Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFECT OF MORTAR ON OUT OF PLANE BEHAVIOR OF MASONRY WALLS

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (5ICEES), Ankara, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2019, ss.1-8

Effect of Side-Wall Openings on Out-of-plane Behavior of Dry Stack Brick Walls

13th North American Masonry Conference, Salt Lake City, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Haziran 2019, ss.916-924

Zal Paşa Camisi Özelinde Sismik İzolasyon Uygulamasının Tarihi Yapı Performansı Üzerindeki Etkinliğinin Deprem Büyüklüğüne Bağlı Değişimi

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.493-501

Zal Paşa Camisinde Sismik İzolasyon Uygulamasının Deprem Performansı Üzerindeki Etkinliğinin Faya Olan Uzaklığa Bağlı değişimi

4.Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.1-8