Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Flow-safe disposable CPAP efficiency in cardiogenic pulmonary oedema

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.38, ss.1683-1684, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Severe burnout among critical care workers in Turkey

SAUDI MEDICAL JOURNAL, cilt.40, ss.943-948, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Endobronchial tumours presenting as asthma

RESPIRATORY CARE, cilt.59, ss.115-117, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anesthetic Approach and Literatüre Review in a Patient with Fraser Syndrome

Türkiye Klinikleri Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, cilt.17, ss.54-58, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anesthetic Approach and Literature Review in a Patient with Fraser Syndrome

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.17, ss.58, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Anesthetic Approach and Literature Review in a Patient with Fraser Syndrome

Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi, cilt.17, ss.54-58, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of different doses of ketamine on renal ischemia/reperfusion injury in rats

Eastern Journal of Medicine, cilt.24, ss.194-199, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

A Policystic Kidney Patient as Marginal Donor: Case Report

Van Tıp Dergisi, cilt.25, ss.61-64, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Policystic Kidney Patient as Marginal Donor: Case Report

Van Tıp Dergisi, cilt.25, ss.61-64, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Policystic Kidney Patient as Marginal Donor: Case Report

Van Tıp Dergisi, cilt.25, ss.61-64, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Policystic Kidney Patient as Marginal Donor: Case Report

Van Tıp Dergisi, cilt.25, ss.61-64, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pulmonary edema because of incomplete hanging

Eastern Journal of Medicine, cilt.23, ss.45-47, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Thiopenthal for propofol related extrapyramidal movements: Case report

Eastern Journal of Medicine, cilt.23, ss.332-333, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Adult Respiratory Distress Syndrom After a Wasp Sting

RESPİRATORY CASE REPORTS, cilt.5, ss.165-168, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adult Respiratory Distress Syndrom After a Wasp Sting

RESPİRATORY CASE REPORTS, cilt.5, ss.165-168, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adult Respiratory Distress Syndrom After a Wasp Sting

RESPİRATORY CASE REPORTS, cilt.5, ss.165-168, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using propofol for flexible bronchoscopy

Eastern Journal of Medicine, cilt.20, ss.141-144, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kippel-Trenaunay Sendromlu Hastada Anestezik Yaklaşım

Türk Anest Rean Der Dergisi, cilt.39, ss.38-42, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sedation During Noninvasive Mechanical Ventilation With Dexmedetomidine or Midazolam

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.71, ss.141-153, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Central Anticholinergic Syndrome Associated With Atropine: Case Report

Anatol J Clin Investig, cilt.2, ss.45-46, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anaphylactic reaction due to Membrane AN69 in unconscious patient; A case report

22nd of International Intensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019 Creative Commons License

Propofol Related Abnormal Movements: A case report

22nd of International Intensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019

Five years experience in patients with brain death: a retrospective study with two centers

22nd of International Intensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019

Effect of ventilator bundle training of health care personnel on ventilator-associated pneumonia

22nd of International Intensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019

Airway management for a patient with fraser syndrome: Case report

22nd of International Intensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019

Botulismus of rare diseases of the neuromuscular junction: Case report

2st of International Intensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019 Creative Commons License

INCOMPATIBILITY OF BRAIN DEATH BETWEEN CLINICAL- ANGIOGRAPHIC COMPUTERIZED TOMOGRAPHY DIAGNOSIS

1. İNTERNATİONAL TRANSPLANT NETWORK, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018, cilt.1, no.34, ss.190-191

BİLATERAL İNTERNAL KAROTİSARTER TIKANIKLIĞI OLAN İLERİ KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTASINDA SERVİKAL BLOKAJ UYGULAMASI

17. uluslararası Doğu Akdeniz Aile hekimliği Kongresi, Adana, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.1

Türkiye’de Yoğun Bakımlarda Üreyen Mikroorganizmaların Araştırılması: Çok Merkezli Çalışma

17. uluslararası Doğu Akdeniz Aile hekimliği Kongresi, Adana, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.205

Anestezi Uygulamalarının Postoperatif Ağrıyı Önlemede Etkinliği: Tek Merkezli Prospektif Çalışma

II. Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.502-503

Trakeostomili Hastalarda Ventilatör I·lişkili Pnömoni Görülme Sikliği: Prospektif Çalişma

2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.549

Türkiye'de Yoğun Bakımlarda Sepsis Hastalardında Çok Merkezli Olarak Eritrosit Süspansiyonu Sıklığının değerlendirilmesi

2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PHILOSOPHY,BEHAVİORAL AND HEALTH SCIENCES, Kudüs, İsrail, 23 - 25 Mart 2018, cilt.1, ss.351

Yoğun Bakım Ünitesinde Proflaktik Antibiyotik Kullanımının Uygunluğunun Araştırılması

2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PHILOSOPHY,BEHAVİORAL AND HEALTH SCIENCES, Kudüs, İsrail, 23 - 25 Mart 2018, cilt.1, ss.350

Akut Gastritli Hastalarda Hemoadsorbsiyon Tedavileri ile Agreve Olan Mide Kanaması

1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Malatya, Türkiye, 10 Mart 2018, cilt.1, ss.1

kranosinostozlu olgularda anestezi yönetimimiz

2. palandöken anestezi günleri, Erzurum, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.1

Vallekular kist ve anestezik yaklaşım: Olgu sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.348

Öngörülemeyen güç havayolu yönetimi:olgu sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.364

Gorlin-Goltz Sendrom’lu olguda anestezik yaklaşım: Olgu sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.349

Endotrakeal entübasyon tüpüne karşı alerjk reaksyon: Olgu sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.340

Travmatik hemorajik şoklu iki hastada hipertonik salin deneyimimiz: olgu sunumu

IV. Rize Tematik Anestezi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2017, ss.1

Sngle long bone fracture and fat embol syndrome: Case report

21 th international İntensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.202

Serous tracheal stenoss developng after percutaneous tracheostomy

21 th international İntensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.62

Anaphylaxis During Hemodiafiltration in An Unconscious Patient

21th international intensive care symposium, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.232 Creative Commons License

Catastrophc Antiphospholipid syndrome with severe thrombocytopenia

21 th international İntensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.238

Electroneuromyographic Investigation of A Patient with Serebral Death Diagnosis

21th international intensive care symposium, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.33

Catastrophc Antphospholpd syndrome wth severe thrombocytopena

21 th international İntensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.238

Utilization of The Polycistic Kidney Patients (PKP) as Marginal Donors

21th international intensive care symposium, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.187 Creative Commons License

Pulmonary Edema Because of Incomplete Hanging with Suicide Intention

21th international intensive care symposium, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.280 Creative Commons License

Transfusion Related Acute Lung İnjury (TRALI), Canadian Concencus Conference (CC

21th international intensive care symposium, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.169 Creative Commons License

Thiopenthal for Extrapyramidal Movements Related to Propofol

21th international intensive care symposium, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.262 Creative Commons License

Van Özel Istanbul Kadın Doğum ve Cerrahi Hastanesi 2013 Yılı Beyin Ölümleri

47. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, Türkiye, 20 Kasım 2014 - 24 Kasım 2013, ss.849 Creative Commons License

Hiç damar yolu bulunamayan ve INR: 4.54 olan hastaya santral venöz kateter takalım mı?

47. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.819 Creative Commons License

Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Kafa travmalarında İkincil Beyin hasarı: Olgu sunumu

47. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.879 Creative Commons License

Suda Boğulma sonrası kardiyak arrestle gelen çocuk olgularda terapotik hipotermi (TH): Olgu sunumu

47. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.833 Creative Commons License

Coumadin’in uygunsuz kullanımı sonucu gelişen subaraknoid hematoma bağlı nominal afazi: Olgu sunumu.

47. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.735 Creative Commons License

Yoğun Bakımda Zamansız Mobilizasyonla hasta kaybedilebilir: Olgu sunumu

47. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.861 Creative Commons License

Yoğun Bakımda çocuk olgularda status epileptikus: Etyoloji, tedavi ve prognoz

47. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.821 Creative Commons License

Therapeutic hypothermia to the boy patient coming whit cardiac arrest after drowning

19 th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 1 Ocak - 24 Kasım 2013, ss.82

Myokard infarktüsü sonrası gelişen Ventriküler Septal Defektli Hastada Anestezi Uygulaması

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Hatay, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2011, ss.26 Creative Commons License

İnferior Venakavada Trombüs Uzanımı Gösteren Böbrek Hücreli Kanser Olgusunda Anestezi uygulaması

XVII. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi Bildiri, Hatay, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2011, ss.41 Creative Commons License

Kardiyak Arrest sonrası tanı Konan Brugada Sendromu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Antalya, Türkiye, 1 Eylül - 31 Ekim 2009, cilt.37, no.1, ss.246 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Hasta Transferi Sırasında Noninvaziv Solunum Destek Yöntemleri

Yoğun Bakımda Noninvaziv Yöntemlerle Solunum Desteği - 2019, Zehra Nur Baykara, Editör, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), Ankara, ss.59-65, 2019 Creative Commons License

Toksik İnhalanlar

Zehirlenmeler Akıl Notları, Hülya Ulusoy, Editör, Güneş Tıp Kitapevi Yayınları, Ankara, ss.623-630, 2019

Özofagus Hastalıklarında Anestezi Uygulamaları

Ustadan çırağa özofagus hastalıkları, Dr.Tolga Kalaycı, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.223-238, 2019

Kalp Yetmezliği ve Valvüler Kalp hastalıkları

Yoğunbakım Sırları, Özkoçak Turan I., Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.207-2012, 2019

Stres ülser proflaksisi

Olgularla Yoğun Bakım Protokolleri, Nimet Şemoğlu, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.11, 2019

Yoğun Bakımda Stres Ülser Proflaksisi

Olgularla yoğun bakım protokolleri, Doç.Dr.Nimet Şenoğlu, Editör, Nobel Kitabevi, Ankara, ss.825-834, 2019

yoğun bakımda skorlama sistemleri

Olgularla yoğun bakım protokolleri, Doç.Dr.Nimet Şenoğlu, Editör, Nobel Kitabevi, Ankara, ss.35-44, 2019

Yoğun bakımda skorlamalar

Olgularla Yoğun Bakım Protokolleri, Nimet Şemoğlu, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.22, 2019

Pediatrik Anestezi

Teknisyen ve Teknikerlere Yönelik Anestezi Kitabı, Nurçin GÜLHAŞ, Editör, Akademisyen Adana Nobel Kitabevi, Ankara, ss.205-214, 2018

Nöromusküler Blokerler

Teknisyen ve Teknikerlere Yönelik Anestezi Kitabı, Nurçin GÜLHAŞ, Editör, Akademisyen Adana Nobel Kitabevi, Ankara, ss.65-70, 2018

Anatomik Yapılar ve Fizyolojisi

Noninvaziv mekanik Ventilasyon, Dilek Özcengiz, Hülya Sungurtekin, Antonio M. Esquinas, Editör, Akademisyen Adana Nobel Kitabevi, Ankara, ss.1-7, 2018