Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Treatment of Upper Left Incisor After Lateral Luxation Injury: Case Report

26. TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2022, vol.11, no.113, pp.102 Creative Commons License

Non-Surgical Endodontic Treatment of the Extraoral Sinus Tract of Odontogenic Origin: A Case Report

26. TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022, vol.11, no.108, pp.97 Creative Commons License

Farklı İrrigasyon İğnelerinin Apikal Debris Ekstrüzyonuna Etkisi

27. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.96-97 Creative Commons License

Sağ Üst İkinci Molar Dişin Tekrarlayan Endodontik Tedavisi Ve Apikal Rezeksiyonu: Vaka Sunumu

27. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.366-367 Creative Commons License

Türkiye’nin doğu popülasyonunda kanin dişlerin kök kanal morfolojileri: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi çalışması

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 2 - 03 October 2021, pp.302-303 Creative Commons License

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ TEK EĞE SİSTEMLERİNİN DENTİN ÇATLAĞI OLUŞUMUNA ETKİSİ

26. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.76

AÇIK APEKSLİ ÜST SANTRAL DİŞİN BİODENTİN İLE APEKSİFİKASYONU

26. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.277

Two Year Follow Up of a Delayed Reimplanted Avulsed Tooth: Case Report

19th ESE Biennial Congress - Vienna, Viyana, Austria, 12 - 15 September 2019, pp.15

Messerann Kiti Kullanılarak Kırık Kök Kanal Aletinin Çıkarılması: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.1037

Renklenmiş Kök Kanal Tedavili Sağ Üst Santral Dişin Tedavisi: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.529

Kök Kanal Tedavisi Sırasında Kök Ucundan Sodyum Hipoklorit Taşması: Vaka Raporu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.759

Books & Book Chapters

KÖK REZORPSİYONLARININ GÜNCEL SINIFLANDIRILMASI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

in: DİŞ HEKİMLİĞİ ALANINDA ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR, DOÇ. DR. NESRIN SARUHAN, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.137-163, 2023 Creative Commons License

Endodontide Kalsiyum Hidroksit

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar-II, Prof. Dr. Engin ŞAHNA,Prof. Dr. Hasan AKGÜL,Prof. Dr. Zeliha SELAMOĞLU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.121-141, 2023 Creative Commons License

ENDODONTIK TEDAVI SONUÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI

in: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar Cilt 1, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu,Doç. Dr. Metin Ünlü, Editor, Gece Yayınevi, Ankara, pp.149-164, 2020 Creative Commons License

Metrics

Publication

39

Citation (WoS)

10

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

10

H-Index (Scopus)

2

Project

1

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals