.415-429, 2018

SIGNIFICANCE OF MEMORIAL PARKS IN THE LANDSCAPE TEXTURE, AND THEIR EVALUATION IN TERMS OF DESIGN PRINCIPLES: ZEVE MARTYR’S MEMORIAL (VAN/TURKEY

in: THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART, Arapgırlıoglu , Atık A, Hızıroglu S, Ellıott R, Atık D., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.552-566, 2018

Other Publications