Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Variation in Organic Acid, Sugar and Phenolic Compounds in Fruits of Historical Apple Cultivars

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, cilt.46, ss.622-629, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

HPLC analysis of blackberry fruits for organic acid and sugar contents

Acta Horticulturae, cilt.1089, ss.77-81, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kernel fatty acid composition of Turkish almond (Prunus dulcis) genotypes: A regional comparison

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.9, ss.171-174, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seed oil profiles of five rose hip species (Rosa spp.) from Hakkâri, Turkey

Journal of Food, Agriculture and Environment, cilt.8, ss.482-484, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analysis of Oil Composition of Native Almonds from Turkey

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.22, ss.818-820, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of different warm stratification periods on the seed germination of some Rosa taxa

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.8, ss.5838-5841, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lipid and fatty acid composition of wild and cultivated red raspberry fruits (Rubus idaeus L.)

JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH, cilt.3, ss.583-585, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fatty acid, sugar and vitamin contents in rose hip species

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.20, ss.1357-1364, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nitrate and nitrite levels of some fruit species grown in Van, Turkey

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.20, ss.1191-1198, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bazı Nar Genotiplerine Ait Meyvelerin Organik Asit ve C Vitamini Profili

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.29, ss.489-495, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Agro morphological Properties of Plums (Prunus domestica L.) Genotypes Grown in Van Region

Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, cilt.28, ss.403-411, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of effect of Giberallic acid treatments on the fruit quality of strawbery cv. Seascape

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.27, ss.608-612, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Phenolic Profiles of Currant (Ribes spp.) Cultivars

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.27, ss.192-196, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı Gül ve Kuşburnu Türlerinde (Rosa ssp.) Stoma Özellikleri ve Yoğunluğunun Görüntü Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.159-165, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adi·lcevaz (Bi·tli·s) Yöresi·nde Doğal Olarak Yeti·şen Elmaların Bazı Meyve ve Ağaç Özelli·kleri

TABAD Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.2, ss.81-87, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pomological definition of native walnuts (Juglans regia L.) grown in Centrral Bitlis

Journal of Biological Sciences, cilt.7, ss.442-444, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fruit Traits of Hawthorn (Crataegus spp.) Genetic Resources from Malatya, Turkey

Journal of Agriculture and Biological Sciences, cilt.2, ss.531-536, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some Fruit Traits of Hawthorn (Crataegus spp.) Genetic Resources from Malatya, Turkey

Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, cilt.2, ss.531-536, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Some Physical and Chemical Properties Of Cold-Resistant Walnut (Juglans Regia L.) From Van Lake Region

2nd ICABS - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / May 27-31, 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek, 27 - 31 Mayıs 2016, ss.158

Siirt Yöresi Kuşburnu (Rosa spp.) Seleksiyonlarının Meyve Özellikleri

III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2010, ss.371-381

Siirt Yöresi Kuşburnu (Rosa spp.) Seleksiyonlarının Meyve Özellikleri.

III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2009, ss.371-381

Kuşburnunun Halk Hekimliğindeki Yeri Ve Bünyesindeki Bileşenler Açısından Yararları

II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2006, ss.47-53 Creative Commons License

Kuşburnu (Rosa spp.) Tiplerinde C Vitamini İçeriğine Farklı Rakımların Etkileri

II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2006, ss.313-317

Kuşburnu Tiplerinde C Vitamini İçeriğine Farklı Rakımların Etkileri.

II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2006, ss.313-316