Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Teachers’ views on stress and internet addiction due to cultural differences

Participatory Educational Research, vol.8, no.3, pp.441-467, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Pandemi Nedeniyle Evde Kalan Genç Yetişkinlerin Bilinçli Farkındalık ve Stres Kontrolü İle İlgili Görüşleri

TÜRKİSH STUDİES, vol.16, no.2, pp.1087-1101, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

KÜLTÜRE DUYARLI HAZIRLANAN STRES AZALTMA PROGRAMINDA BİLİNÇLİ FARKINDALIK UNSURLARI VE TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ KARŞILIKLARI

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.30, pp.4469-4480, 2018 (International Refereed University Journal)

Stres Kuramları Bağlamında İçsel ÇatışmanınDışsal Savaşa Dönüşümüne İlişkin Bir Çözümleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüVankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.2, pp.57-77, 2018 (Other Refereed National Journals)

OKUL-ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİME KARŞI TUTUMLARI

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.24, pp.1527-1536, 2018 (International Refereed University Journal)

BİLİMSEL BİLGİ VE METODOLOJİLERİN SONU

The Journal of Academic Social Science Studies JASSS, vol.2, pp.573-580, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşbirlikli Öğrenmenin Yabancı Dil Öğretimindeki Önemine İlişkin Öğretmen Görüşleri

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.1-14, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SALGIN DÖNEMİNDE ERGENLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 01 September 2021

COVID-19 SÜRECİNDE OTİZMLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN STRES KAYNAKLARI VE STRESE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 01 September 2021 Sustainable Development

Yönetim Süreçlerine Stresi Olumlu Aktarma

2023 EĞİTİM VİZYONU BAĞLAMINDA EĞİTİM DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KONGRESİ, Van, Turkey, 17 - 19 September 2019

Değerler Eğitimi Bağlamında 2023 Hedeflerine Ulaşmada Örtük Programın Önemi

EĞİTİM PRATİĞİMİZ VE 2023 EĞİTİM VİZYONU KONGRESİ, Van, Turkey, 19 - 21 March 2019

farkındalık temelli stres programının sağlıklı bireylerde stres yönetimine etkisi: sistematik bir derleme

I. Ahtamara Uluslararası İnterdisipliner Kongresi, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018

FTSAP'ın Stres Yönetimine Etkisi: Sistematik Derleme

Ahtamara International Multidisciplinary Congress, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.1122-1128

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN SORUN ALGILARI

BÜTÜN YÖNLERİYLE ÖĞRETMEN SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 23 - 24 November 2015

Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Sorun Algıları

Bütün Yönleriyle Öğretmen Sempozyumu, Van, Turkey, 23 - 24 November 2015, pp.68-78

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SÜRECİNDE METAFORUN TERAPÖTİK KULLANIMI

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.870-873

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sürecinde Metaforun Terapötik Kullanımı

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 September 2015, pp.870-873

Türkiye’de ve Dünyada Seçmeli Dersler PISA ve TIMSS sınavlarının Etkililiği

KESİNTİLİ ONİKİ YILLIK ZORUNLU EĞİTİM MODELİNDE SEÇMELİ DERSLER SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 24 - 25 June 2013

Türkiye'de ve Dünyada Seçmeli Dersler: PISA ve TIMSS Sınavlarının Etkisi

Kesintili On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Ders Uygulamaları Sempozyumu, Van, Turkey, 24 - 25 June 2013, pp.112-124

Books & Book Chapters

İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Araçları ve Uzaktan Eğitimde Yapay Zekâ

in: Pandemi ve Eğitim, Prof. Dr. Fuat TANHAN,Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖZOK, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.257-278, 2020 Creative Commons License

Temel İnsan Hakları ve Özgürlükleri

in: İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Zihni MEREY, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.36-61, 2020 Sustainable Development

Uzaktan Eğitim ve Teknoloji Bağımlılığı

in: PANDEMİ VE EĞİTİM, Tanhan Fuat,Özok Halil İbrahim, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.293-310, 2020

Uzaktan Eğitim ile Ebeveynler ve Öğrencilerde Katlanan Stres ve Baş Etme Yöntemleri

in: PANDEMİ VE EĞİTİM, Tanhan Fuat,Özok Halil İbrahim, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.47-56, 2020

Eğitim Stresi, Yalnızlık ve Akıllı Telefon Bağımlılığı

in: EĞİTİM ORTAMLARINDA NİTELİK, Tanhan Fuat,Özok Halil İbrahim, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.263-276, 2020

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi

in: EĞİTİM ORTAMLARINDA NİTELİK, Tanhan Fuat,Özok Halil İbrahim, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.229-240, 2020

Eğitim Vizyonu ve Öğretmen Stresi

in: Türkiye Eğitim Vizyonu Üzerine Değerlendirmeler, Doç. Dr. Fuat TANHAN, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.291-297, 2019

Öğretmenlerin Öğretmen Mesleğine İlişkin Sorun Algıları

in: Eğitim bilimleri Perspektifinden Öğretmen, Doç. Dr. Fuat TANHAN, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖZOK, Cesim ALADAĞ, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.226-231, 2019

Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Sorun Algıları

in: EĞİTİM BİLİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN ÖĞRETMEN, DOÇ. DR. FUAT TANHAN, DR. ÖĞR. Ü. HALİL İBRAHİM ÖZOK, CESİM ALADAĞ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.226-231, 2019

Eğitim Vizyonu ve Öğretmen Stresi

in: TÜRKİYE EĞİTİM VİZYONU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER, Doç. Dr. Fuat TANHAN, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.291-297, 2019

Değerler Eğitimi Bağlamında Eğitim Vizyonu Hedeflerine Ulaşmada Örtük Programın Önemi

in: EĞİTİM PRATİĞİMİZ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖZOK, Cesim ALADAĞ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.380-385, 2019