Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KÜLTÜRE DUYARLI HAZIRLANAN STRES AZALTMA PROGRAMINDA BİLİNÇLİ FARKINDALIK UNSURLARI VE TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ KARŞILIKLARI

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, sa.30, ss.4469-4480, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stres Kuramları Bağlamında İçsel Çalışmanın Dışsal Savaşa Dönüşümüne İlişkin Bir Çözümleme

Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.2, ss.57-77, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

OKUL-ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİME KARŞI TUTUMLARI

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, sa.24, ss.1527-1536, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilimsel Bilgi ve Metodolojilerin Sonu

JASSS The Journal of Acedemic Social Science Studies, sa.28, ss.573-580, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşbirlikli Öğrenmenin Yabancı Dil Öğretimindeki Önemine İlişkin Öğretmen Görüşleri

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, sa.2, ss.1-14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FTSAP'ın Stres Yönetimine Etkisi: Sistematik Derleme

Ahtamara International Multidisciplinary Congress, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.1122-1128

Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Sorun Algıları

Bütün Yönleriyle Öğretmen Sempozyumu, Van, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2015, ss.68-78

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sürecinde Metaforun Terapötik Kullanımı

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2015, ss.870-873

Türkiye'de ve Dünyada Seçmeli Dersler: PISA ve TIMSS Sınavlarının Etkisi

Kesintili On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Ders Uygulamaları Sempozyumu, Van, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2013, ss.112-124

Kitap & Kitap Bölümleri

Öğretmenlerin Öğretmen Mesleğine İlişkin Sorun Algıları

Eğitim bilimleri Perspektifinden Öğretmen, Doç. Dr. Fuat TANHAN, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖZOK, Cesim ALADAĞ, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.226-231, 2019

Değerler Eğitimi Bağlamında Eğitim Vizyonu Hedeflerine Ulaşmada Örtük Programın Önemi

Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖZOK, Cesim ALADAĞ, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.380-385, 2019

Eğitim Vizyonu ve Öğretmen Stresi

Türkiye Eğitim Vizyonu Üzerine Değerlendirmeler, Doç. Dr. Fuat TANHAN, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.291-297, 2019