Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effect of heat-treated single-file systems on dentinal crack formation.

Nigerian journal of clinical practice, vol.24, no.3, pp.418-424, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AÇIK APEKSLİ ÜST SANTRAL DİŞİN BİODENTİN İLE APEKSİFİKASYONU

26. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.277

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ TEK EĞE SİSTEMLERİNİN DENTİN ÇATLAĞI OLUŞUMUNA ETKİSİ

26. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.76

Two Year Follow Up of a Delayed Reimplanted Avulsed Tooth: Case Report

19th ESE Biennial Congress - Vienna, Viyana, Austria, 12 - 15 September 2019, pp.15

Messerann Kiti Kullanılarak Kırık Kök Kanal Aletinin Çıkarılması: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.1037

Kök Kanal Tedavisi Sırasında Kök Ucundan Sodyum Hipoklorit Taşması: Vaka Raporu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.759

Renklenmiş Kök Kanal Tedavili Sağ Üst Santral Dişin Tedavisi: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.529

Books & Book Chapters

ENDODONTIK TEDAVI SONUÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI

in: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar Cilt 1, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu,Doç. Dr. Metin Ünlü, Editor, Gece Yayınevi, Ankara, pp.149-164, 2020 Creative Commons License